Levercirrose

Wat is levercirrose?

Levercirrose is het gevolg van een chronische leverziekte. Men spreekt van levercirrose wanneer leverweefsel zo erg beschadigd is dat het niet meer kan herstellen. Leverweefsel kan beschadigen door een infectie een vergiftiging of een ziekte. Hierdoor gaan levercellen ontsteken en vervolgens sterven ze af. De afgestorven  levercellen worden vervangen door littekenweefsel. De lever is zo steeds minder in staat om zijn functies uit te voeren. Om dit functieverlies zoveel mogelijk op te vangen, gaan gezonde levercellen zich delen. Bij beginnende cirrose kan de lever dan ook groter worden. In een later stadium wordt de lever juist weer kleiner. Levercirrose is een proces dat zich steeds verder uit kan breiden. Het is erg belangrijk om het proces van levercirrose stop te zetten. In principe is de lever een groot orgaan, met veel reservecapaciteit. Maar als er teveel gezond leverweefsel is verdwenen, ontstaan ernstige problemen.

Er zijn drie stadia van levercirrose. Stadium A is het beginstadium. Dit stadium is in principe nog omkeerbaar. Dit betekent dat de littekenvorming langzaam minder wordt als de achterliggende oorzaak van de leverziekte wordt weggenomen. Stadium B is ernstiger en stadium C is zeer ernstig. Beide stadia zijn niet omkeerbaar. In een vergevorderd stadium is een levertransplantatie de enige mogelijke behandeling en de enige kans op genezing. 

spijsverteringskanaal

De lever
De lever is een belangrijk orgaan met veel verschillende functies. Behalve de aanmaak van galvloeistof vindt ook stapeling van vitaminen en mineralen in de lever plaats. In de lever worden heel veel essentiële stoffen geproduceerd zoals eiwitten en vetten. Daarnaast maakt de lever giftige stoffen en medicijnen onschadelijk en speelt hij een belangrijke rol bij de energiehuishouding. De lever is een bijzonder orgaan met een grote reservecapaciteit en een groot herstelvermogen. De lever ligt rechtsboven in de buikholte, vlak achter de ribben.

Bij volwassen mensen weegt de lever ongeveer anderhalve kilo en is bijna zo groot als een voetbal. Wanneer een deel van de lever verwijderd wordt, groeit het resterende deel weer aan. Een voorwaarde hiervoor is dat het achtergebleven deel van de lever gezond en groot genoeg is.

Vanwege de grote reservecapaciteit van de lever geven leverziektes vaak pas in een laat stadium klachten. In een vroeg stadium hebben veel mensen met leverziekten geen klachten. Dit komt doordat het gezonde deel van de lever de verschillende functies goed genoeg kan uitvoeren.

Oorzaak van levercirrose

Levercirrose kan ontstaan als gevolg van vrijwel elke chronische leverziekte.

De meest voorkomende chronische leverziekten die kunnen leiden tot levercirrose zijn:

 • Chronische leverbeschadiging door langdurig alcoholgebruik
 • Hepatitis B en C
 • Auto-immuunhepatitis
 • Primaire Biliaire Cholangitis
 • Primaire Scleroserende Cholangitis
 • Chronische hepatitis door vetstapeling in de lever
 • Hemochromatose

Klachten en symptomen bij levercirrose

Levercirrose ontstaat langzaam en patiënten hebben in het beginstadium vaak niet of nauwelijks klachten. Wanneer de lever steeds meer beschadigd raakt kunt u de volgende klachten krijgen:

Klachten die kunnen optreden bij levercirrose:

 • Misselijkheid en braken
 • Verminderde eetlust en gewichtsverlies
 • Algehele zwakte en vermoeidheid
 • Buikpijn
 • Geelzucht: het geel zien van de huid en het oogwit
 • Jeuk
 • Kleine ‘spinvormige’ bloedvaatjes op de borst en bovenarmen (spider naevi)
 • Donkere plekken in het gezicht en rode handpalmen
 • Stoppen van de menstruatie bij vrouwen
 • Borstvorming en impotentie bij mannen

Complicaties bij ernstige levercirrose
Als de lever bij ernstige levercirrose zijn functie niet goed meer kan uitoefenen, kunnen er ernstige problemen ontstaan. Levercirrose kan verhoogde druk in de bloedvaten van de lever geven. Hierdoor ontstaat er stuwing in de bloedvaten van de lever en de darmen. Door de stuwing in de bloedvaten neemt de druk op de poortader toe. De poortader is het bloedvat dat bloed naar de lever aanvoert. De toenemende druk in de poortader wordt ‘portale hypertensie’ genoemd.

Als er sprake is van portale hypertensie kunnen de volgende klachten ontstaan:

 • Spataderen in slokdarm of maag. Door de toegenomen druk in de poortader zoekt het bloed een uitweg naar andere bloedvaten. Zo ontstaan spataderen in slokdarm of maag. Deze kunnen levensgevaarlijke bloedingen veroorzaken. 
 • Vochtophoping in de buikholte (ascitis). Door de hoge druk kan vocht vanuit de bloedvaten in de buikholte terechtkomen.
 • Een vergrote milt. Door de hoge bloeddruk in de lever stroomt er meer bloed door de milt. Hierdoor kan op den duur een vergrote milt ontstaan.

Levercirrose kan in een vergevorderd stadium leiden tot leverkanker. Regelmatige controle is daarom belangrijk.

Diagnose van levercirrose

De diagnose kan gesteld worden aan de hand van (een combinatie van) onderstaande onderzoeken:

Behandeling van levercirrose

Levercirrose is niet te genezen. Het is een onomkeerbaar proces. Dat wil zeggen dat de aangerichte schade aan de lever onherstelbaar is. De lever is een groot orgaan, met veel reservecapaciteit. Het is dus van groot belang om het proces van levercirrose tot stilstand te brengen. Wanneer een deel van de lever gezond is en blijft, kunt u soms goed verder leven. Dit is uiteraard afhankelijk van hoe groot het resterende, gezonde deel van de lever is. Wanneer de oorzaak van de levercirrose bekend is, kan de arts soms deze oorzaak behandelen. Voorbeelden hiervan zijn hepatitis B of C, deze kunnen soms behandeld worden met medicijnen. Als de ziekte geneest stopt de vorming van nieuw littekenweefsel.

Levertransplantatie
Wanneer een te groot deel van de lever beschadigd is, is een levertransplantatie de enige mogelijkheid. Dit is echter een ingrijpende operatie, met een grote kans op complicaties.
Meer informatie over de levertransplantatie.

Behandeling van de complicaties van levercirrose
Soms is het mogelijk om complicaties als gevolg van levercirrose te behandelen. Dit kan de klachten verminderen.

 • Patiënten met levercirrose zijn gevoeliger voor infecties. Bij een infectie kan een arts antibiotica voorschrijven.
 • Als er vochtophoping in de buikholte ontstaat (ascitis) kan de arts vocht afdrijvende medicijnen voorschrijven (plastabletten). Dit wordt gecombineerd met een zoutbeperkt dieet.
 • Verwardheid of sufheid kan soms behandeld worden met medicijnen.
 • Slokdarmspataderen en spataderen in de maag kan de arts soms endoscopisch behandelen.  Tijdens een gastroscopie kan de arts medicijnen in of naast de spatader spuiten, waardoor de ader vernauwt. Ook kan de arts tijdens een gastroscopie proberen de spatader af te binden met elastiekjes.

Tips en adviezen bij levercirrose

Onderstaande tips kunnen er voor zorgen dat u uw lever zo goed mogelijk in conditie kan houden. 

 • Houd uw weerstand op peil en probeer infecties te voorkomen. Dit kunt u doen door gezond te eten en voor voldoende (nacht)rust te zorgen.
 • Bepaalde medicijnen belasten de lever te veel. Overleg medicijngebruik daarom altijd met uw arts.
 • Eet gezond en gevarieerd. Zorg ervoor dat u voldoende calorieën binnenkrijgt. Mensen met levercirrose raken nogal eens ondervoed. Voor een persoonlijk voedingsadvies kunt u naar een diëtist gaan.
 • Probeer dagelijks te bewegen. Door te bewegen houdt u uw conditie op peil.
 • Gebruik helemaal geen alcohol.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Naar boven