Samenwerkingen

Artsen en onderzoekers

Wij werken intensief samen met artsen en onderzoekers in het maag-, darm-, lever-vakgebied. Op deze manier zorgen we dat we volop meegaan in en ingelicht zijn over de laatste ontwikkelingen. Zo houden wij onze voorlichting actueel, kunnen wij projecten opzetten die patiëntenzorg verbeteren en generen wij maximale impact met onze financiering van het beste wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie over onderzoek vind je bij onze pagina over wetenschappelijk onderzoek.

Beroepsverenigingen

De Maag Lever Darm Stichting staat in nauw contact met verschillende verenigingen waarin artsen en onderzoekers op het gebied van maag-, darm-, en leveraandoeningen samenwerken. De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL) en de Maag Lever Darm Stichting zijn in 2007 gestart met een structurele samenwerking op het gebied van voorlichting en communicatie. De concrete samenwerkingsprojecten zijn het actualiseren van de patiëntenvoorlichtingsbrochures en het opbouwen en onderhouden van mediacontacten. Met andere beroepsverenigingen hebben we regelmatig overleg over medische ontwikkelingen en werken we samen op specifieke projecten. Deze beroepsverenigingen zijn o.a de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie (NVGE), de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NVH), de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL) en de Pancreatitis Werkgroep Nederland (PWN).

Patiëntenverenigingen

Om onze activiteiten als Stichting zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften van patiënten, zoeken wij actief contact en gaan samenwerkingen aan met de verschillende aan ons gelieerde patiëntenverenigingen. Daarnaast verlenen wij op projectbasis financiële ondersteuning aan deze patiëntenverenigingen (bekijk de subsidiewijzer). De activiteiten van de patiëntenverenigingen en de Maag Lever Darm Stichting vullen elkaar goed aan. De verenigingen bieden onder andere lotgenotencontact en vertegenwoordigen als geen ander de belangen van de patiënten op allerlei gebieden. In de nabije toekomst streven wij naar een verdergaande structurele samenwerking om zo de gezamenlijke krachten te bundelen ten behoeve van continue verbetering van de zorg voor patiënten.

bekijk hier het overzicht van de patiëntenverenigingen met wie wij samenwerken

Andere samenwerkingsverbanden

De Maag Lever Darm Stichting is lid van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland en de Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF). Goede Doelen Nederland biedt belangenbehartiging, kennisontwikkeling en een breed platform voor kennisuitwisseling en ontmoetingen voor goede doelen. In de SGF bundelen 20 gezondheidsfondsen hun krachten, omdat we gezamenlijk meer kunnen bereiken en omdat sommige onderwerpen fonds-overstijgend zijn. Tevens participeren we in de Stichting Loterijacties Volksgezondheid (SLV).

De Maag Lever Darm Stichting is gevestigd in Het Huis voor de Gezondheid te Amersfoort. Op deze locatie zijn een aantal gezondheidsfondsen samen gehuisvest, waardoor nauwere samenwerking en kennisdeling gestimuleerd worden. Het Huis voor de Gezondheid is een initiatief van Astmafonds (huidige Longfonds), Alzheimer Fonds, Diabetes Fonds, Diabetes Vereniging Nederland, Fonds Psychische Gezondheid, Maag Lever Darm Stichting en Nederlandse Diabetes Federatie.

De Gezonde Generatie

De Gezonde Generatie is een initiatief van samenwerkende gezondheidsfondsen, waaronder de Maag Lever Darm Stichting. Het doel is dat de Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste is van de wereld. Wij zetten ons hiervoor in door middel van twee allianties.

lees meer over de Gezonde Generatie

Overheidsorganen

Samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werkt de Maag Lever Darm Stichting aan effectieve communicatie rondom het bevolkingsonderzoek darmkanker om zo de vroege opsporing van darmkanker te verbeteren.

We participeren ook in een gezamenlijk onderzoeksprogramma met ZonMw en Health~Holland.  Dit programma richt zich op het financieren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van leveraandoeningen, dat snel toegepast kan worden in de klinische praktijk.

Bedrijven

Wij kunnen werken aan onze missie dankzij giften van particulieren én het bedrijfsleven. Met zakelijke partners zoeken we naar een voor beide partijen interessante samenwerkingsvorm. Soms betreft dit maatwerk. Soms wordt gebruik gemaakt van een vaste vorm van sponsoring. Wil je meer informatie over de mogelijkheden samen te werken met de Maag Lever Darm Stichting? Neem dan contact met ons.

Steun ons via deze bedrijven

 • Compendium Geneeskunde Shop
  Koop medische boeken, pockets en flashcards bij Compendium Geneeskunde Shop.
  Gebruik onze kortingscode: MLDS03
  Op alle producten van 1 jaar of ouder krijg je 10% korting met bovengenoemde kortingscode. Daarnaast gaat 10% naar de Maag Lever Darm Stichting.
 • Stempunt van Motivaction
  Ben jij lid van Stempunt van Motivaction? Doneer jouw punten via het stempunt platform aan de Maag Lever Darm Stichting.
 • Climpex
  Climpex zamelt kleding en textiel in voor goede doelen en stichtingen, waaronder voor de Maag Lever Darm Stichting.
 • MedSocks
  Door de speciale Maag Darm Lever MedSocks te kopen steun je de Maag Lever Darm Stichting.
ANBI logo CBF logo Privacy Waarborg logo ANBI/RSIN nr: 007247849
Doneer
Fiets mee van Mond tot Kont
250 km fietsen voor de spijsvertering. Doe je mee?
Schrijf je in