Onderzoek

Een gezonde spijsvertering voor iedereen, dat is onze droom. Twee miljoen Nederlanders kampen dagelijks met schaamte, angst of onmacht door spijsverteringsaandoeningen. Voor hen werken wij aan oplossingen. Dat doen we samen met artsen, onderzoekers, wetenschappers, patiënten en hun naasten, donateurs en vrijwilligers.

Subsidielijnen

Wij willen met het toekennen van subsidies het verschil maken voor de patiënten. En streven naar projecten die zoveel als mogelijk met directe effecten in de klinische praktijk. Daarnaast geloven wij dat “er op tijd bij zijn” voor veel spijsverteringsziekten het verschil kan maken, dus zullen wij onze subsidies mede inzetten op verbetering van toegankelijke vroegdiagnostiek.

Voor mensen met spijsverteringsziekten streven wij naar het bijdragen in de verbetering van kwaliteit van leven. Daarom heeft de Maag Lever Darm Stichting een call voor wetenschappelijk onderzoek ‘Right on time’ en een call voor zorgprojecten ‘Leefstijl in de MDL-zorg’.

boekje Created with Sketch.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van al onze subsidielijnen? Meld je aan voor de Research Nieuwsbrief!

aanmelden

MLDS call Subsidielijn 2024

Binnen deze subsidielijn financieren we veelbelovende wetenschappelijke onderzoeken ter bevordering van vroege opsporing van spijsverteringsziekten en onderzoeken die zich inzetten voor betere kwaliteit van leven voor mensen met een spijsverteringsziekte. Dit jaar focussen we op vier verschillende speerpunten:

  • Slokdarmkanker
  • Darmkanker
  • IBD
  • Career Development Grant (CDG)
lees meer over de subsidielijn 2024

Zorgprojecten 'Leefstijl in de MDL-zorg'

Investering Zorgcall verschuift in 2022 naar projecten chronische MDL-patiënten

Voorgaande jaren kwam rond de zomerperiode het bericht naar buiten dat de MLDS de subsidielijn Zorgprojecten ‘Leefstijl in de MDL-zorg’ openstelde voor aanvragen, ook van een kleinere omvang. Dit is een algemene call verbonden aan onze impactroute 3: samen strijden voor een betere kwaliteit van leven van (chronische) MDL-patiënten. Ook voor 2022 stond deze call in de plannen. Toch is besloten dit budget in 2022 over te brengen naar investeringen in projecten verbonden aan speerpuntthema’s, waaronder IBD en Coeliakie. Zo loopt er op dit moment afstemming in het Coeliakie veld over een kansrijk wetenschappelijke onderzoekstraject en een IBD selectiecall waar onderzoeksprojecten verbonden aan de thema’s personalised medicine, voeding en vermoeidheid worden getoetst op wetenschappelijke kwaliteit, impact en relevantie.

Investering in impactvolle projecten verbonden aan deze impactroute vinden wij belangrijk. Daarom gaan wij in 2023 een nieuwe subsidielijn openstellen die goed past bij de inhoudelijke uitdagingen van Route 3: het verbeteren van de kwaliteit van leven van chronische MDL-patiënten. Daar gaan wij komende tijd mee aan de slag. Wij houden u op de hoogte en gaan hierover in overleg met verschillende vertegenwoordigers uit het MDL -veld zoals patiëntenorganisaties en besturen van NVMDL, NVH en NVGE. Ook nemen wij de input mee vanuit bestaande samenwerkingen rondom PDS, IBD en Coeliakie.

lees meer over de call Zorgprojecten Leefstijl in de MDL-zorg

Selectiecall IBD 2022

In 2020 zijn de Nederlandse Maag Lever Darm Stichting (MLDS), de patiëntenvereniging Crohn & Colitis NL (C&CNL), de Stichting Initiative on Crohn and Colitis Surgery (ICC), de Nederlandse Vereniging van Maag- Darm-Leverartsen, commissie IBD (NVMDL-IBD) en de Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Maag Darm Lever - netwerk IBD (V&VN-IBD) een samenwerkingsverband aangegaan. We slaan de handen ineen met als richtpunt “de IBD patiënt te laten vergeten dat deze patiënt is”. Dit willen we realiseren door het gezamenlijk mogelijk maken van (nog meer) wetenschappelijk onderzoek, een landelijke onderzoeksinfrastructuur en zorg-gerelateerde projecten. Vanuit één verhaal en agenda trekken we gezamenlijk op in fondsenwerving, communicatie en impact investeringen. Met deze projecten wil het samenwerkingsverband een wezenlijk verschil in de kwaliteit van leven van IBD patiënten brengen.

lees meer over de selectiecall IBD 2022

Hoe werkt wetenschappelijk onderzoek?

Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is een ingewikkeld proces dat vaak meerdere jaren duurt. Wetenschappelijk onderzoek moet zorgvuldig uitgevoerd worden om uiteindelijk conclusies te kunnen trekken. Er bestaan veel verschillende type onderzoeken die allemaal weer zijn voor- en nadelen hebben. Uiteindelijk draagt ieder onderzoek bij aan het verhogen van de kennis over een bepaald onderwerp. Je hebt veel onderzoeken nodig om te kunnen zeggen dat iets betrouwbaar is. En het dus wetenschappelijk is bewezen. Daarom duurt het vaak ook lang voordat een nieuwe behandeling of bepaalde medicatie in de reguliere behandelingen wordt toegepast.

Onderzoek in het nieuws

Nanne de Boer

''Erfelijke darmkanker opsporen: eerst ruiken, dan kijken''

Yonne Peters

'' Slokdarmkanker opsporen met een ademtest kan levens redden''

Behaalde resultaten

De afgelopen jaren heeft de Maag Lever Darm Stichting mooie resultaten weten te behalen door het financieren van wetenschappelijk onderzoek. Zo hebben wij onderzoeken gefinancierd met betrekking tot het bevolkingsonderzoek darmkanker. Het bevolkingsonderzoek bestaat inmiddels al enkele jaren en is een zeer succesvol programma, dat bijdraagt aan vroege opsporing van darmkanker. Daarnaast hebben onderzoekers tools kunnen ontwikkelen om patiënten beter te kunnen begeleiden tijdens hun ziekte, zoals de keuzehulp voor mensen met uitgezaaide dikke darmkanker.

Of een eenvoudige test die snel uitsluitsel kan geven of er sprake is van het prikkelbare darm syndroom of mogelijk een chronische darmontsteking. Met deze test is een coloscopie niet altijd meer nodig. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden van mooie behaalde resultaten om spijsverteringziekte eerder op te sporen of om de behandelingen voor mensen met een spijsverteringziekte te verbeteren.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

In wetenschappelijk onderzoek zijn vaak proefpersonen nodig. Dit zijn gezonde mensen of patiënten die vrijwillig meewerken aan een onderzoek naar nieuwe behandelingen of medicijnen.

Deelname aan een wetenschappelijk onderzoek kan gunstig zijn omdat je bijvoorbeeld een nieuwe behandeling krijgt die de klachten kan verminderen of waardoor het mogelijk is om (sneller) beter te worden. Ook voor anderen is deelname waardevol omdat je een bijdrage levert aan onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe behandelingen. Er kunnen ook nadelen zitten aan deelname, zoals risico’s die je loopt omdat het een nieuwe behandeling betreft, eventuele bijwerkingen en de tijd en moeite die je erin stopt.

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) zorgt voor de bescherming van proefpersonen die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Op de website van CCMO kun je terecht voor alle belangrijke informatie met betrekking tot het meedoen aan onderzoek.

aanvullende informatie vind je op de website van Rijksoverheid

Over ons

Een gezonde spijsvertering voor iedereen, dat is onze droom. Twee miljoen Nederlanders kampen dagelijks met schaamte, angst of onmacht door spijsverteringsaandoeningen. Voor hen werken wij aan oplossingen. Dat doen we samen met artsen, onderzoekers, wetenschappers, patiënten en hun naasten, donateurs en vrijwilligers.

lees meer over de Maag Lever Darm Stichting

Steun de Maag Lever Darm Stichting

Ik doneer graag eenmalig of structureel een bedrag voor voorlichting en onderzoek

doneer
ANBI logo CBF logo Privacy Waarborg logo ANBI/RSIN nr: 007247849
Doneer