Onderzoek

Een gezonde spijsvertering voor iedereen, dat is onze droom. Twee miljoen Nederlanders kampen dagelijks met schaamte, angst of onmacht door spijsverteringsaandoeningen. Voor hen werken wij aan oplossingen. Dat doen we samen met artsen, onderzoekers, wetenschappers, patiënten en hun naasten, donateurs en vrijwilligers.

Subsidielijnen

Wij willen met het toekennen van subsidies het verschil maken voor de patiënten. En streven naar projecten die zoveel als mogelijk met directe effecten in de klinische praktijk. Daarnaast geloven wij dat “er op tijd bij zijn” voor veel spijsverteringsziekten het verschil kan maken, dus zullen wij onze subsidies mede inzetten op verbetering van toegankelijke vroegdiagnostiek.

Voor mensen met spijsverteringsziekten streven wij naar het bijdragen in de verbetering van kwaliteit van leven. Daarom heeft de Maag Lever Darm Stichting een call voor wetenschappelijk onderzoek ‘Right on time’ en een call voor zorgprojecten ‘Leefstijl in de MDL-zorg’.

boekje Created with Sketch.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van al onze subsidielijnen? Meld je aan voor de Research Nieuwsbrief!

aanmelden

Wetenschappelijk onderzoek ‘Right on time’

De subsidielijn ‘Right on Time’ valt binnen route 2: ‘precies op tijd’. De Maag Lever Darm Stichting subsidieert hierbinnen veelbelovende onderzoeken ter bevordering van vroege opsporing van spijsverteringsziekten. Dagelijks sterven er mensen aan spijsverteringsziekten. Ziekten die voorkomen hadden kunnen worden wanneer de diagnose eerder was gesteld. Dagelijks gaat de kwaliteit van leven van duizenden mensen achteruit, omdat hun ziekte te laat ontdekt werd. En dagelijks kampen mensen met vage, onbeduidende buikklachten waar we snel duidelijkheid over willen. Onze spijsvertering zal waarschijnlijk altijd vijanden houden. Wat wij kunnen doen is de ziekte in de kiem smoren. Door er precies op tijd bij te zijn. Dat maken we mogelijk door onderzoek, voorlichting en met toegankelijke tools voor vroege opsporing.

Lees meer over de call Right on Time

Zorgprojecten ‘Leefstijl in de MDL-zorg’

De subsidielijn zorgprojecten ‘Leefstijl in de MDL-zorg’ valt binnen route 3: ‘samen strijden’. Projecten binnen deze subsidielijn dragen bij aan een verbeterde kwaliteit van leven van patiënten met een spijsverteringsziekte doormiddel van leefstijlaanpassingen of -interventies. Wij strijden voor een gezonde spijsvertering. Ook als er geen genezing mogelijk is, als je spijsvertering helaas je vijand geworden is. Door zorgprojecten mogelijk te maken die zorgen voor een betere kwaliteit van leven. Door te ontdekken hoe je spijsvertering je kan ondersteunen, ook al ben je ziek. En dat je de kans krijgt om regie te nemen over je eigen welzijn

Lees meer over de call Zorgprojecten Leefstijl in de MDL-zorg

Selectiecall IBD 2022

In 2020 zijn de Nederlandse Maag Lever Darm Stichting (MLDS), de patiëntenvereniging Crohn & Colitis NL (C&CNL), de Stichting Initiative on Crohn and Colitis Surgery (ICC), de Nederlandse Vereniging van Maag- Darm-Leverartsen, commissie IBD (NVMDL-IBD) en de Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Maag Darm Lever – netwerk IBD (V&VN-IBD) een samenwerkingsverband aangegaan. We slaan de handen ineen met als richtpunt “de IBD patiënt te laten vergeten dat deze patiënt is”. Dit willen we realiseren door het gezamenlijk mogelijk maken van (nog meer) wetenschappelijk onderzoek, een landelijke onderzoeksinfrastructuur en zorg-gerelateerde projecten. Vanuit één verhaal en agenda trekken we gezamenlijk op in fondsenwerving, communicatie en impact investeringen. Met deze projecten wil het samenwerkingsverband een wezenlijk verschil in de kwaliteit van leven van IBD patiënten brengen.

Lees meer over de selectiecall IBD 2022

Hoe werkt wetenschappelijk onderzoek?

Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is een ingewikkeld proces dat vaak meerdere jaren duurt. Wetenschappelijk onderzoek moet zorgvuldig uitgevoerd worden om uiteindelijk conclusies te kunnen trekken. Er bestaan veel verschillende type onderzoeken die allemaal weer zijn voor- en nadelen hebben. Uiteindelijk draagt ieder onderzoek bij aan het verhogen van de kennis over een bepaald onderwerp. Je hebt veel onderzoeken nodig om te kunnen zeggen dat iets betrouwbaar is. En het dus wetenschappelijk is bewezen. Daarom duurt het vaak ook lang voordat nieuwe een behandeling of bepaalde medicatie in de reguliere behandelingen toegepast kan worden.

Onderzoek in het nieuws

Nanne de Boer

”Erfelijke darmkanker opsporen: eerst ruiken, dan kijken”

Yonne Peters

” Slokdarmkanker opsporen met een ademtest kan levens redden”

Behaalde resultaten

De afgelopen jaren heeft de Maag Lever Darm Stichting mooie resultaten weten te behalen door het financieren van wetenschappelijk onderzoek. Zo hebben wij onderzoeken gefinancierd met betrekking tot het bevolkingsonderzoek darmkanker. Het bevolkingsonderzoek bestaat inmiddels al enkele jaren en is een zeer succesvol programma, dat bijdraagt aan vroege opsporing van darmkanker. Daarnaast hebben onderzoekers tools kunnen ontwikkelen om patiënten beter te kunnen begeleiden tijdens hun ziekte, zoals de keuzehulp voor mensen met uitgezaaide dikke darmkanker.

Of een eenvoudige test die snel uitsluitsel kan geven of er sprake is van het prikkelbare darm syndroom of mogelijk een chronische darmontsteking. Met deze test is een coloscopie niet altijd meer nodig. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden van mooie behaalde resultaten om spijsverteringziekte eerder op te sporen of om de behandelingen voor mensen met een spijsverteringziekte te verbeteren.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

In wetenschappelijk onderzoek zijn vaak proefpersonen nodig. Dit zijn gezonde mensen of patiënten die vrijwillig meewerken aan een onderzoek naar nieuwe behandelingen of medicijnen.

Deelname aan een wetenschappelijk onderzoek kan gunstig zijn omdat je bijvoorbeeld een nieuwe behandeling krijgt die de klachten kan verminderen of waardoor het mogelijk is om (sneller) beter te worden. Ook voor anderen is deelname waardevol omdat je een bijdrage levert aan onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe behandelingen. Er kunnen ook nadelen zitten aan deelname, zoals risico’s die je loopt omdat het een nieuwe behandeling betreft, eventuele bijwerkingen en de tijd en moeite die je erin stopt.

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) zorgt voor de bescherming van proefpersonen die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Op de website van CCMO kun je terecht voor alle belangrijke informatie met betrekking tot het meedoen aan onderzoek.

Aanvullende informatie vind je op de website van Rijksoverheid

Over ons

Lees meer over de Maag Lever Darm Stichting

Steun de Maag Lever Darm Stichting

Ik doneer graag eenmalig of structureel een bedrag voor voorlichting en onderzoek

doneer
Doneer