Lopende onderzoeken

De Maag Lever Darm Stichting strijdt met en voor patiënten tegen de sterfte, schaamte, onzekerheid, pijn, angst, isolement of onmacht die gepaard gaan met ziekten aan de spijsverteringsorganen. Wij zetten ons daarom in voor het zoveel mogelijk voorkomen of vroegtijdig signaleren van deze aandoeningen, net als voor een betere kwaliteit van leven voor patiënten. Wetenschappelijk onderzoek is daarvoor noodzakelijk. Momenteel financieren wij +/- 50 onderzoeken naar spijsverteringziekten.

Doneer