Oorzaken van darmkanker

Er zijn meerdere factoren die een rol spelen bij het ontstaan van darmkanker. Darmkanker ontstaat uit poliepen. Een poliep is een goedaardige voorloper van darmkanker, een soort ‘pukkel’ die op den duur kan uitgroeien tot een kwaadaardig gezwel. Bij een kleine groep is er een erfelijke aanleg voor darmkanker. In die families komt darmkanker veel vaker voor dan in andere families. Daarnaast spelen omgevingsfactoren bij het ontstaan van alle vormen van darmkanker een grote rol. Met omgevingsfactoren bedoelen we onder andere ons voedingspatroon en onze leefstijl.

Preventie en risicofactoren darmkanker

De risicofactoren voor darmkanker zijn onderverdeeld in twee groepen: beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare risicofactoren. Aan de niet-beïnvloedbare factoren kan je zelf niks doen. Op de beïnvloedbare risicofactoren kan je extra alert zijn en zo de kans op darmkanker verkleinen. Toch is het ook dan nog steeds mogelijk om darmkanker te krijgen.

Beïnvloedbare risicofactoren

Een gezonde leefstijl kan het risico op het krijgen van darmkanker verlagen. Je leest hier hoe je jouw spijsvertering gezond kunt houden.

  • Lichamelijke activiteit
  • Voeding
  • Roken en alcohol

Niet beïnvloedbare risicofactoren

  • Leeftijd
  • Darmkanker in de familie / erfelijkheid
  • Voorgeschiedenis van darmkanker
  • Chronische darmontstekingen

Diagnose van darmkanker

Als verder onderzoek nodig is, verwijst de huisarts je door naar het ziekenhuis. Daar worden de klachten opnieuw besproken. Ook wordt er bijna altijd een kijkonderzoek van de dikke darm (coloscopie) uitgevoerd om de juiste diagnose te kunnen stellen. Als er darmkanker gevonden is, kunnen er verschillende vervolgonderzoeken plaatsvinden. Deze geven meer inzicht in de uitgebreidheid en het stadium van de ziekte. Daarna kan er een keuze gemaakt worden voor de meest optimale behandeling.

Dit doen wij voor darmkanker

De Maag Lever Darm Stichting zet zich in om darmkanker te voorkomen, te bestrijden en de gevolgen ervan voor patiënten te verminderen. Dit doen wij onder andere door middel van voorlichting en vroege opsporing. Wij hebben ons sterk gemaakt voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Darmkanker is goed te genezen wanneer het in een vroeg stadium wordt opgespoord, het bevolkingsonderzoek speelt daarbij een essentiële rol.

”Wij geloven dat de eNose een oplossing is voor duizenden darmkankerpatiënten: eerst ruiken, dan pas kijken met een coloscopie. Zo is het een stuk minder belastend.”

Nanne de Boer (MDL-arts, Amsterdam UMC)

Doneer voor vroegere opsporing van darmkanker

Colofon

Deze informatie is geschreven door de Maag Lever Darm Stichting.

In samenwerking met:

Drs. Renske van den Brink-Schimmel, fellow medische oncologie
Prof. dr. Evelien Dekker, MDL-arts
Dr. Liesbeth Kager, MDL-arts
Prof. dr. ir. Ellen Kampman, hoogleraar Voeding en Ziekte
Dr. Miriam Koopman, internist-oncoloog
Dr. Monique van Leerdam, MDL-arts
Dr. Oddeke van Ruler, gastro-enterologisch chirurg

Laatst herzien:
maart 2019

Doneer