De ogen van je opa

Veel van wat we erven is te zien, maar niet alles. Ook ziekten die niet aan de buitenkant te zien zijn kunnen erfelijk zijn. Zo ook darmkanker. Check of dat voor jou kan gelden.

Is er sprake van 1 van deze 3 situaties in je familie?

Hoe vaak darmkanker voorkomt en op welke leeftijd dat gebeurde kan een indicatie geven over erfelijkheid. Is er iemand in je familie die darmkanker heeft of heeft gehad? Uit onderzoek is gebleken dat de volgende vuistregel van toepassing is.

Het betreft hier een vuistregel, kijk hier voor meer informatie.

Wat telt als familie?

Het getoonde schema geeft inzicht in wat telt als familie. Dus geen aangetrouwde ooms en tantes. Het geldt per tak van de familie; tel je vaders- en moederstak dus niet bij elkaar op.

Wat betekent dit voor jou?

Komt darmkanker in de familie voor volgens 1 van de 3 situaties van de vuistregel? Dat betekent niet meteen dat jij ook een erfelijke aanleg hebt voor darmkanker. Wel is het verstandig om de familiehistorie met je huisarts te bespreken. Deze stuurt je eventueel door naar een klinisch geneticus (erfelijkheidsarts) voor een bloedtest.

Wees alert op erfelijke darmkanker

Bij 5% van de mensen met darmkanker is erfelijkheid de oorzaak

Darmkanker is een kwaadaardige tumor in de dikke darm. In Nederland krijgt ongeveer 1 op de 20 mensen in zijn of haar leven de diagnose darmkanker. Jaarlijks overlijden er 5.000 mensen aan deze ziekte. Daarmee is het de op één na meest voorkomende vorm van kanker waar Nederlanders aan overlijden.

Erfelijke vormen van darmkanker ontstaan vaak op jonge leeftijd, voor het 50ste levensjaar. Mits in een vroeg stadium ontdekt, is dikke darmkanker één van de best behandelbare vormen van kanker.

Heb je darmkanker en ben je jonger dan 70 jaar?

Sinds begin 2016 wordt bij alle mensen onder de 70 jaar met darmkanker onderzocht of er aanwijzingen zijn voor een erfelijke aanleg bij het ontstaan van de darmtumor.

Als de test afwijkend is, kan er sprake zijn van erfelijkheid. Je wordt dan doorverwezen naar een klinisch geneticus (erfelijkheidsarts) voor verder onderzoek. Met bloedonderzoek kan in het DNA worden nagekeken of je het Lynch syndroom hebt. Ook polyposis kan zo worden opgespoord.

Onderzoek: Finding them all

Op dit moment wordt een erfelijke aanleg bij slechts een deel van de patiënten met erfelijke darmkanker herkend. Hierdoor krijgt niet iedereen een optimale behandeling en follow-up. Daarnaast lopen familieleden een onnodig risico om darmkanker te krijgen of deze pas in een laat stadium te ontdekken. Met een subsidie van de Vriendenloterij financierde de Maag Lever Darm Stichting het project ‘Finding them all’ .

Het is belangrijk dat patiënten bij wie een verdenking bestaat op het hebben van een erfelijke vorm van kanker door hun behandelend arts worden doorverwezen naar de klinisch geneticus.

De criteria voor het doorverwijzen van patiënten bij wie de verdenking bestaat op erfelijke kanker staan vermeld in de landelijke richtlijnen voor de betreffende vormen van kanker. Maar in de praktijk loopt dit nogal eens anders. Daarom is het project ‘Finding them all’ gestart, dat als doel heeft om alle mensen met erfelijke darmkanker op te sporen.

Dit doen wij

De Maag Lever Darm Stichting zet zich in om darmkanker te voorkomen, te bestrijden en de gevolgen ervan voor patiënten te verminderen. Dit doen wij door voorlichting te geven en innovatief onderzoek te financieren. Darmkanker is vaak goed te behandelen als je er op tijd bij bent. Daarom hebben we er mede voor gezorgd dat het bevolkingsonderzoek darmkanker er is gekomen. Wij kunnen ons werk echter alleen doen met de steun van donateurs.

Doneer voor meer onderzoek naar darmkanker

Doneer