Vragen en antwoorden

Mijn arts adviseert een behandeling, wat vinden jullie daarvan?

Wij kunnen jouw behandeladvies niet beoordelen en raden je aan om dit met jouw huisarts of de arts in het ziekenhuis te bespreken. Op onze website vind je ook informatie over de behandelingsmogelijkheden voor de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. 

Als je vragen of twijfels hebt over de gestelde diagnose en/of een behandeling, kun je een second opinion overwegen. Een second opinion, oftewel een tweede mening, is een medisch oordeel van een andere arts dan jouw behandelend arts. 

Voor informatie, advies en ervaringen over de behandelingen, kan je ook contact opnemen met de patiëntenorganisatie: Crohn en Colitis NL 

Bestaat er een patiëntenvereniging voor deze ziekten?

Ja, voor mensen met een chronische darmontsteking bestaat er een patiëntenorganisatie: Crohn en Colitis NL. De patiëntenorganisatie heeft als doel om mensen met PDS te steunen. De belangrijkste activiteiten zijn voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging van patiënten.  

Kan ik ook een toiletpas aanvragen bij jullie?

De toiletpas kan je niet bij ons aanvragen. Je kunt deze aanvragen bij de patiëntenorganisatie, Crohn en Colitis NL.  

Je kunt dit pasje gebruiken om in winkels, restaurants en andere gebouwen waar je normaal misschien niet naar het toilet zou mogen, toch naar het toilet te kunnen. De toiletpas biedt geen garantie, de winkelier mag je nog steeds weigeren.  

Wij maken ons ondertussen met de Toiletalliantie wel hard voor meer opengestelde toiletten in Nederland. Bekijk meer over dit project op deze website.

De medicijnen die ik gebruik helpen niet of ik heb last van bijwerkingen, wat kan ik doen?

Als de klachten niet verminderen (of juist toenemen) ondanks het gebruik van de voorgeschreven medicatie, bespreek dit dan met je (huis)arts. De arts kan de medicatie of de dosering eventueel aanpassen. 

Als je veel last hebt van bijwerkingen, bespreek dit dan ook met je (huis)arts. Deze kan je dan mogelijk een ander medicijn voorschrijven. 

Voor vragen over de werking en bijwerkingen van medicijnen kun je ook terecht bij jouw apotheker. De website Mijn medicijn is een onafhankelijk platform met persoonlijke ervaringen over de werking en bijwerkingen van medicijnen. 

Is er meer bekend over de Calprotectine test?

De Calprotectine test is een ontlastingstest die snel duidelijkheid geeft of er sprake is van PDS of IBD en voor verder onderzoek naar het ziekenhuis moeten. De pilot van de onderzoek was succesvol. Echter wordt de test momenteel nog niet landelijk toegepast in huisartsenpraktijken. Wel is het plan om het project breder te implementeren in de regio en landelijk.  

Wat bekend is dat de resultaten van de pilot positief zijn. De test zelf was uit eerder onderzoek al als betrouwbaar bevonden. De test wordt veel gebruikt in de tweedelijnszorg. De resultaten geven aan dat er minder verwijzingen naar de MDL-artsen worden gemaakt en daarnaast is gebleken dat zowel de huisartsen als de patiënten een voorkeur hebben voor deze zelftest. De uitkomst van deze pilot was om te kijken of het op grotere schaal ingezet kan worden bij huisartsen. Voor meer informatie over het project zou u MURA kunnen benaderen, zij begeleiden het project ook in de tweede fase van het onderzoek.  

Daarnaast zou je bij je huisarts kunnen navragen of hij/zij deze test uitvoert. 

Dit doen wij voor de ziekte van Crohn

De Maag Lever Darm Stichting financiert verschillende onderzoeken naar de ziekte van Crohn. Met deze onderzoeken proberen artsen en onderzoekers bijvoorbeeld achter de oorzaak van Crohn te komen. Maar ook lopen er onderzoeken om sneller de diagnose te kunnen stellen en behandelingen te verbeteren.

‘Het medicijn methotrexaat is veelbelovend. Het heeft voordelen ten opzichte van andere medicijnen: het hoeft maar één keer per week toegediend te worden en is sneller werkzaam voor Crohn patiënten.’

Dr. Bouma
Doneer