PET-scan (positron emissie tomografie)

Wat is het?

Een PET-scan is een nucleair beeldvormend onderzoek, waarbij gebruik wordt gemaakt van een kleine hoeveelheid radioactieve stof. Een PET-scan kan uitgevoerd worden om kankercellen in het lichaam aan te tonen. Kankercellen hebben meestal een verhoogde stofwisseling, in vergelijking met normale cellen. Dat betekent dat kankercellen in vergelijking met normale cellen veel suiker gebruiken. Glucose (suiker) is de energiebron van cellen. Bij een PET-scan wordt van tevoren een kleine hoeveelheid radioactief suiker in het bloed gespoten. Dit radioactieve suiker concentreert zich vervolgens op de plekken waar kankercellen zitten. Snel-delende cellen, zoals bijvoorbeeld kankercellen, verbruiken meer energie. Deze snel-delende cellen zullen meer van de geïnjecteerde glucose opnemen. De radioactiviteit zorgt ervoor dat de opname van de glucose te zien is op de beelden die de PET-scanner maakt. Zo kunnen kankercellen opgespoord worden.

Een PET-scan wordt gedaan bij sommige vormen van kanker om:

  • als er kanker is vastgesteld, eventuele uitzaaiingen op de sporen
  • het effect van de behandeling van kanker te beoordelen
  • als met een CT-scan of MRI-scan geen tumoren of uitzaaiingen worden gevonden, maar er wel aanwijzingen zijn dat de patiënt kanker heeft

Voor het onderzoek

Je moet vanaf 6 uur voor het onderzoek stoppen met eten, omdat je nuchter moet zijn. Je mag wel koffie, thee (zonder melk en suiker) en water drinken. Heb je diabetes (suikerziekte), bespreek dit dan met jouw arts. In dat geval  geldt waarschijnlijk een andere voorbereiding. Meld het ook bij jouw arts het als je (mogelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft. Radioactiviteit kan schadelijk zijn voor het (ongeboren) kind. De hoeveelheid radioactiviteit is te vergelijken met een normale röntgenfoto. Voor jezelf is dit onschadelijk.

Tijdens het onderzoek

Op de afdeling nucleaire geneeskunde word je eerst naar een rustkamer gebracht. Je moet hier een halve tot een liter water drinken. Dit zorgt ervoor dat de nieren minder oplichten op de scan. Vervolgens wordt de glucosewaarde in jouw bloed bepaald met behulp van een prikje in jouw vinger. De nucleair geneeskundige legt een infuus aan. Via het infuus injecteert hij vervolgens glucose dat vermengd is met een kleine hoeveelheid radioactieve stof in jouw bloedbaan. Hierna moet je ongeveer een uur rustig blijven liggen. 

Vervolgens word je naar de scanner gebracht. Hier neem je plaats op een onderzoekstafel. Deze tafel schuift in een soort tunnel. Dit is het scan-apparaat. Je moet stil blijven liggen. De nucleair medewerkers nemen plaats in een andere ruimte. Je kunt tijdens de scan wel met ze praten. Het maken van de scan duurt 30-60 minuten.

Na het onderzoek

Er zijn geen bijwerkingen bekend. Na het onderzoek mag je weer naar huis. De uitslag krijg je via jouw behandelend arts.

Colofon

Deze informatie is geschreven door de Maag Lever Darm Stichting

In samenwerking met:
Drs. Jeroen Jansen, MDL-arts
Dr. Alfons Geraedts, MDL-arts
Dr. Rob Ouwendijk, MDL-arts
Dr. Mark  van Berge Henegouwen, GI-chirurg
Dr. Christianne Buskens, GI-chirurg


Laatst herzien:
2013

We houden je graag op de hoogte

We informeren je graag zo goed, betrouwbaar en compleet mogelijk over spijsverteringsziekten en -klachten. Voor voorlichting en onderzoek naar spijsverteringsziekten zijn wij volledig afhankelijk van donateurs.

Doneer aan de Maag Lever Darm Stichting

Al 0 donateurs steunden vandaag een gezonde spijsvertering voor iedereen.

ANBI logo CBF logo Privacy Waarborg logo ANBI/RSIN nr: 007247849
Doneer