PET-scan (positron emissie tomografie)

Wat is een PET-scan?

Een PET-scan is een nucleair beeldvormend onderzoek, waarbij gebruik wordt gemaakt van een kleine hoeveelheid radioactieve stof. Een PET-scan kan uitgevoerd worden om kankercellen in het lichaam aan te tonen. Kankercellen hebben meestal een verhoogde stofwisseling, in vergelijking met normale cellen. Dat betekent dat kankercellen in vergelijking met normale cellen veel suiker gebruiken. Bij een PET-scan wordt van tevoren een kleine hoeveelheid radioactief suiker in het bloed gespoten. Dit radioactieve suiker concentreert zich vervolgens op de plekken waar kankercellen zitten. De radioactiviteit is  terug te zien op beelden die de scan maakt. Kankercellen kunnen zo opgespoord worden met een PET-scan.

Een PET-scan wordt gedaan bij sommige vormen van kanker om:

  • Als er kanker is vastgesteld, om eventuele uitzaaiingen op de sporen
  • het effect van de behandeling van kanker te beoordelen
  • Als met een CT-scan of MRI-scan geen tumoren of uitzaaiingen worden gevonden, maar er wel aanwijzingen zijn dat de patiënt kanker heeft

Voor het onderzoek

U moet vanaf 6 uur voor het onderzoek nuchter zijn. Dit betekent dat u niet meer mag eten. U mag wel koffie, thee (zonder melk en suiker) en water drinken. Heeft u diabetes (suikerziekte), bespreek het dan met de arts. In dat geval  geldt waarschijnlijk een andere voorbereiding. Meldt het ook bij de arts het als u (mogelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft. Radioactiviteit kan schadelijk zijn voor het (ongeboren) kind. De hoeveelheid radioactiviteit is te vergelijken met een normale röntgenfoto. Voor uzelf is dit onschadelijk.

Tijdens het onderzoek

Op de afdeling nucleaire geneeskunde wordt u eerst naar een rustkamer gebracht. U moet hier een halve tot een liter water drinken. Dit zorgt ervoor dat de nieren minder oplichten op de scan. Vervolgens wordt de glucosewaarde in uw bloed bepaald met behulp van een prikje in uw vinger. De nucleair geneeskundige legt een infuus aan. Via het infuus injecteert hij vervolgens glucose dat vermengd is met een kleine hoeveelheid radioactieve stof in uw bloedbaan.  Hierna moet u ongeveer een uur rustig blijven liggen. Glucose (suiker) is de energiebron van de cellen. 

Sneldelende cellen, zoals bijvoorbeeld kankercellen, verbruiken meer energie. Deze sneldelende cellen zullen meer van de geïnjecteerde glucose opnemen. De radioactiviteit zorgt ervoor dat de opname van de glucose te zien is op de PET-scanner. Vervolgens wordt u naar de scanner gebracht. Hier neemt u plaats op een onderzoekstafel. Deze tafel schuift in een soort tunnel. Dit is het scan-apparaat. U moet stil blijven liggen. De nucleair medewerkers nemen plaats in een andere ruimte. U kunt wel met ze praten. Het maken van de scan duurt 30-60 minuten.

Na het onderzoek

Er zijn geen bijwerkingen bekend. Na het onderzoek mag u weer naar huis. De uitslag krijgt u via uw behandelend arts.

Ontvang 1x per maand onze gratis e-mail nieuwsbrief

Naar boven