Leefstijlaanpassing voor een betere kwaliteit van leven voor spijsverteringspatiënten

3 februari 2022

5 nieuwe zorgprojecten gefinancierd voor een betere kwaliteit van leven

Dankzij de steun van donateurs heeft de Maag Lever Darm Stichting subsidie toegekend aan vijf nieuwe projecten. Deze zorgprojecten dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met een spijsverteringsziekte. Een aanpassing van de leefstijl kan soms al helpen om klachten te verminderen en zo de kwaliteit van leven te verbeteren.

Binnen deze subsidielijn Zorgprojecten -Leefstijl in de MDL-zorg, willen wij onderzoekers stimuleren om innovatieve manieren te ontwikkelen, die bijdragen aan leefstijlverbetering voor mensen met een spijsverteringsaandoening. In 2021 is de subsidielijn Zorgprojecten Leefstijl in de MDL-zorg gericht op patient empowerment binnen het domein leefstijl. Patient empowerment zien wij als een manier om de patiënt de mogelijkheid te bieden zelf de regie te nemen over zijn of haar eigen zorg en welzijn, passend bij de behoeften van de patiënt. 

De MLDS vraagt jaarlijks aan artsen, onderzoekers, patiëntenorganisaties en andere zorgprofessionals om projectvoorstellen in te dienen. Op basis van een advies van de Maatschappelijke Adviesraad (MAR) bepaalt de MLDS welke projecten daadwerkelijk subsidie krijgen.

Toegekende zorgprojecten 2021

Gepersonaliseerde leefstijlinterventies bij patiënten met Prikkelbare Darm Syndroom door gebruik van de Experience Sampling Method en een Digitaal Voedingsdagboek: een Proof-of-Concept studie.

PDS, een veelvoorkomende, chronische aandoening, gekenmerkt door buikpijn in combinatie met diarree en/of verstopping, leidt tot een verminderde kwaliteit van leven. Leefstijlfactoren zoals voeding en stress spelen een belangrijke rol, maar het is moeilijk om gerichte, gepersonaliseerde behandelingen voor de specifieke patiënt te vinden. Het doel van dit onderzoek is om met behulp van twee smartphone-applicaties (een klachtendagboek en voedingsdagboek) het behandeltraject te personaliseren.

De klok tikt: ochtend- of avondtraining voor NAFLD?

Leververvetting (of afgekort NAFLD) is een aandoening die bij een kwart van de volwassen Nederlanders voorkomt. Leververvetting kan niet alleen ongemerkt leiden tot levercirrose, maar geeft ook een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De beste behandeling hiervoor is het aanpassen van de leefstijl, vooral door meer te bewegen. Veel processen in het lichaam worden gestuurd door het zogenaamde circadiaan-ritme: bepaalde processen zijn actiever in de ochtend en sommige juist in de avond.

De onderzoekers willen onderzoeken wat effectiever is in het verminderen van de hoeveelheid levervet en misschien ook het verlagen van het risico op hart- en vaatziekten, ochtend- of avondtraining?

Meten is weten in IBD: screenen op fitheid

Er zijn aanwijzingen dat patiënten met een chronische darmontsteking (IBD) lichamelijk minder fit zijn dan gezonde personen. Daarom is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor bewegingsinterventies als therapie voor patiënten met IBD. Zo kunnen de lichamelijke fitheid en daarmee o.a. het ziektebeloop, de kwaliteit van leven en klachten zoals vermoeidheid worden verbeterd.

Lichamelijke fitheid wordt echter in de klinische praktijk niet standaard gemeten wegens gebrek aan een goed screeningsinstrument. In dit onderzoek wordt de lichamelijke fitheid van patiënten met IBD vergeleken met die van gezonde personen en wordt onderzocht of er een goede (screenings)test voor lichamelijke fitheid gevonden kan worden die gemakkelijk gebruikt kan worden in de spreekkamer. Hiermee wordt toegewerkt naar meer patiëntgerichte interventies om fitheid, en hiermee behandeluitkomsten, te verbeteren.

Bewegen op recept

Kinderen met darmfalen verdragen geen voeding via het maagdarmkanaal, maar zijn afhankelijk van infuusvoeding. Opvallend is dat patiënten vaak heel moe zijn en minder kunnen doen vergeleken met leeftijdsgenoten. Ook lijken zij minder te bewegen. Nu deze kinderen steeds langer leven valt op dat zij een lichaamssamenstelling ontwikkelen met een hoog percentage vet en weinig spiermassa. Ook hebben zij op heel jonge leeftijd al zeer breekbare botten.

Met dit programma wordt onderzocht hoe juist deze groep patiënten kan trainen om een beter uithoudingsvermogen te krijgen. Hiermee zullen zij zich prettiger voelen. Op de lange termijn zal meer bewegen ook een gezondere lichaamssamenstelling geven van meer spieren maar ook minder vet en sterkere botten. Met deze kennis kan het behandelteam toekomstige patiënten al vanaf de diagnose adviseren over hoe zij kunnen bewegen om een betere kwaliteit van leven te ervaren.

Staken van protonpompremmers (PPI) door middel van een leefstijlinterventie bij chronische PPI-gebruikers zonder geregistreerde indicatie

Jaarlijks komen 800.000 mensen bij de huisarts met maagklachten. In Nederland gebruiken 3 miljoen mensen een maagzuurremmer (PPI). Eerder onderzoek toont aan dat de helft hiervoor niet de juiste indicatie heeft, en dat ruim een derde van de patiënten met een tijdelijke indicatie, de maagzuurremmers te lang gebruikt. Onderzoeken tonen aan dat langdurig gebruik van PPI’s bijwerkingen geeft zoals infecties, botontkalking en zelfs nierproblemen.

Patiënten die PPI’s gebruiken weten weinig over deze bijwerkingen. Ook hebben ze weinig kennis over hoe ze hun maagklachten kunnen verminderen door middel van leefstijlverandering en waarom en hoe ze kunnen stoppen met PPI’s. Het doel van dit onderzoek is om bij patiënten die geen indicatie hebben om PPI’s te gebruiken, te kijken of een coachingstraject door een diëtist/leefstijlcoach helpt om met PPI-gebruik te stoppen en patiënten te helpen hun leefstijl te veranderen en zo hun maagklachten te verminderen.     

Ander nieuws

Producten met toegevoegde vezels 

Steeds vaker voegen voedselproducenten vezels toe om hun producten gezonder te laten lijken. Voor de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) is dit niet de oplossing.

4 december 2023

Een miljoen voor onderzoek naar vroege opsporing van spijsverteringsziekten 

De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) investeert ruim 1 miljoen in vier veelbelovende onderzoeken gericht op de vroege opsporing van spijsverteringsziekten.

16 november 2023

Nederland in vier jaar tijd een tikkeltje toiletvriendelijker

Jaarlijks onderzoeken we samen met de HogeNood-app rond Wereld Toilet Dag de toiletvriendelijkheid van de gemeenten in ons land.

16 november 2023

Doneer