Subsidielijn zorgprojecten ‘Leefstijl in de MDL-zorg 2020’

In 2020 is de subsidielijn zorgprojecten ‘Leefstijl in de MDL-zorg’ gericht op patient empowerment binnen het domein leefstijl. Patient empowerment zien wij als een manier om de patiënt de mogelijkheid te bieden zelf de regie te nemen over zijn of haar eigen zorg en welzijn, passend bij de behoeften van de patiënt. Projecten binnen de subsidielijn “Zorgprojecten Leefstijl in de MDL-zorg” dragen bij aan een verbeterde kwaliteit van leven van patiënten met een spijsverteringsziekte doormiddel van leefstijlaanpassingen of -interventies.

Deze subsidielijn heeft een focus op leefstijlinterventies op het gebied van voeding, lichamelijke activiteit en mentale gezondheid. En dat met als doel verbetering van kwaliteit van leven, door het verbeteren van het fysieke en/of mentale welzijn van patiënten met een spijsverteringsziekte. De Maag Lever Darm Stichting verleent binnen deze financiële ondersteuning aan innovatieve, klinisch en/of maatschappelijk toepasbare projecten. Het zorgproject dient binnen twee jaar na het einde van het project resultaten op te leveren voor de patiënt.

Voor meer informatie kun je de subsidievoorwaarden downloaden. Hiernaast vind je alle benodigde documenten voor het indienen van een projectvoorstel. Verder is hieronder de tijdlijn weergegeven.

Neem bij vragen gerust contact met ons op via research@mlds.nl.

Doneer