Investering Zorgcall verschuift in 2022 naar projecten chronische MDL-patiënten

Voorgaande jaren kwam rond de zomerperiode het bericht naar buiten dat de MLDS de subsidielijn Zorgprojecten ‘Leefstijl in de MDL-zorg’ openstelde voor aanvragen, ook van een kleinere omvang. Dit is een algemene call verbonden aan onze impactroute 3: samen strijden voor een betere kwaliteit van leven van (chronische) MDL-patiënten. Ook voor 2022 stond deze call in de plannen. Toch is besloten dit budget in 2022 over te brengen naar investeringen in projecten verbonden aan speerpuntthema’s, waaronder IBD en Coeliakie. Zo loopt er op dit moment afstemming in het Coeliakie veld over een kansrijk wetenschappelijke onderzoekstraject en een IBD selectiecall waar onderzoeksprojecten verbonden aan de thema’s personalised medicine, voeding en vermoeidheid worden getoetst op wetenschappelijke kwaliteit, impact en relevantie.

Investering in impactvolle projecten verbonden aan deze impactroute vinden wij belangrijk. Daarom gaan wij in 2023 een nieuwe subsidielijn openstellen die goed past bij de inhoudelijke uitdagingen van Route 3: het verbeteren van de kwaliteit van leven van chronische MDL-patiënten. Daar gaan wij komende tijd mee aan de slag. Wij houden u op de hoogte en gaan hierover in overleg met verschillende vertegenwoordigers uit het MDL -veld zoals patiëntenorganisaties en besturen van NVMDL, NVH en NVGE. Ook nemen wij de input mee vanuit bestaande samenwerkingen rondom PDS, IBD en Coeliakie.

Doneer