Subsidielijn zorgprojecten ‘Leefstijl in de MDL-zorg 2021’

In 2021 is de subsidielijn Zorgprojecten Leefstijl in de MDL-zorg gericht op patient empowerment binnen het domein leefstijl. Patient empowerment zien wij als een manier om de patiënt de mogelijkheid te bieden zelf de regie te nemen over zijn of haar eigen zorg en welzijn, passend bij de behoeften van de patiënt. Projecten binnen de subsidielijn Zorgprojecten Leefstijl in de MDL-zorg dragen bij aan een verbeterde kwaliteit van leven van patiënten met een spijsverteringsziekte door middel van leefstijlaanpassingen of -interventies.

De Maag Lever Darm Stichting verleent binnen de subsidielijn Zorgprojecten Leefstijl in de MDL-zorg financiële ondersteuning aan innovatieve, klinisch en/of maatschappelijk toepasbare projecten. Het zorgproject dient binnen twee jaar na het einde van het project resultaten op te leveren voor de patiënt.

Daarnaast wil de MLDS ook financiële ondersteuning bieden aan implementatieprojecten van reeds bestaande leefstijlinterventies. Hiervoor kunnen aparte implementatieprojecten ingediend worden voor bestaande of pas ontwikkelde tools die bijdragen aan de kwaliteit van leven van patiënten met een spijverteringsziekte.

Voor meer informatie kun je de subsidievoorwaarden downloaden. Hiernaast vind je alle benodigde documenten voor het indienen van een projectvoorstel. Verder is hieronder de tijdlijn weergegeven.

Neem bij vragen gerust contact met ons op via research@mlds.nl.

Doneer