Uw hulp is cruciaal

In Nederland hebben 2 miljoen mensen dagelijks te maken met een spijsverteringsziekte. Ik steun de strijd tegen deze ziektes:Collecte 2015

Informatie over de collecte, het afstorten en de persberichten vindt u op:

mldscollecte.nl

In 2015 is de collecte in de week van 17 t/m 23 mei.


Vacature

Relatiemanager vrijwilligers


Wij zijn klaar voor SEPA!

Ons rekeningnummer is NL70 INGB 0000 0027 37


De BIC code voor donaties vanuit het buitenland: INGBNL2A

Lees meer over SEPA