Uw hulp is cruciaal

In Nederland hebben 2 miljoen mensen dagelijks te maken met een spijsverteringsziekte. Ik steun de strijd tegen deze ziektes:


Collecte 2014

Contactpersonen, het is weer zover! 19 t/m 24 mei collecteweek, bestel uw materialen.

Plaats uw bestelling op mldscollecte.nl

De MLDS is klaar voor SEPA!

Ons rekeningnummer is NL70 INGB 0000 0027 37

Lees meer over SEPA