Heb je klachten? Blijf het melden!

14 april 2020

Heb je klachten? Blijf het melden!

Heb je klachten, verergeren ze of maak je je zorgen: meld het bij je huisarts, bij het ziekenhuis of op een eerste hulp afdeling als dat nodig is. Dat is het pleidooi van maag-darm-leverarts Marco Mundt (Flevoziekenhuis Almere). ‘Zorg dat je de zorg krijgt die je nodig hebt! Wij zijn er voor je, ook in deze tijden.’

Minder aanmeldingen acute zorg

‘Het coronavirus brengt veel veranderingen te weeg. De zorg is natuurlijk aangepast om coronapatiënten zo goed mogelijk te helpen. Maar zorg voor mensen die met spijsverteringsziekten kampen is ook veranderd. Allereerst zie ik dat mensen met acute klachten zich minder melden bij de eerste hulp. Het kan zijn dat mensen dit voor zich houden, maar wanneer je acute klachten hebt is het echt belangrijk dit te melden, zodat je geholpen kunt worden. Doe het op tijd, zodat de klachten niet erger worden en je beter behandeld kunt worden.
Daarnaast zijn er mensen met chronische klachten, waar we contact mee blijven houden. Eerder waren consults vaak ook face-to-face, nu met name via videobellen of telefonisch. Het is belangrijk dat we dit werk blijven doorzetten.’

Trek aan de bel

Mundt vindt het vooral belangrijk dat patiënten geen schroom hebben bij het melden van klachten bij een zorgverlener. ‘Zorg dat je in beeld bent of blijft.’ Hoe en wanneer je aan de bel moet trekken verschilt per situatie. ‘Als je al bekend bent met een maag- darm-, leverziekte dan weet je wanneer je klachten erger worden en is het heel belangrijk om contact op te nemen met je medisch specialist om te kijken of je eerder zorg nodig hebt.’

Alarmsignalen

‘Als je last hebt van buikklachten, veranderende buikklachten, gewichtsverlies, bloed bij de ontlasting, slikklachten of eten dat niet goed zakt: dat kunnen allemaal alarmsignalen zijn van onderliggende spijsverteringsziekten. Het is dus ontzettend belangrijk dat mensen met dit soort klachten zich op tijd melden bij de huisarts. Een huisarts kan dan contact met ons opnemen, zodat we de juiste zorg op het juiste moment leveren.’

Op tijd er bij

‘Blijf je wachten met klachten dan kunnen behandelingen misschien moeilijker worden opgestart, of kun je minder goed geholpen worden. De zorg is beschikbaar voor mensen met spijsverteringsproblemen, zij het soms in iets andere vorm. Daarnaast: het is veilig om naar een ziekenhuis of bij een huisarts te komen. Corona is en mag geen reden zijn om je klachten niet te hoeven melden.’

Gerelateerd nieuws

Het coronavirus en spijsverteringsziekten

laatste update: 31 mei 2022 We weten inmiddels dat corona niet alleen (de zorg voor) coronapatiënten raakt. Het heeft ook grote gevolgen voor de reguliere zorg en dus ook de zorg voor mensen met spijsverteringziekten of -klachten. Om spijsverteringsziekten op tijd op te sporen en zo goed mogelijk te behandelen, is het van groot belang […]

31 mei 2022

Coronapas en horecatoiletten

Via de Toiletalliantie strijdt MLDS voor voldoende openbare en opengestelde toiletten in Nederland voor de 2 miljoen mensen met een spijsverteringsziekte, de 1,5 miljoen blaaspatiënten, ouderen, vrouwen, dagjesmensen en iedereen die onderweg af en toe een toilet nodig heeft.

29 september 2021

Verbeterde kansen dankzij vroege opsporing darmkanker

Half maart vorig jaar werd als gevolg van de coronamaatregelen het bevolkingsonderzoek darmkanker stopgezet om pas half mei weer op gang te komen. Bovendien daalde het aantal verwijzingen door huisartsen. Dit heeft tot een forse afname in het aantal diagnoses geleid. Maag-, Darm- en Leverarts Marcel Spanier (Rijnstate Ziekenhuis) en Leon Moons (UMC Utrecht) leggen uit wat de impact is.

19 maart 2021

Doneer