Het vinden van stofjes uit moedermelk die NEC kunnen voorkomen

Het onderzoek

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Van de te vroeg geboren kinderen ontwikkelt ongeveer 8% necrotiserende enterocolitis (NEC)waarvan 30% overlijdt. De kinderen die het overleven ondervinden vaak ernstige gevolgen van NEC, zoals levenslange afhankelijkheid van sondevoeding. Helaas zijn er nog geen effectieve manieren om NEC te voorkomen en behandelen. Dit komt doordat de onderliggende oorzaken van NEC niet bekend zijn.  

Hiervoor heeft de onderzoeker van deze studie aangetoond dat in de darm van jonge kinderen veel ontstekingscellen aanwezig zijn en weinig ontstekingsremmende cellen. Een verstoorde balans tussen ontstekingscellen en remmende cellen speelt een belangrijke rol in IBD (de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa) in volwassenen. De grote hoeveelheid van ontstekingscellen in de darm van te vroeg geboren kinderen kan het ontstaan van NEC kunnen verklaren.  ziekte van 

Uit eerdere studies bleek dat te vroeg geboren kinderen minder vaak NEC ontwikkelden wanneer ze moedermelk kregen. Echter is moedermelk meestal niet voldoende beschikbaar, omdat de moeders zelf te ziek zijn voor borstvoeding of door hun ziekte onvoldoende moedermelkproductie hebben. Er zijn belangrijke aanwijzingen dat specifieke stofjes uit moedermelk signalen geven. Deze signalen zorgen er in de darmen van het kind voor dat er geen ontstekingscellen maar juist remmende cellen worden aangestuurd. Hierdoor kan er een rustig immuunsysteem in de darm ontstaan, zoals in oudere kinderen. Door deze componenten toe te voegen aan de voeding van kinderen wiens moeder geen borstvoeding kan geven kan NEC misschien in de toekomst worden voorkomen. 

Wat is het doel van dit onderzoek?

Het verduidelijken van het onderliggende mechanisme van NEC in te vroeg geboren kinderen en testen of de ontstekingsreactie van immuun cellen voorkomen kan worden door het toedienen van stofjes uit moedermelk. 

Wat gaan de onderzoekers doen?

Eerder heeft de onderzoeker een studie opgezet die NEC op een unieke manier bestudeertDe onderzoeker heeft een samenwerking met de afdelingen kinderchirurgie en kinder-MDL opgezet waarbij weefsel wat tijdens operaties verwijderd wordt daarna niet vernietigd wordt, maar wordt gebruikt voor deze studie. De onderzoeker heeft methodes ontwikkeld waarmee de cellen uit de darm van de baby’s goed bestudeerd kunnen worden. Hierdoor kan het effect van verschillende stofjes uit moedermelk op immuun cellen in detail onderzocht worden.  

Wat zijn de verwachte resultaten?

Door de unieke aanpak kan het onderliggende mechanisme van NEC in te vroeg geboren kinderen beter begrepen worden. Daarnaast kunnen de beschermende stofjes uit moedermelk die de ontstekingscellen in de darm van de baby tot rust brengen gevonden worden. Hierdoor kan NEC in de toekomst misschien voorkomen worden.  

Aangezien deze slechte balans in immuun cellen waarschijnlijk ook een rol speelt in andere ziektebeelden zouden deze bestanddelen ook een positief effect kunnen hebben op andere colitis beelden in kinderen, zoals koemelkeiwit allergie, de ziekte van Hirschsprung en misschien zelfs IBD. 

Het eindresultaat

Dit onderzoek is inmiddels afgerond, dit is het eindresultaat:

Deze studie heeft aangetoond dat in de darm van kinderen met NEC een unieke populatie ontstekingscellen aanwezig is, die een bepaald eiwit produceren. Dit was een zeer onverwachte bevinding aangezien tot nu toe altijd werd aangenomen dat immuun cellen dit eiwit pas op latere leeftijd konden maken. Met behulp van 'mini-darmen' hebben ze verder kunnen aantonen dat een lage hoeveelheid van dit eiwit de ontwikkeling van de darm bevordert. En dat een hoge hoeveelheid leidt tot aantasting van de darmwand. Het is dus van belang om de hoeveelheid van dit eiwit laag te houden.  

De rol van dit eiwit is al lange tijd bekend in patiënten met IBD en zij worden behandeld met medicijnen. Met de resultaten uit deze studie kan verder gedacht worden over een behandeling van NEC. Deze baanbrekende resultaten zijn opgeschreven in een toptijdschrift in de immunologie.  

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek

Om van een idee tot een toepassing te komen is veel onderzoek nodig. Dit kost tijd. Ook wanneer een onderzoek andere resultaten oplevert dan verwacht, leren we daar veel van. Daardoor is ieder resultaat een stap vooruit.

Projectinformatie

Orgaan: Darmen
Aandoening: Necrotiserende enterocolitis (NEC)
Titel project: Het vinden van stofjes uit moedermelk die NEC kunnen voorkomen
Projectleider: Madeleine Bunders
Instantie: Amsterdam Universitair Medische Centra – locatie AMC
Gestart in: 2016
Looptijd: 4 jaar
Status: Afgerond

Veelgestelde vragen over wetenschappelijk onderzoek

Kan ik ook meedoen aan dit onderzoek?

In de meeste gevallen werven de onderzoekers hun eigen deelnemers. De meeste onderzoeken in onze database lopen al enige tijd of zijn afgerond. De onderzoekers hebben dan al voldoende patiënten gevonden voor het onderzoek. Je kunt je dat niet meer aanmelden. Over het algemeen werven de onderzoekers zelf nu eigen deelnemers. Als het onderzoek net is gestart is ons advies om de website van het ziekenhuis/instelling in de gaten te houden of contact op te nemen met op te nemen met de contactpersoon van het onderzoek. Dit staat op de site van de onderzoeksinstelling. 

Kan ik in contact komen met de onderzoeker?

Wij brengen geen patiënten in contact met de onderzoekers. Het contact dat wij hebben met de onderzoeker is inhoudelijk en verwijzen niet iemand door tenzij de onderzoekers dit hebben aangegeven. Dan is dit aangegeven in de bovenstaande tekst. 

Waarom kost onderzoek doen zoveel tijd?

Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is een ingewikkeld proces dat vaak meerdere jaren duurt. Wetenschappelijk onderzoek moet zorgvuldig uitgevoerd worden om uiteindelijk conclusies te kunnen trekken. Er bestaan veel verschillende type onderzoeken die allemaal weer zijn voor- en nadelen hebben. Uiteindelijk draagt ieder onderzoek bij aan het verhogen van de kennis over een bepaald onderwerp. Je hebt veel onderzoeken nodig om te kunnen zeggen dat iets betrouwbaar is. En het dus wetenschappelijk is bewezen. Daarom duurt het vaak ook lang voordat nieuwe een behandeling of bepaalde medicatie in de reguliere behandelingen toegepast kan worden.

Ik wil graag meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

In wetenschappelijk onderzoek zijn vaak proefpersonen nodig. Dit zijn gezonde mensen of patiënten die vrijwillig meewerken aan een onderzoek naar nieuwe behandelingen of medicijnen.

Deelname aan een wetenschappelijk onderzoek kan gunstig zijn omdat je bijvoorbeeld een nieuwe behandeling krijgt die de klachten kan verminderen of waardoor het mogelijk is om (sneller) beter te worden. Ook voor anderen is deelname waardevol omdat je een bijdrage levert aan onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe behandelingen. Er kunnen ook nadelen zitten aan deelname, zoals risico’s die je loopt omdat het een nieuwe behandeling betreft, eventuele bijwerkingen en de tijd en moeite die je erin stopt.

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) zorgt voor de bescherming van proefpersonen die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Op de website van CCMO kun je terecht voor alle belangrijke informatie met betrekking tot het meedoen aan onderzoek. 

Aanvullende informatie vind je op de website van Rijksoverheid 

Daarnaast kun je ook je behandelend arts vragen of hij/zij weet welke onderzoeken er op dit moment lopen voor de aandoening die je hebt. De arts kan je meer vertellen over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek en welke onderzoeken mogelijk geschikt kunnen. 

Stroke 1 Created with Sketch.

Op tijd erbij

Dagelijks sterven er mensen aan spijsverteringsziekten. Ziekten die voorkomen hadden kunnen worden wanneer de diagnose eerder was gesteld. Wat wij kunnen doen is de ziekte in de kiem smoren. Door er precies op tijd bij te zijn. Dat maken we mogelijk door onderzoek, voorlichting en met toegankelijke tools voor vroege opsporing.

meer over onze strategie, onderzoeken en behaalde resultaten

Alleen met jouw gift kunnen we onderzoeken zoals deze steunen. Help je mee?

ANBI logo CBF logo Privacy Waarborg logo ANBI/RSIN nr: 007247849
Doneer