Wat is het?

De ziekte van Hirschsprung is een aangeboren afwijking van de dikke darm. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer veertig kinderen geboren met deze aandoening. De ziekte van Hirschsprung komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Bij deze ziekte ontbreken zenuwcellen (ganglioncellen) in een gedeelte van de wand van de dikke darm. Door het ontbreken van deze zenuwcellen zijn de darmbewegingen ernstig verstoord in dat deel van de darm.

De onverteerde voedselresten komen vanuit de dunne darm in de dikke darm terecht. In de dikke darm wordt de voedselbrij ingedikt en richting de anus getransporteerd. Door het ontbreken van zenuwcellen in de dikke darmwand beweegt de darm niet goed. Hierdoor ontstaat bij de ziekte van Hirschsprung ernstige verstopping (obstipatie).

Oorzaak van de ziekte van Hirschsprung

De ziekte van Hirschsprung is een aangeboren afwijking. Tijdens de ontwikkeling van het embryo gaat er iets mis met de ontwikkeling van het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel ontwikkelt zich al in een vrij vroeg stadium van een zwangerschap. 

Het is nog niet precies duidelijk wat er misgaat en waarom. In sommige families komt de ziekte van Hirschsprung vaker voor dan normaal. Waarschijnlijk speelt erfelijkheid een rol bij het ontstaan van deze ziekte. Het is nog niet duidelijk of dit altijd zo is en in welke mate precies.

Hoe herken ik het?

Klachten en symptomen bij de ziekte van Hirschsprung

Ernstige verstopping is kenmerkend voor deze ziekte. Deze verstopping begint meestal al direct na de geboorte. De klachten kunnen echter ook enkele weken of maanden na de geboorte ontstaan. Baby’s met de ziekte van Hirschsprung 

drinken de eerste dagen normaal maar raken hun ontlasting niet of nauwelijks kwijt. Hierdoor krijgt de baby een opgezette, gespannen, dikke buik en een verminderde eetlust. Vervolgens kunnen ook andere klachten ontstaan zoals lusteloosheid en braken.

Hoe gaat het verder?

Diagnose van de ziekte van Hirschsprung

De huisarts zal een kind met aanhoudende verstopping doorsturen naar een kinderarts. Deze kan verschillende lichamelijke onderzoeken doen om erachter te komen wat de oorzaak is van de klachten. Meestal zijn dit de volgende onderzoeken:

Röntgenonderzoek

Dit onderzoek wordt gedaan met behulp van contrastvloeistof (bariumpap) zodat de vorm van de darm zichtbaar wordt. Vervolgens kunnen röntgenfoto’s of videobeelden gemaakt worden. Op de beelden worden de bewegingen van de darm bekeken. Met name videobeelden zijn geschikt om de ziekte van Hirschsprung aan te tonen.

Biopten

De diagnose kan met zekerheid worden gesteld door het nemen van biopten (hapjes weefsel) van de darm. Deze biopten worden genomen tijdens  een coloscopie, een kijkonderzoek van de dikke darm. Bij een coloscopie brengt de arts een flexibele slang via de anus de darm in. Tijdens dit kijkonderzoek kan de arts op verschillende plekken in de dikke darm hapjes weefsel (biopten) wegnemen. Deze biopten bevatten weefsel van de bovenste laag/lagen van de darmwand. De biopten worden vervolgens in het laboratorium onderzocht om te kijken of er (voldoende) zenuwcellen aanwezig zijn. Wanneer in een deel van de darm zenuwcellen (vrijwel) afwezig zijn, is dat een aanwijzing die kan duiden op de diagnose ziekte van Hirschsprung.

Anorectale manometrie

In sommige ziekenhuizen wordt onderzoek gedaan naar de werking van de endeldarm, de anus en de bekkenbodem. De bekkenbodem is de spiergroep die onder andere mogelijk maakt dat we ontlasting kunnen ophouden en dat we kunnen persen om de ontlasting kwijt te raken. Door middel van een anorectale manometrie (drukmeting van de anus en de endeldarm) wordt de werking van de endeldarm en de bekkenbodem onderzocht. Tijdens het onderzoek wordt een ballonnetje leeg in de anus gebracht. In de endeldarm wordt het ballonnetje opgeblazen en wordt gemeten hoe de anus en de endeldarm reageren op deze verhoogde druk.

In de meeste gevallen kan de diagnose ziekte van Hirschsprung gesteld worden aan de hand van een combinatie van bovenstaande onderzoeken. Soms is het noodzakelijk dat er extra biopten worden genomen van de volledige doorsnede van de dikke darmwand. Dit wordt een full-thickness biopt genoemd. Als er in deze biopten geen zenuwcellen gevonden worden, kan de diagnose met zekerheid gesteld worden. Het nemen van full-thickness biopten gebeurt onder volledige narcose.

Wies en Chantal

''Moeder en dochter hebben allebei de ziekte van Hirschsprung. ''Ondanks onze ziekte willen we zoveel mogelijk blijven doen.''

Behandeling van de ziekte van Hirschsprung

Kinderen met de ziekte van Hirschsprung moeten een operatie aan hun dikke darm ondergaan. Tijdens de operatie wordt het deel van de darm dat geen zenuwcellen bevat, verwijderd. De twee uiteinden van de dikke darm worden vervolgens aan elkaar gehecht. Deze operatie wordt uitgevoerd door een kinderchirurg.

Operatie

Voor de operatie is het noodzakelijk dat het kind of de baby in goede conditie is. In sommige gevallen wordt daarom niet direct voor een operatie gekozen. Het acute probleem (verstopping) zal eerst opgelost moeten worden en het kind moet aansterken. Dit kan op twee manieren:

Door het spoelen van de dikke darm met lauw water.

Ouders leren in het ziekenhuis de darm van hun kind te spoelen met lauw water. Hierdoor komt de ontlasting meestal goed los.

Door het aanleggen van een tijdelijk stoma.

Tijdens de operatie wordt een kunstmatige uitgang via de buikwand aangelegd. Dit gebeurt bij jonge kinderen die erg ziek zijn of die last hebben van ontstekingen in de darm. Via de stoma kan de ontlasting zonder problemen het lichaam verlaten en zullen de ontstekingen genezen. Als de conditie van het kind het toelaat, kan de darmoperatie (verwijderen van een deel van de darm) alsnog plaatsvinden. De stoma wordt vrijwel altijd opgeheven.

Wat kan ik doen?

Tips en adviezen bij de ziekte van Hirschsprung

Meer informatie en tips over verstopping bij kinderen.

Patiëntenvereniging

Logo Vereniging ziekte van Hirschsprung

De vereniging ziekte van Hirschsprung ziet het als haar taak meer bekendheid te geven aan de aandoening, zodat de ziekte sneller herkend wordt bij pasgeborenen. Er is nog veel onwetendheid over de ziekte van Hirschsprung bij huisartsen, verloskundigen, kinderartsen en overig medisch personeel. De vereniging is bovenal een patiëntenvereniging die de belangen van haar leden behartigt. Lotgenotencontact speelt hierbij een centrale rol. Jaarlijks worden diverse contactdagen georganiseerd.

Zicht op zeldzaam

Een overzicht van alle Nederlandse patiëntenorganisaties en fondsen en de expertisecentra voor zeldzame aandoeningen vind je op de website ‘Zicht op zeldzaam’. De organisaties staan per aandoening gebundeld. Hier vind je ook Kwaliteitsdocumenten over de zorg voor zeldzame aandoeningen, ontwikkeld door de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP).

Deelnemers gezocht: Hoe gaan ouders om met chronische klachten van hun kinderen?

De Universiteit van Tilburg voert een onderzoek uit naar hoe ouders omgaan met de chronische ziekten van hun kinderen. In deze studie wordt onderzocht welke factoren van invloed zijn op de manier waarop ouders omgaan met klachten die voortkomen uit de chronische ziekte van hun kind.

Wil je deelnemen aan dit onderzoek? Je kunt meedoen door een vragenlijst in te vullen.

Meer informatie en de vragenlijst vind je hier

Colofon

Deze informatie is geschreven door de Maag Lever Darm Stichting

In samenwerking met:
Drs. Jeroen Jansen, MDL-arts
Dr. Alfons Geraedts, MDL-arts
Dr. Rob Ouwendijk, MDL-arts
Dr. Mark  van Berge Henegouwen, GI-chirurg
Dr. Christianne Buskens, GI-chirurg


Laatst herzien:
2013

We houden je graag op de hoogte

We informeren je graag zo goed, betrouwbaar en compleet mogelijk over spijsverteringsziekten en -klachten. Voor voorlichting en onderzoek naar spijsverteringsziekten zijn wij volledig afhankelijk van donateurs.

Doneer aan de Maag Lever Darm Stichting

Al 0 donateurs steunden vandaag een gezonde spijsvertering voor iedereen.

ANBI logo CBF logo Privacy Waarborg logo ANBI/RSIN nr: 007247849
Doneer