Onze standpunten

Lees hieronder per onderwerp ons standpunt.

Probiotica

Een gezond microbioom heel belangrijk is voor een goede gezondheid. Gezonde voeding met veel vezels kan bijdragen aan een gezond microbioom. Net als voldoende bewegen en voldoende drinken. Soms kan het microbioom uit balans zijn, waardoor er klachten kunnen ontstaan. Ook kunnen ziekten en externe factoren zoals antibiotica het microbioom uit balans brengen. In dat geval kunnen probiotica soms uitkomst bieden. 

Probiotica zijn levende micro-organismen die een positief effect hebben op de gezondheid wanneer ze in voldoende hoeveelheden worden geconsumeerd (WHO). Ze zijn verwerkt in zuiveldrankjes en yoghurt. Ook zijn capsules en poeders te koop.

Er zijn aanwijzingen dat probiotica kunnen helpen bij bepaalde aandoeningen en klachten. Zo lijken ze een gunstig effect te hebben bij verstopping en diarree en onderzoek laat zien dat ze werkzaam zijn bij antibiotica gerelateerde diarree (AGD). Probiotica lijken soms ook een gunstig effect te hebben bij andere aandoeningen, waaronder bijvoorbeeld IBD of PDS.

Het onderzoek naar probiotica wordt echter vaak op verschillende manieren uitgevoerd, waardoor het lastig met elkaar te vergelijken is. Door verschillen in opzet van onderzoek is het niet duidelijk welke bacteriestammen, welke dosis en welke therapieduur het effect bewerkstelligen. Daarnaast is het microbioom van elk persoon uniek. Daardoor bestaat er ook een grote variatie van de effectiviteit van probiotica op studie-deelnemers. Al deze factoren zorgen ervoor dat er nog onvoldoende  wetenschappelijk bewijs is om te kunnen adviseren welke personen welk probioticum in welke dosis en voor hoe lang moeten innemen om een gezondheidseffect op specifieke klachten of aandoeningen te bereiken. Alleen bij antibiotica gerelateerde diarree is dit wel afdoende aangetoond.

Omdat de Maag Lever Darm Stichting gelooft in het belang van een gezond microbioom voor iedereen, zetten wij ons in om het wetenschappelijk onderzoek naar het microbioom en probiotica meer uniform op te zetten, zodat uit het onderzoek ernaar in de toekomst betere conclusies kunnen worden getrokken.

Belangrijk om te weten

Er zijn verschillende soorten probiotica. Elke soort kan bij verschillende mensen andere effecten geven. Daarnaast is het belangrijk bij het gebruik van probiotica dat er voldoende levende bacteriën in de capsule, poeder of drankje aanwezig zijn. Wanneer dit niet het geval is, zullen er onvoldoende levende bacteriën de darm bereiken en zal het product dus geen effect hebben. Mogelijk kan je huisarts of behandelend arts je adviseren over de voor jouw juiste probiotica, of je kunt informatie over de samenstelling van het product vinden op de website van de producent. Mensen met een chronische ziekte of mensen die probiotica aan kinderen willen geven, raadt de Maag Lever Darm Stichting aan met de behandelend arts te overleggen.

Dierproeven

De Maag Lever Darm Stichting strijdt met en voor patiënten tegen de sterfte, schaamte, onzekerheid, pijn, angst, isolement of onmacht die gepaard gaan met ziekten aan de spijsverteringsorganen. Wij zetten ons daarom in voor het zoveel mogelijk voorkomen of vroegtijdig signaleren van deze aandoeningen, net als voor een betere kwaliteit van leven voor patiënten. Wetenschappelijk onderzoek is daarvoor noodzakelijk, en soms is proefdieronderzoek daarbij wettelijk verplicht. Samen met andere partijen zoeken we actief naar alternatieven.

In een klein deel van het onderzoek (~3%) dat de Maag Lever Darm Stichting financiert, wordt uit noodzaak dierproeven gebruikt. Begin 2020 geldt dat voor 3 van de 95 lopende onderzoeken. Maar we willen zo min mogelijk dierproeven en werken ernaar toe dat ze niet meer nodig zijn.

Investeren in alternatieven
Daarom investeren we binnen de Samenwerkende Gezondheidsfondsen in nieuwe onderzoeksmethoden die zo min mogelijk belastend zijn voor dieren. Ook stimuleren we alternatieven voor dierproeven.

Gezamenlijk standpunt
Het standpunt over dierproeven van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen in het kort:

  • We financieren alleen het beste en belangrijkste onderzoek
  • We steunen het beleid van de overheid rond ‘3V-alternatieven’ voor dierproeven (Vervangen, Verminderen en Verfijnen)
  • We streven naar het gebruik van alternatieve meet- en testmethoden op basis van menselijke cellen of ‘organen-op-een-chip’. Ook investeren we in (door)ontwikkeling van deze technieken
  • We zetten ons actief in voor dierproefvrije innovaties, en steunen de ambitie van de overheid dat Nederland in 2025 op dit gebied wereldleider is

Omdat wij dit van groot belang vinden hebben we ook in onze algemene subsidie voorwaarden opgenomen dat we tegen onnodig proefdiergebruik zijn en dat we het beleid rond de 3V’s steunen. Daarnaast worden alle onderzoeksvoorstellen die gebruik willen maken van proefdieren beoordeeld door een adviseur met expertise op het gebied van proefdiergebruik.

Lees hier het standpunt van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen over dierproeven.

Maagzuurremmers

Recente studies tonen aan dat er risico’s verbonden zijn aan het slikken van maagzuurremmers (PPI’s), vooral wanneer deze langdurig worden ingenomen. Zo is er mogelijk een verband tussen het langdurig slikken van maagzuurremmers en een verhoogd risico op darminfecties, een verstoring van balans van de darmflora en een tekort aan vitaminen en mineralen.

Daarom is het goed dat hier aandacht voor is, zodat PPI’s niet onnodig worden gebruikt en/ of voorgeschreven door artsen, en consumenten goed zijn voorgelicht voor ze een product gebruiken.

De maagzuurremmers waar het hier om gaat zijn PPI’s (protonpompremmers). Wanneer mensen last hebben van bijvoorbeeld brandend maagzuur adviseert de Maag Lever Darm Stichting eerst te kijken naar leefstijl en voeding. Een volgende stap kan het nemen van maagzuurbinders zijn. Wanneer klachten aanhouden en maagzuurbinders niet werken, kunnen maagzuurremmers (PPI’s) helpen.  Het is goed wanneer dit gebeurt in samenspraak met een arts. Er is immers dan meestal sprake van aanhoudende klachten.

In de NHG-richtlijn wordt actief aangestuurd op deze behandeling. Daarnaast wordt in die richtlijn ook gewezen op  het actief afbouwen van PPI’s. PPI’s kunnen bij sommige patiënten langdurig nodig zijn. Ook dan blijft het altijd goed om eerst overleg te hebben met een arts en de aanwijzingen op de bijsluiter nauwkeurig te volgen

De Maag Lever Darm Stichting ziet dat er in het veld groeiende aandacht is voor het gebruik van PPI’s en mogelijke bijwerkingen, aandacht die wij toejuichen.

Zelftesten

Er zijn verschillende testen te koop in de winkel of online die mensen zelf thuis kunnen uitvoeren; de zelftest. Net als bij alternatieve geneeswijzen raden wij mensen aan hier voorzichtig mee om te gaan.

Als je klachten hebt, kun je beter naar de huisarts gaan. Een zelftest kun je namelijk niet altijd goed interpreteren. Een test kan vals positief zijn; dan denk je dus dat je een ziekte of aandoening hebt, terwijl dit niet het geval is. Een test kan ook vals negatief zijn; dan denk je dat je een aandoening wel hebt, terwijl dat helemaal niet het geval is. En een huisarts of andere zorgverlener kan andere klachten, symptomen of kenmerken bij een diagnose betrekken.

Ook ontbreekt een vervolgtraject in de vorm van een deskundig advies of een eventuele verwijzing naar een deskundige, zoals een arts. Zelftesten voor thuisgebruik voldoen bovendien niet altijd aan een kwaliteitscontrole.

Geneesmiddelen via internet

De Maag Lever Darm Stichting adviseert om voorzichtig te zijn met de aanschaf van geneesmiddelen (en voedingssupplementen) via het internet, zeker wanneer de betrouwbaarheid van aanbieder niet duidelijk is.

De laatste jaren wordt in toenemende mate medicatie via het internet aangeboden. Via diverse websites wordt het gebruik van bepaalde geneesmiddelen (en/of voedingssupplementen) aanbevolen. Bij het aanbod via internet zijn in veel gevallen de veiligheid en kwaliteit van de medicatie en de betrouwbaarheid van de leverancier niet te controleren. Deze geneesmiddelen kunnen overal gemaakt zijn. Ook in landen waar de controle en registratie minder goed is dan in Nederland.

Wij zijn van mening dat de apotheker of drogist een belangrijke schakel is in de uitgave van geneesmiddelen. De apotheker en drogist kunnen u advies geven betreffende het medicijn in combinatie met andere medicatie of uw individuele gezondheid. Uw vragen over de geneesmiddelen en het gebruik ervan kunnen zij direct beantwoorden.

Doneer