Zeer krachtige (7 Tesla) MRI voor identificatie van patiënten met complete respons na pre operatieve chemoradiatie in patiënten met uitgezaaide endeldarmkanker, ter voorkoming van onnodige chirurgie

Het onderzoek

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Ieder jaar krijgen duizenden Nederlanders de diagnose rectumcarcinoom (endeldarmkanker). Bij ongeveer de helft van deze patiënten is op het moment van diagnose sprake van lokaal uitgebreide ziekte. Deze geavanceerde tumoren worden behandeld met preoperatieve (voor de operatie) chemotherapie en bestraling (chemoradiatietherapie), gevolgd door verwijdering van de tumor en omliggende weefsels met een operatie. De kans op terugkeer van de tumor is met deze strategie afgenomen van 25% naar 6-10% en de vijfjaarsoverleving toegenomen van 42% naar 65%. Deze procedure gaat echter gepaard met een grote kans op ernstige complicaties (naadlekkage, infectie, overlijden) en lange termijn effecten (incontinentie, diarree, seksuele stoornissen, blijvend stoma). Bij 15-20% van de patiënten is preoperatieve chemoradiatie therapie zodanig effectief dat in het operatief verwijderde weefsel geen tumorcellen meer gevonden worden. Achteraf gezien zijn deze patiënten dus mogelijk onnodig geopereerd. Wanneer patiënten met een dergelijke ‘pathologische complete response’ (pCR) voorafgaand aan de operatie betrouwbaar geïdentificeerd zouden kunnen worden, zou hen een risicovolle operatie bespaard kunnen blijven. En kwaliteit van leven op langere termijn verbeteren. Preoperatief herkennen van pCR aan de hand van bestaande beeldvormende technieken is lastig: enerzijds worden patiënten soms als pCR herkend terwijl in het operatief verwijderde weefsel nog wel tumorcellen worden teruggevonden. Anderzijds worden patiënten met pCR niet als zodanig preoperatief geïdentificeerd.

Met steeds krachtigere MRI-apparatuur kunnen we tegenwoordig kleine details van het menselijk lichaam beter in beeld brengen. Het UMC Utrecht beschikt over zeer krachtige 7Tesla MRI apparatuur. Met deze studie willen de onderzoekers 7Tesla MRI gaan inzetten voor detectie van pCR na chemoradiatie voor gevorderd stadium rectum carcinoom.

Wat is het doel van dit onderzoek?

Het ontwikkelen en evalueren van zeer krachtige (7 Tesla) MRI techniek voor het identificeren van pathologische complete respons (pCRna preoperatieve chemo- en radiotherapie bij patiënten met gevorderd stadium endeldarmkanker, om in de toekomst onnodige chirurgie te voorkomen. 

Wat gaan de onderzoekers doen?

De eerste fase van dit onderzoek bestaat uit het ontwikkelen van MRI technieken die zowel de anatomie in klein detail kan afbeelden, evenals functionele eigenschappen van het weefsel. Tumoren onderscheiden zich van normaal weefsel door een verhoogde celdichtheid, die gemeten kan worden door de bewegingsvrijheid van water te bepalen. Daarnaast hebben tumoren een inefficiënt metabolisme, wat leidt een verhoogde zuurtegraad die in beeld gebracht kan worden door het meten van chemische uitwisseling. Bovendien is de zuurstofhuishouding verstoord door een chaotisch aangelegd microscopisch vaatbed, dat leidt tot een zuurstofarme omgeving, die gekwantificeerd kan worden o.b.v. bloedoxygenatie. 

In een tweede stap zullen we 80 patiënten met gevorderd stadium rectumcarcinoom, met een goede klinische response op standaard beeldvorming, rekruteren. Deze patiënten ondergaan voorafgaand aan de operatie een 7 Tesla MRI, waarvan de beelden vergeleken worden met pathologische bevindingen. De toegevoegde waarde van 7Tesla MRI bij het preoperatief identificeren pCR zal worden berekend. Uiteindelijk zullen we een model ontwikkelen waarmee het mogelijk is om voor de individuele patiënt de kans op pCR te voorspellen op basis van klinische gegevens (leeftijd, grootte van de tumor) en beeldvorming (waaronder 7Tesla MRI). 

Wat zijn de verwachte resultaten?

Door het ontwikkelen en evalueren van een nieuwe techniek waarmee we pCR na chemoradiatie voor gevorderd stadium rectum carcinoom betrouwbaar kunnen voorspellen, verwachten de onderzoekers het aantal patiënten, bij wie chirurgie in de toekomst mogelijk achterwege gelaten kan worden, te vergroten. Dit zal leiden tot verbetering van lange termijn uitkomsten en kwaliteit van leven van de groeiende groep patiënten met gevorderd stadium rectumcarcinoom. 

Het eindresultaat

Dit onderzoek is inmiddels afgerond, dit is het eindresultaat:
Het maken van 7Tesla MRI duurt lang. Dit is vaak een probleem: patiënten hebben na chemoradiatie vaak last van zeer frequente diarree en loze aandrang en kunnen of willen daarom niet voor studiedoeleinden 45-60 minuten in een MRI loggen. Kortom, het is niet gelukt om de techniek zo ver te ontwikkelen dat superieure beelden kunnen worden gemaakt binnen een voor patiënten acceptabele tijdsduur. Het is goed dat dit nu bekend is zodat vanaf nu andere methoden onderzocht kunnen worden.

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek

Om van een idee tot een toepassing te komen is veel onderzoek nodig. Dit kost tijd. Ook wanneer een onderzoek andere resultaten oplevert dan verwacht, leren we daar veel van. Daardoor is ieder resultaat een stap vooruit.

Projectinformatie

Orgaan: Darmen
Aandoening: Darmkanker
Titel project: Zeer krachtige (7 Tesla) MRI voor identificatie van patiënten met complete respons na pre operatieve chemoradiatie in patiënten met uitgezaaide endeldarmkanker, ter voorkoming van onnodige chirurgie
Projectleider: Helena Verkooijen
Instantie: Universitair Medisch Centrum Utrecht
Gestart in: 2015
Looptijd: 4 jaar
Status: Afgerond

Veelgestelde vragen over wetenschappelijk onderzoek

Kan ik ook meedoen aan dit onderzoek?

In de meeste gevallen werven de onderzoekers hun eigen deelnemers. De meeste onderzoeken in onze database lopen al enige tijd of zijn afgerond. De onderzoekers hebben dan al voldoende patiënten gevonden voor het onderzoek. Je kunt je dat niet meer aanmelden. Over het algemeen werven de onderzoekers zelf nu eigen deelnemers. Als het onderzoek net is gestart is ons advies om de website van het ziekenhuis/instelling in de gaten te houden of contact op te nemen met op te nemen met de contactpersoon van het onderzoek. Dit staat op de site van de onderzoeksinstelling. 

Kan ik in contact komen met de onderzoeker?

Wij brengen geen patiënten in contact met de onderzoekers. Het contact dat wij hebben met de onderzoeker is inhoudelijk en verwijzen niet iemand door tenzij de onderzoekers dit hebben aangegeven. Dan is dit aangegeven in de bovenstaande tekst. 

Waarom kost onderzoek doen zoveel tijd?

Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is een ingewikkeld proces dat vaak meerdere jaren duurt. Wetenschappelijk onderzoek moet zorgvuldig uitgevoerd worden om uiteindelijk conclusies te kunnen trekken. Er bestaan veel verschillende type onderzoeken die allemaal weer zijn voor- en nadelen hebben. Uiteindelijk draagt ieder onderzoek bij aan het verhogen van de kennis over een bepaald onderwerp. Je hebt veel onderzoeken nodig om te kunnen zeggen dat iets betrouwbaar is. En het dus wetenschappelijk is bewezen. Daarom duurt het vaak ook lang voordat nieuwe een behandeling of bepaalde medicatie in de reguliere behandelingen toegepast kan worden.

Ik wil graag meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

In wetenschappelijk onderzoek zijn vaak proefpersonen nodig. Dit zijn gezonde mensen of patiënten die vrijwillig meewerken aan een onderzoek naar nieuwe behandelingen of medicijnen.

Deelname aan een wetenschappelijk onderzoek kan gunstig zijn omdat je bijvoorbeeld een nieuwe behandeling krijgt die de klachten kan verminderen of waardoor het mogelijk is om (sneller) beter te worden. Ook voor anderen is deelname waardevol omdat je een bijdrage levert aan onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe behandelingen. Er kunnen ook nadelen zitten aan deelname, zoals risico’s die je loopt omdat het een nieuwe behandeling betreft, eventuele bijwerkingen en de tijd en moeite die je erin stopt.

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) zorgt voor de bescherming van proefpersonen die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Op de website van CCMO kun je terecht voor alle belangrijke informatie met betrekking tot het meedoen aan onderzoek. 

Aanvullende informatie vind je op de website van Rijksoverheid 

Daarnaast kun je ook je behandelend arts vragen of hij/zij weet welke onderzoeken er op dit moment lopen voor de aandoening die je hebt. De arts kan je meer vertellen over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek en welke onderzoeken mogelijk geschikt kunnen. 

Stroke 1 Created with Sketch.

Samen strijden

Een gezonde spijsvertering voor iedereen, dat is onze droom. Door zorgtrajecten te verbeteren en projecten mogelijk te maken die zorgen voor een betere kwaliteit van leven. Dat doen we niet alleen, maar samen met artsen, onderzoekers, patiënten, hun familie en vrienden, met donateurs en vrijwilligers.

meer over onze strategie, onderzoeken en behaalde resultaten

Alleen met jouw gift kunnen we onderzoeken zoals deze steunen. Help je mee?

ANBI logo CBF logo Privacy Waarborg logo ANBI/RSIN nr: 007247849
Doneer