Dr. Daniel Keszthelyi: “Mijn droom? Voor elke PDS-patiënt inschatten welke individuele adviezen het beste werken”

Dr. Daniel Keszthelyi is MDL-arts (maag-darm-leverarts) in het Maastricht UMC+. De plek waar hij in 2008 begon als promovendus arts-onderzoeker. Vanaf het begin hield hij zich bezig met PDS en deed hier ook zijn promotieonderzoek over. Daarna startte hij zijn opleiding tot MDL-arts, vervolgens als specialist en sinds november 2021 is hij het hoofd MDL in Maastricht. “We hebben een hele lange traditie van onderzoek naar PDS in het UMC+ en dat probeer ik nu voort te zetten.”

“Verbetering van de zorg en de kwaliteit van leven voor PDS-patiënten, daar werken wij aan. Er is een heel brede groep van klachten en met name ook van oorzaken. Wat de exacte oorzaak is weten we niet en dit verschilt waarschijnlijk ook per patiënt. Daarom is een ‘one size fits all’-behandeling niet het meest effectief.”

Bijhouden van klachten

“In een nieuw onderzoek gaan we via twee apps informatie verzamelen van mensen met PDS. Daarmee brengen we enorm veel gegevens in kaart. We stellen via die apps een week lang elke dag een serie vragen, die de deelnemer meteen op dat moment moet beantwoorden.”

"Je weet op dat moment namelijk precies hoe je je voelt en of je klachten hebt. Als dat moet aangeven van een uur geleden of zelf van de hele dag in één keer, dan is dat veel te moeilijk. Direct antwoorden geeft een heel betrouwbaar beeld. De vragen gaan over voeding, stress, psychische zaken en je gevoel. Zo ontdekken we op persoonsniveau wat de triggers en gevoeligheden zijn.”

Gepersonaliseerde zorg

“Vervolgens analyseren we de gegevens om te kijken wat de hoofdtrigger voor de PDS klachten is. In de volgende fase gaan we een gepersonaliseerd behandeltraject in op basis van die trigger. Met als uiteindelijk resultaat dat behandelingen dus heel persoonlijk zijn ingericht. Heeft de trigger te maken met voeding? Dan is het traject dus heel anders dan wanneer stress als oorzaak van de klachten wordt herkend. Daarmee weet je als patiënt waar je op moet letten, wat de triggers zijn die klachten veroorzaken en hoe je daar op kunt sturen.”

Zelf controle hebben

“Het allermooiste zou zijn dat we uiteindelijk voor elke PDS-patiënt apart in kunnen schatten welke adviezen het beste werken. Als dit onderzoek de positieve resultaten oplevert die we verwachten, dan zien we de mogelijkheid om de app helemaal op te schalen. Daarmee geven we de patiënten op een laagdrempelige manier zelf de controle in handen. Want iemand leert wat de triggers zijn en waar hij of zijn op moet letten. Dit vermindert ook de behoefte en belasting van de medische zorg.”

“Mijn ultieme droom? Ik wil behandelstappen zo kort mogelijk maken en bij de eerste behandeling maximaal resultaat behalen. Maar zover zijn we nog niet. Dat vraagt om meer onderzoek en het onderzoek vraagt om tijd en vooral geld. Zelfs met een kleine donatie help je al om het leven van heel veel mensen te verbeteren.”

'Ik wil behandelstappen zo kort mogelijk maken en voor elke PDS-patiënt inschatten welke individuele adviezen het beste werken. Maar zover zijn we nog niet. Dat vraagt om meer onderzoek en het onderzoek vraagt om tijd en vooral geld'

PDS patiëntverhalen

Hannie

''Voorheen was ik een echte Bourgondiër, maar nu kan ik nauwelijks nog normaal eten.''

Irene

''Mensen onderschatten vaak wat voeding voor ze kan doen. Bij toeval las ik over een speciaal dieet voor PDS-patiënten: Het FODMAP-dieet.''

Gonneke

''Door de verstopping zit mijn buik me soms letterlijk dwars.''

Jessica

''Ik heb chronisch diarree, waardoor ik telkens naar het toilet moet, en buikpijnaanvallen, waardoor ik soms niet eens kan lopen. Heel erg lastig.''

Iris en Joanne

''Op dit moment gaat nog maar 30% van de PDS patiënten naar een diëtist voor advies, terwijl voeding een belangrijk effect heeft op klachten van PDS''

Doneer aan de Maag Lever Darm Stichting

ANBI logo CBF logo Privacy Waarborg logo ANBI/RSIN nr: 007247849
Doneer