Ontwikkeling Stoma-training: “Een stoma of pouch, en nu?!”

Het onderzoek

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Jaarlijks worden circa 7.000 nieuwe stomas of pouches aangelegd. Leven met een stoma moet je leren. Daarom ontwikkelt de Stomavereniging een Stoma-trainingsprogramma dicht bij huis voor mensen die net een stoma hebben.  

Wat is het doel van dit onderzoek?

Deelname aan het Stoma-trainingsprogramma vergroot de eigen stomazorgkennis en -kunde en biedt de mogelijkheid om anderen te ontmoeten die ook net een stoma hebben. Dit helpt om beter de regie te voeren over het eigen ziekteproces en het leven met een stoma. 

Wat gaan de onderzoekers doen?

Het Stoma-trainingsprogramma wordt gegeven door mensen die zelf een stoma hebben én door stomaverpleegkundigen. Er wordt samengewerkt met twee ziekenhuizen die zorgen voor de werving van deelnemers. De scholing bestaat uit drie sessies van twee uur, die wordt gevolgd door maximaal 20 stomadragers. Aan het einde van iedere sessie worden stomadragers gestimuleerd met het ‘geleerde’ aan de slag te gaan door middel van simpele opdrachten. Voor de evaluatie van het programma wordt gebruik gemaakt van gevalideerde vragenlijsten. 

Wat zijn de verwachte resultaten?

Tijdens dit project wordt een Stoma-trainingsprogramma ontwikkeld, met bijbehorende communicatie- en lesmaterialen. De scholing kan eenvoudig worden toegepast in de regio door het reeds bestaande netwerk en de activiteiten van de Stomavereniging.

Het eindresultaat

Dit onderzoek is inmiddels afgerond, dit is het eindresultaat: 
Het project is gestart onder de titel ‘stomascholing’. Gedurende de looptijd is deze titel aangepast in ‘Training, een stoma of pouch, en nu?!’ Dit is gebeurd in samenspraak met betrokken ervaringsdeskundigen van de Stomavereniging. ‘We geven immers geen scholing over stoma, we willen mensen bewust maken, dat het mogelijk is om te leven met een stoma of pouch.’ 

Wat heeft het opgeleverd? 

 • Pilots in twee ziekenhuizen 
 • Negen deelnemers 
 • Zes ervaringsdeskundige trainers 
 • Twee betrokken Stomaverpleegkundigen 
 • Twee lesreaders: Trainershandleiding, deelnemersmap 
 • Een trainingskoffer 

Na afronding van de training hebben deelnemers een evaluatieformulier ingevuld. Op de vraag of ze deze training aanbevelen aan anderen, werd door de deelnemers unaniem ‘ja’ geantwoord: “Omdat de training leerzaam is, je ervaringen kunt delen, je er wijzer van wordt en je weer nieuwe kennis opdoet. Daarnaast is het leuk, leerzaam en gezellig om in deze context het lastige onderwerp van stoma te behandelen.” 

In beide regio’s zijn twee focusgroep gesprekken geweest. Hierbij waren de ervaringsdeskundige trainers en de stomaverpleegkundigen betrokken. De uitkomsten van de schriftelijke evaluatie van de deelnemers werd ook besproken. 

Dit is wat de ervaringsdeskundigen en stomaverpleegkundigen zeiden: 

 • De samenstelling van drie trainers was goed, 
 • Het was een winst dat de stomaverpleegkundige de deelnemers kent 
 • Er was een wisselwerking tussen de stomaverpleegkundigen en de ervaringsdeskundigen, er was gelijkwaardigheid en er heerste een vertrouwelijke sfeer. 
 • “Wij (trainers) vonden het een goede en zeer prettige bijeenkomst. Het was een best wel "sterke" groep deelnemers; er was positiviteit en openheid in de groep, men luisterde goed naar elkaar. Men voelde zich veilig en dat bevorderde de goede sfeer” 
 • De sfeer was al op de eerste bijeenkomst gelijk open en vertrouwelijk. Ligt dat aan de deelnemers? Of ook aan de trainers? “Beiden!” 


Resultaten van wetenschappelijk onderzoek

Om van een idee tot een toepassing te komen is veel onderzoek nodig. Dit kost tijd. Ook wanneer een onderzoek andere resultaten oplevert dan verwacht, leren we daar veel van. Daardoor is ieder resultaat een stap vooruit.

Projectinformatie

Orgaan: Darmen
Onderwerp: Stoma
Titel project: Ontwikkeling Stoma-training: “Een stoma of pouch, en nu?!”
Projectleider: Christel van Batenburg
Instantie: Nederlandse Stomavereniging
Gestart in: 2019
Looptijd: 1,5 jaar
Status: Afgerond

Veelgestelde vragen over wetenschappelijk onderzoek

Kan ik ook meedoen aan dit onderzoek?

In de meeste gevallen werven de onderzoekers hun eigen deelnemers. De meeste onderzoeken in onze database lopen al enige tijd of zijn afgerond. De onderzoekers hebben dan al voldoende patiënten gevonden voor het onderzoek. Je kunt je dat niet meer aanmelden. Over het algemeen werven de onderzoekers zelf nu eigen deelnemers. Als het onderzoek net is gestart is ons advies om de website van het ziekenhuis/instelling in de gaten te houden of contact op te nemen met op te nemen met de contactpersoon van het onderzoek. Dit staat op de site van de onderzoeksinstelling. 

Kan ik in contact komen met de onderzoeker?

Wij brengen geen patiënten in contact met de onderzoekers. Het contact dat wij hebben met de onderzoeker is inhoudelijk en verwijzen niet iemand door tenzij de onderzoekers dit hebben aangegeven. Dan is dit aangegeven in de bovenstaande tekst. 

Waarom kost onderzoek doen zoveel tijd?

Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is een ingewikkeld proces dat vaak meerdere jaren duurt. Wetenschappelijk onderzoek moet zorgvuldig uitgevoerd worden om uiteindelijk conclusies te kunnen trekken. Er bestaan veel verschillende type onderzoeken die allemaal weer zijn voor- en nadelen hebben. Uiteindelijk draagt ieder onderzoek bij aan het verhogen van de kennis over een bepaald onderwerp. Je hebt veel onderzoeken nodig om te kunnen zeggen dat iets betrouwbaar is. En het dus wetenschappelijk is bewezen. Daarom duurt het vaak ook lang voordat nieuwe een behandeling of bepaalde medicatie in de reguliere behandelingen toegepast kan worden.

Ik wil graag meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

In wetenschappelijk onderzoek zijn vaak proefpersonen nodig. Dit zijn gezonde mensen of patiënten die vrijwillig meewerken aan een onderzoek naar nieuwe behandelingen of medicijnen.

Deelname aan een wetenschappelijk onderzoek kan gunstig zijn omdat je bijvoorbeeld een nieuwe behandeling krijgt die de klachten kan verminderen of waardoor het mogelijk is om (sneller) beter te worden. Ook voor anderen is deelname waardevol omdat je een bijdrage levert aan onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe behandelingen. Er kunnen ook nadelen zitten aan deelname, zoals risico’s die je loopt omdat het een nieuwe behandeling betreft, eventuele bijwerkingen en de tijd en moeite die je erin stopt.

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) zorgt voor de bescherming van proefpersonen die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Op de website van CCMO kun je terecht voor alle belangrijke informatie met betrekking tot het meedoen aan onderzoek. 

Aanvullende informatie vind je op de website van Rijksoverheid 

Daarnaast kun je ook je behandelend arts vragen of hij/zij weet welke onderzoeken er op dit moment lopen voor de aandoening die je hebt. De arts kan je meer vertellen over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek en welke onderzoeken mogelijk geschikt kunnen. 

Stroke 1 Created with Sketch.

Samen strijden

Een gezonde spijsvertering voor iedereen, dat is onze droom. Door zorgtrajecten te verbeteren en projecten mogelijk te maken die zorgen voor een betere kwaliteit van leven. Dat doen we niet alleen, maar samen met artsen, onderzoekers, patiënten, hun familie en vrienden, met donateurs en vrijwilligers.

meer over onze strategie, onderzoeken en behaalde resultaten

Alleen met jouw gift kunnen we onderzoeken zoals deze steunen. Help je mee?

ANBI logo CBF logo Privacy Waarborg logo ANBI/RSIN nr: 007247849
Doneer