Maagontledigingsonderzoek

Wat is een maagontledigingsonderzoek?

Met een maagontledigingsonderzoek kan de arts de tijd meten, die uw maag nodig heeft om voedsel te verwerken. Dit onderzoek geeft een beeld van de snelheid, waarmee de maag voedsel transporteert naar de twaalfvingerige darm. Met een maagontledigingsonderzoek kan de arts een vertraagde maagontlediging (luie maag) vaststellen. Er bestaan verschillende methoden om dit onderzoek uit te voeren.

Maagontledigingsscintigrafie
In de meeste gevallen krijgt u een soort pannenkoek te eten. In deze pannenkoek zit een kleine hoeveelheid radioactieve stof. De pannenkoek is hierdoor goed te zien op de foto’s die met een speciale camera/scanner worden gemaakt. De arts beoordeelt de foto’s en bekijkt hoeveel tijd uw maag nodig heeft om de pannenkoek te verwerken. Dit onderzoek wordt ook wel een maagontledigingsscintigrafie genoemd.

13C-octaanzuur ademtest
Een andere methode is het maagontledigingsonderzoek waarbij de arts een ademtest uitvoert: de 13C-octaanzuur ademtest. Voorafgaand aan dit onderzoek krijgt u een maaltijd te eten waaraan octaanzuur is toegevoegd. In de dunne darm wordt deze stof direct afgebroken. Bij die afbraak komt een stof vrij, die u via de longen uitademt. De arts meet de concentratie van die stof in uw uitgeademde lucht. U moet hiervoor door een rietje uitademen. Aan de hand van deze getallen weet de arts hoeveel tijd uw maag nodig heeft om de maaltijd te verwerken. 

Voor het onderzoek

Voor beide onderzoeksmethoden moet u nuchter zijn. De precieze voorbereiding verschilt per ziekenhuis en per methode. De arts zal u hierover informeren. Als u medicijnen gebruikt, bespreek dit dan van tevoren met de arts. Soms is het noodzakelijk dat u tijdelijk stopt met het gebruik van de medicijnen, omdat deze het onderzoek beïnvloeden. De arts kan u vertellen met welke medicijnen u moet stoppen en welke medicijnen u wel kunt blijven gebruiken.

Als u (mogelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft, overleg dit dan met uw arts. De eerste methode (maagontledigingsscintigrafie) kan schadelijk zijn voor uw ongeboren kind. Bij dit onderzoek moet u bovendien lange tijd stil zitten of liggen. U kunt een muziekspeler meenemen, zodat u naar uw favoriete muziek kunt luisteren tijdens het onderzoek.

Tijdens het onderzoek

U krijgt eerst de maaltijd te eten. Direct daarna start het onderzoek. Bij de maagontledigingsscintigrafie moet u stil liggen of zitten voor de camera/scanner. Deze maakt foto’s waarop de radioactieve pannenkoek te zien is. Dit onderzoek duurt ongeveer twee uur. Bij de 13C-octaanzuur ademtest moet u na de maaltijd ongeveer ieder kwartier door een rietje blazen. Dit onderzoek duurt ongeveer vier uur.

Na het onderzoek

Als het onderzoek is afgelopen, mag u direct naar huis. U hoort de uitslag van het onderzoek via uw behandelend arts.

Onderzoek toegepast bij

Ontvang 1x per maand onze gratis e-mail nieuwsbrief

Naar boven