Wat is het?

Met een maagontledigingsonderzoek kan de arts de tijd meten, die jouw maag nodig heeft om voedsel te verwerken. Dit onderzoek geeft een beeld van de snelheid, waarmee de maag voedsel transporteert naar de twaalfvingerige darm. Met een maagontledigingsonderzoek kan de arts een vertraagde maagontlediging (luie maag) vaststellen. Er bestaan verschillende methoden om dit onderzoek uit te voeren.

Onderzoek toegepast bij

Maagontledigingsscintigrafie

Een scintigrafie is een onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van een kleine hoeveelheid radioactieve stof. In de meeste gevallen krijg je een soort pannenkoek met een kleine hoeveelheid radioactieve stof te eten. De pannenkoek is hierdoor goed te zien op de foto’s die met een speciale camera/scanner worden gemaakt. De arts beoordeelt de foto’s en bekijkt hoeveel tijd jouw maag nodig heeft om de pannenkoek te verwerken. Dit onderzoek wordt ook wel een maagontledigingsscintigrafie genoemd.

13C-octaanzuur ademtest

Een andere methode is het maagontledigingsonderzoek waarbij de arts een ademtest uitvoert: de 13C-octaanzuur ademtest. Voorafgaand aan dit onderzoek krijg je een maaltijd te eten waaraan octaanzuur is toegevoegd. In de dunne darm wordt deze stof direct afgebroken. Bij die afbraak komt een stof vrij, die je via de longen uitademt. De arts meet de concentratie van die stof in jouw uitgeademde lucht. Je moet hiervoor door een rietje uitademen. Aan de hand van de gemeten gehaltes weet de arts hoeveel tijd jouw maag nodig heeft om de maaltijd te verwerken.

Voor het onderzoek

Voor beide onderzoeksmethoden moet je nuchter zijn. De precieze voorbereiding verschilt per ziekenhuis en per methode. Jouw arts zal je hierover informeren. Als je medicijnen gebruikt, bespreek dit dan van tevoren met jouw arts. Soms is het noodzakelijk dat je tijdelijk stopt met het gebruik van de medicijnen, omdat deze het onderzoek beïnvloeden. Jouw arts kan je vertellen met welke medicijnen je moet stoppen en welke medicijnen je wel kunt blijven gebruiken.

Indien je (mogelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft, overleg dit dan met jouw arts. De eerste methode (maagontledigingsscintigrafie) kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Bij dit onderzoek moet je bovendien lange tijd stil zitten of liggen. Je kunt een muziekspeler meenemen, zodat je naar jouw favoriete muziek kunt luisteren tijdens het onderzoek.

Tijdens het onderzoek

Je krijgt eerst de pannenkoek te eten. Direct daarna start het onderzoek. Bij de maagontledigingsscintigrafie moet je stil liggen of zitten voor de camera/scanner. Deze maakt foto’s waarop de radioactieve stof te zien is. Dit onderzoek duurt ongeveer twee uur. Bij de 13C-octaanzuur ademtest moet je na de maaltijd ongeveer ieder kwartier door een rietje blazen. Dit onderzoek duurt ongeveer vier uur.

Na het onderzoek

Als het onderzoek is afgelopen, mag je direct naar huis. Je hoort de uitslag van het onderzoek via jouw behandelend arts.

Colofon

Deze informatie is geschreven door de Maag Lever Darm Stichting samen met experts.

 

We houden je graag op de hoogte

We informeren je graag zo goed, betrouwbaar en compleet mogelijk over spijsverteringsziekten en -klachten. Voor voorlichting en onderzoek naar spijsverteringsziekten zijn wij volledig afhankelijk van donateurs.

Doneer aan de Maag Lever Darm Stichting

Al 0 donateurs steunden vandaag een gezonde spijsvertering voor iedereen.

ANBI logo CBF logo Privacy Waarborg logo ANBI/RSIN nr: 007247849
Doneer