Wat is het?

Blastocystis spp (voorheen blastocystis hominis genoemd) is een parasiet die in de darm van mens en dier kan voorkomen. Parasieten hebben een gastheer (mens of dier) nodig om te kunnen overleven. De Blastocystis spp is een parasiet die leeft in de darminhoud.

Lees ook

Miljoenen Nederlanders dragen deze darmparasiet bij zich. Het is onduidelijk of de Blastocystis spp (darm)klachten veroorzaakt. Het is aangetoond dat de parasiet ook in de darm leeft bij grote aantallen mensen die helemaal geen klachten hebben. Er is dus geen duidelijk verband tussen de aanwezigheid van deze parasiet en darmklachten. Een infectie met de Blastocystis spp wordt om deze reden doorgaans niet behandeld. Als iemand darmklachten heeft, gaan artsen er vanuit dat dit een andere oorzaak heeft dan de aanwezigheid van de Blastocystis spp.

Oorzaak van een infectie met Blastocystis spp

Heel veel mensen dragen de Blastocystis spp bij zich. Besmetting ontstaat waarschijnlijk via het eten of drinken van besmet voedsel of water. Mogelijk kan de parasiet ook via dieren overgedragen worden maar dit is nog niet geheel duidelijk.

De Blastocystis spp is een parasiet die wereldwijd voorkomt.

Hoe herken ik het?

Klachten en symptomen bij infectie met Blastocystis spp

Aanwezigheid van de Blastocystis spp in de darm wordt soms in verband gebracht met klachten zoals een opgezette buik, winderigheid, buikpijn en soms diarree en misselijkheid. Het is echter nooit aangetoond dat de Blastocystis spp deze klachten kan veroorzaken. De parasiet wordt namelijk ook vaak gevonden bij mensen die helemaal geen klachten hebben.

De reguliere geneeskunde gaat er daarom vanuit dat de Blastocystis spp niet de oorzaak kan zijn van darmklachten. Als je darmklachten hebt, is het dus belangrijk dat er verder gezocht wordt naar een oorzaak van deze klachten.

Hoe gaat het verder?

Diagnose van infectie met Blastocystis spp

De Blastocystis spp kan onder een lichtmicroscoop worden aangetoond in de ontlasting.

Behandeling van infectie met Blastocystis spp

Omdat het verband tussen de aanwezigheid van Blastocystis spp en darmklachten bij de mens nooit is bewezen, vindt er doorgaans geen behandeling plaats. Als er sprake is van aanhoudende darmklachten die niet op een andere manier kunnen worden verklaard, kiest de arts soms voor behandeling met metronidazol.

De werkzaamheid van dit medicijn tegen Blastocystis spp is echter beperkt. Wanneer je ook na deze behandeling klachten houdt, is het verstandig om opnieuw naar jouw (huis)arts te gaan. Deze kan verder onderzoek doen naar de oorzaak van jouw klachten.

Wat kan ik doen?

Tips en adviezen bij infectie met Blastocystis spp.

Besmetting kan mogelijk voorkomen worden door goede hygiënische omstandigheden. De parasiet komt echter wereldwijd veel voor en de manier waarop besmetting ontstaat, is niet geheel duidelijk. Het is daarom moeilijk om besmetting met zekerheid te voorkomen.

Colofon

Deze informatie is geschreven door de Maag Lever Darm Stichting samen met experts.

 

We houden je graag op de hoogte

We informeren je graag zo goed, betrouwbaar en compleet mogelijk over spijsverteringsziekten en -klachten. Voor voorlichting en onderzoek naar spijsverteringsziekten zijn wij volledig afhankelijk van donateurs.

Doneer aan de Maag Lever Darm Stichting

Al 0 donateurs steunden vandaag een gezonde spijsvertering voor iedereen.

ANBI logo CBF logo Privacy Waarborg logo ANBI/RSIN nr: 007247849
Doneer