Subsidielijn wetenschappelijk onderzoek ‘Right on Time’

Daartoe is voor 2020-2021 de subsidielijn “Right on Time” in het leven geroepen. Met deze subsidielijn wil de Maag Lever Darm Stichting wetenschappelijk onderzoek stimuleren dat gericht is op de vroege opsporing van slokdarmkanker, darmkanker en NASH/NAFLD alsmede op het tijdig en juist diagnosticeren bij aanhoudende onbegrepen buikklachten. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) helpt bij het selecteren van de beste onderzoeksvoorstellen. De Maag Lever Darm Stichting streeft bij honoratie naar een zo goed mogelijke spreiding van bovengenoemde onderwerpen.

De aanvraag dient een duidelijk einddoel te hebben waarmee een concreet probleem wordt aangepakt met als doel dat dit leidt tot een klinisch zichtbare verbetering voor de patiënt. Aanvragen gericht op behandelingen van bovengenoemde aandoeningen vallen expliciet buiten de focus van de call.

Hiernaast vind je de benodigde documenten voor het indienen van een onderzoeksvoorstel. LET OP: naast de Preliminary Grant Application vragen we je dit jaar ook een Nederlandse Publiekssamenvatting in te dienen.

Hieronder is de tijdlijn weergegeven. Deze is vanwege het coronavirus (COVID-19) aangepast. Deze wijzigingen zijn ook in de vernieuwde ‘Subsidievoorwaarden Right on Time 2020-2021’ terug te vinden.

Neem bij vragen gerust contact met ons op, via research@mlds.nl.

Doel

Het doel van de subsidielijn “Right on Time” is het stimuleren en financieren van wetenschappelijk onderzoek gericht op:

Door wetenschappelijk onderzoek naar vroegdiagnostiek van spijsverteringsziekten te stimuleren en te financieren, werken we samen naar situaties waarin:

Doneer