Op maandag 18 december opent onze wetenschappelijke subsidielijn. De onderwerpen en andere belangrijke informatie volgen die dag. Je hebt tot 4 maart 2024 om een onderzoeksvoorstel in te dienen.

Blijf op de hoogte via de Research nieuwsbrief: www.mlds.nl/wo-nieuws/

Subsidielijn “Right on Time 2023”

Daartoe is de subsidielijn Right on Time 2023 geopend! Binnen deze subsidielijn financieren we veelbelovende wetenschappelijke onderzoeken ter bevordering van vroege opsporing van spijsverteringsziekten. Dit jaar focussen we op vijf verschillende speerpunten:

Alle andere spijsverteringziekten zijn uitgesloten voor indiening. 

De aanvraag heeft een primair eindpunt dat gericht is op vroege opsporing. Daarnaast is de spijsverteringsaandoening de primaire ziekte die wordt onderzocht. De Wetenschappelijke Adviesraad helpt bij het selecteren van de beste onderzoeksvoorstellen.

Hierboven vind je de benodigde documenten voor het indienen van een onderzoeksvoorstel. LET OP: naast de Preliminary Grant Application vragen we je ook een Nederlandse Publiekssamenvatting in te dienen.

Hieronder is de tijdlijn weergegeven.

Neem bij vragen gerust contact met ons op, via research@mlds.nl.

Doneer