Update

Deze call is per 1 maart 2022 om 12:00 gesloten.

Subsidielijn “Right on Time 2022”

Daartoe is de subsidielijn Right on Time 2022 geopend! Binnen deze subsidielijn financieren we veelbelovende wetenschappelijke onderzoeken ter bevordering van vroege opsporing van spijsverteringsziekten. Dit doen we op twee verschillende thematieken:

  1. Stimuleren van het verder ontwikkelen en/of implementeren van veelbelovende projectresultaten uit reeds door de MLDS gefinancierd onderzoek in kader van vroege opsporing. Alle spijsverteringsaandoeningen vallen hierbij binnen de scope van de call, hoewel onderzoeksprojecten met het ziektebeeld slokdarmkanker, darmkanker, NASH/NAFLD en aanhoudende en/of onbegrepen spijsverteringsklachten de voorkeur hebben.
  2. Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek gericht op innovatieve, technische ontwikkelingen om spijsverteringsziekten vroeg op te sporen. Met als doel dat we spijsverteringsziekten sneller, en bij voorkeur zo min mogelijk belastend en/of non-invasief, opsporen en/of meer te weten komen over het ziekteproces.

De aanvraag dient een duidelijk einddoel te hebben waarmee een concreet probleem wordt aangepakt met als doel dat dit leidt tot een klinisch zichtbare verbetering voor de patiënt. De Wetenschappelijke Adviesraad helpt bij het selecteren van de beste onderzoeksvoorstellen.

Hiernaast vind je de benodigde documenten voor het indienen van een onderzoeksvoorstel. LET OP: naast de Preliminary Grant Application vragen we je dit jaar ook een Nederlandse Publiekssamenvatting in te dienen.

Hieronder is de tijdlijn weergegeven.

Neem bij vragen gerust contact met ons op, via research@mlds.nl.

Tijdlijn Right on Time
Doneer