Gedragscode

Samenwerking met het bedrijfsleven

Gedragscode intern

Binnen de Maag Lever Darm Stichting wordt toegezien op de juiste naleving van de gedragscode. Degenen die werkzaam zijn voor de Maag Lever Darm Stichting worden hiervan op de hoogte gesteld en gewezen op de correcte naleving hiervan.

Persoonsgegevens

De Maag Lever Darm Stichting beschikt over persoonsgegevens van onder andere donateurs en personen die om informatie hebben verzocht. De Maag Lever Darm Stichting gaat zorgvuldig om met deze gegevens conform de wettelijke regelingen.

Aansprakelijkheid

De Maag Lever Darm Stichting sluit alle aansprakelijkheid uit aangaande zowel mondelinge als schriftelijke verstrekte informatie.

Belangenbehartiging

De Maag Lever Darm Stichting zal daar waar mogelijk de belangen behartigen van bijvoorbeeld patiëntenverenigingen.

Doneer
7 oktober is Deltaplan Ameland
Doneer nu voor onderzoek naar alvleesklierkanker.
Doneer nu
Al meer dan €90.000 opgehaald