Vroege opsporing van darmkanker door het verbeteren van een moleculaire test

Het onderzoek

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Het bevolkingsonderzoek darmkanker maakt gebruik van een test die bloed in de ontlasting aantoont, de zogenaamde FITtest. Toch is de FITtest niet de meest gevoelige test om darmkanker op te sporen. Onderzoek heeft aangetoond dat moleculaire testen die DNA uit darmkanker-cellen aantonen in de ontlasting veelbelovende alternatieven zijn. Deze onderzoeksgroep heeft van 2 moleculaire DNA markers aangetoond dat ze specifieker zijn dan de FIT-test. En dat de combinatie van beide testen een nóg hogere gevoeligheid oplevert. Toch kunnen deze moleculaire testen nog niet worden ingezet in het bevolkingsonderzoek naar darmkanker omdat er 1) een volledige ontlasting nodig is om de test op uit te voeren en 2) de hoge kosten ervoor zorgen dat deze testen niet kosteneffectief zijn ten opzichte van de FIT test. 

Wat is het doel van dit onderzoek?

Dit project richt zich op het opheffen van beide bovenstaande belemmeringen door meer gevoelige moleculaire testen te ontwikkelen die toepasbaar zijn op kleine hoeveelheden ontlasting. 

Wat gaan de onderzoekers doen?

De gevoeligheid van de door deze onderzoeksgroep gevonden ‘moleculaire DNA markers’  zal op twee manieren worden verhoogd. Allereerst zal naar gevoeligere of aanvullende markers worden gezocht in de ontlasting. Eerder onderzoek naar test-stofjes heeft altijd plaatsgevonden in dikkedarmweefsel en gekweekte darmkankercellen. Het unieke van dit project is dat ze nu in de ontlasting zelf op zoek gaan naar gevoelige test-stofjemet behulp van een nieuwe techniek. Ook zullen ze de gevoeligheid verhogen met het gebruik van nanotechnologie. Deze nieuwe testen zullen vervolgens worden vergeleken met de bestaande manieren: coloscopie, FIT, en de huidige commerciële moleculaire markertest. Dit is mogelijk omdat ze in het kader van het CTMM (Center for Translational and Molecular MedicineDeCoDe project ontlasting, weefsel en klinische gegevens hebben verzameld in darmkankerstudies. Het bevolkingsonderzoek darmkanker biedt een uitstekend platform om deze verbeterde, gevoelige test uitgebreid te testen en de werkzaamheid te bewijzen. 

Wat zijn de verwachte resultaten?

Ze verwachten met dit project de gevoeligheid van de testen zodanig te verhogen dat ze een goed alternatief worden voor de nu gebruikte FITtest. Een kosten-effectiviteitsanalyse zal hierover uitsluitsel geven. Een gevoeligere test zal op termijn meer sterfgevallen aan darmkanker kunnen voorkomen. Ook levert dit onderzoek nieuwe informatie op over welk DNA voorkomt in de ontlasting van darmkankerpatiënten en dus over de onderliggende biologie van darmkanker. 

Het eindresultaat

Dit onderzoek is inmiddels afgerond, dit is het eindresultaat:
In dit project hebben ze 3 nieuwe DNA-markers geïdentificeerd die momenteel verder worden ontwikkeld tot een nieuwe gevoelige test voor test-stofjes, voor de vroege opsporing van darmkanker. Deze markers kunnen op een relatief eenvoudige manier worden geanalyseerd in ontlasting en zijn waarschijnlijk kosten-effectiever dan de huidige moleculaire test voor darmkanker. Met een nieuwe, zeer gevoelige opsporingsmethode genaamd DREAMing kan de gevoeligheid van deze nieuwe test-stofjes test nog verder worden verbeterd. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of deze nieuwe test-stofjes een toegevoegde waarde hebben ten opzichte van de huidige screeningstest.  

Aangezien er in dit veld heel veel wetenschappelijke literatuur wordt gepubliceerd naar nieuwe kanker DNA methylerings markers, hebben ze ook een uitgebreide literatuurstudie aan dit onderzoek toegevoegd. Hieruit blijkt dat slechts 0.8% van alle kanker DNA methylerings markers waarover geschreven wordt in de literatuur, ook daadwerkelijk in de kliniek gebruikt wordt. De onderzoekers hebben de reden hiervoor onderzocht en aanbevelingen opgesteld voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. 

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek

Om van een idee tot een toepassing te komen is veel onderzoek nodig. Dit kost tijd. Ook wanneer een onderzoek andere resultaten oplevert dan verwacht, leren we daar veel van. Daardoor is ieder resultaat een stap vooruit.

Projectinformatie

Orgaan: Darmen
Aandoening: Darmkanker
Titel project: Vroege opsporing van darmkanker door het verbeteren van een moleculaire test
Projectleider: Manon van Engeland
Instantie: Maastricht Universitair Medisch Centrum
Gestart in: 2014
Looptijd: 5 jaar
Status: Afgerond

Veelgestelde vragen over wetenschappelijk onderzoek

Kan ik ook meedoen aan dit onderzoek?

In de meeste gevallen werven de onderzoekers hun eigen deelnemers. De meeste onderzoeken in onze database lopen al enige tijd of zijn afgerond. De onderzoekers hebben dan al voldoende patiënten gevonden voor het onderzoek. Je kunt je dat niet meer aanmelden. Over het algemeen werven de onderzoekers zelf nu eigen deelnemers. Als het onderzoek net is gestart is ons advies om de website van het ziekenhuis/instelling in de gaten te houden of contact op te nemen met op te nemen met de contactpersoon van het onderzoek. Dit staat op de site van de onderzoeksinstelling. 

Kan ik in contact komen met de onderzoeker?

Wij brengen geen patiënten in contact met de onderzoekers. Het contact dat wij hebben met de onderzoeker is inhoudelijk en verwijzen niet iemand door tenzij de onderzoekers dit hebben aangegeven. Dan is dit aangegeven in de bovenstaande tekst. 

Waarom kost onderzoek doen zoveel tijd?

Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is een ingewikkeld proces dat vaak meerdere jaren duurt. Wetenschappelijk onderzoek moet zorgvuldig uitgevoerd worden om uiteindelijk conclusies te kunnen trekken. Er bestaan veel verschillende type onderzoeken die allemaal weer zijn voor- en nadelen hebben. Uiteindelijk draagt ieder onderzoek bij aan het verhogen van de kennis over een bepaald onderwerp. Je hebt veel onderzoeken nodig om te kunnen zeggen dat iets betrouwbaar is. En het dus wetenschappelijk is bewezen. Daarom duurt het vaak ook lang voordat nieuwe een behandeling of bepaalde medicatie in de reguliere behandelingen toegepast kan worden.

Ik wil graag meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

In wetenschappelijk onderzoek zijn vaak proefpersonen nodig. Dit zijn gezonde mensen of patiënten die vrijwillig meewerken aan een onderzoek naar nieuwe behandelingen of medicijnen.

Deelname aan een wetenschappelijk onderzoek kan gunstig zijn omdat je bijvoorbeeld een nieuwe behandeling krijgt die de klachten kan verminderen of waardoor het mogelijk is om (sneller) beter te worden. Ook voor anderen is deelname waardevol omdat je een bijdrage levert aan onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe behandelingen. Er kunnen ook nadelen zitten aan deelname, zoals risico’s die je loopt omdat het een nieuwe behandeling betreft, eventuele bijwerkingen en de tijd en moeite die je erin stopt.

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) zorgt voor de bescherming van proefpersonen die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Op de website van CCMO kun je terecht voor alle belangrijke informatie met betrekking tot het meedoen aan onderzoek. 

Aanvullende informatie vind je op de website van Rijksoverheid 

Daarnaast kun je ook je behandelend arts vragen of hij/zij weet welke onderzoeken er op dit moment lopen voor de aandoening die je hebt. De arts kan je meer vertellen over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek en welke onderzoeken mogelijk geschikt kunnen. 

Stroke 1 Created with Sketch.

Op tijd erbij

Dagelijks sterven er mensen aan spijsverteringsziekten. Ziekten die voorkomen hadden kunnen worden wanneer de diagnose eerder was gesteld. Wat wij kunnen doen is de ziekte in de kiem smoren. Door er precies op tijd bij te zijn. Dat maken we mogelijk door onderzoek, voorlichting en met toegankelijke tools voor vroege opsporing.

meer over onze strategie, onderzoeken en behaalde resultaten

Alleen met jouw gift kunnen we onderzoeken zoals deze steunen. Help je mee?

ANBI logo CBF logo Privacy Waarborg logo ANBI/RSIN nr: 007247849
Doneer