Ontwikkeling van een gevoelige test ter aanvulling op het bevolkingsonderzoek darmkanker

Het onderzoek

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

De ontlastingstest die gebruikt wordt in het bevolkingsonderzoek darmkanker, de FITtest, spoort onzichtbare spoortjes bloed op die kunnen wijzen op darmkanker. Als de uitslag van de test positief is, wordt men doorverwezen voor een coloscopieeen kijkonderzoek van de dikke darm. 

Recente ontwikkelingen in het onderzoek laten zien dat het mogelijk is om de FIT-test te verbeteren door in ontlasting eiwitten te detecteren die afkomstig zijn van tumorcellen. Met een speciale techniek hebben ze meerdere eiwitten in ontlasting gevonden die darmkankerpatiënten kunnen onderscheiden van gezonde controlepatiënten. Bovendien tumoren kunnen opsporen die geen bloed in de ontlasting geven en die dus niet worden opgespoord met de FIT-test. Met deze eiwitmarkers kan dus, al dan niet in combinatie met de FIT, een zeer gevoelige test worden ontwikkeld voor een nog betere screening op darmkanker. 

Wat is het doel van dit onderzoek?

Bepalen of de speciale techniek met eiwitmarkers kan leiden tot een nog betere screening op darmkanker en daarmee nog meer patiënten vroegtijdig opsporen. 

Wat gaan de onderzoekers doen?

In dit project zullen zde test op veel monsters uitvoeren die van belang zijn om de eiwitten te selecteren die de meeste tumoren kunnen aantonen zonder een positieve uitslag te geven aan gezonde personen.  

Wat zijn de verwachte resultaten?

Hiermee kunnen ze een eiwit-gebaseerde darmkanker-screeningstest ontwikkelen die gemakkelijk in gebruik en kosten-effectief is. Deze test kan vervolgens in het lopende bevolkingsonderzoek naar darmkanker ingevoerd worden en kan daarmee de sterfte aan darmkanker nog verder terugdringen. 

Het eindresultaat

Dit onderzoek is inmiddels afgerond, dit is het eindresultaat:
In dit project hebben ze gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe opsporingsmethode voor darmkanker. Dankzij jarenlang onderzoek kunnen ze nu specifieke eiwitten (eiwitmarkers) in de ontlasting opsporen die afkomstig zijn van tumorcellen. In dit project is een zeer gevoelige test voor deze eiwitmarkers ontwikkeld. Verder hebben ze kunnen bevestigen dat deze eiwitmarkers gevoeliger zijn voor de opsporing van met name de voorloperstadia van darmkanker. Voor deze validatiefase hebben ze gebruik gemaakt van ontlastings-monsters verzameld in dezelfde testbuis die in het huidige bevolkingsonderzoek gebruikt wordt. Hierdoor hebben ze zowel de toepasbaarheid voor darmkankerscreening gebruikmakend van dezelfde logistiek als nu aangetoond als de verbeterde gevoeligheid voor voorloperstadia. Hiermee kan in de toekomst een nog efficiëntere screening op darmkanker mogelijk worden. 

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek

Om van een idee tot een toepassing te komen is veel onderzoek nodig. Dit kost tijd. Ook wanneer een onderzoek andere resultaten oplevert dan verwacht, leren we daar veel van. Daardoor is ieder resultaat een stap vooruit.

Projectinformatie

Orgaan: Darmen
Aandoening: Darmkanker
Titel project: Ontwikkeling van een gevoelige test ter aanvulling op het bevolkingsonderzoek darmkanker
Projectleider: Gerrit Meijer
Instantie: Nederlands Kanker Instituut / Antoni van Leeuwenhoek
Gestart in: 2016
Looptijd: 2 jaar
Status: Afgerond

Het samenwerkingsproject is gefinancierd met PPS-toeslag dat door Topsector Life Sciences & Health beschikbaar is gesteld aan Maag Lever Darm Stichting ter stimulatie van publiekprivate samenwerkingen.

Veelgestelde vragen over wetenschappelijk onderzoek

Kan ik ook meedoen aan dit onderzoek?

In de meeste gevallen werven de onderzoekers hun eigen deelnemers. De meeste onderzoeken in onze database lopen al enige tijd of zijn afgerond. De onderzoekers hebben dan al voldoende patiënten gevonden voor het onderzoek. Je kunt je dat niet meer aanmelden. Over het algemeen werven de onderzoekers zelf nu eigen deelnemers. Als het onderzoek net is gestart is ons advies om de website van het ziekenhuis/instelling in de gaten te houden of contact op te nemen met op te nemen met de contactpersoon van het onderzoek. Dit staat op de site van de onderzoeksinstelling. 

Kan ik in contact komen met de onderzoeker?

Wij brengen geen patiënten in contact met de onderzoekers. Het contact dat wij hebben met de onderzoeker is inhoudelijk en verwijzen niet iemand door tenzij de onderzoekers dit hebben aangegeven. Dan is dit aangegeven in de bovenstaande tekst. 

Waarom kost onderzoek doen zoveel tijd?

Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is een ingewikkeld proces dat vaak meerdere jaren duurt. Wetenschappelijk onderzoek moet zorgvuldig uitgevoerd worden om uiteindelijk conclusies te kunnen trekken. Er bestaan veel verschillende type onderzoeken die allemaal weer zijn voor- en nadelen hebben. Uiteindelijk draagt ieder onderzoek bij aan het verhogen van de kennis over een bepaald onderwerp. Je hebt veel onderzoeken nodig om te kunnen zeggen dat iets betrouwbaar is. En het dus wetenschappelijk is bewezen. Daarom duurt het vaak ook lang voordat nieuwe een behandeling of bepaalde medicatie in de reguliere behandelingen toegepast kan worden.

Ik wil graag meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

In wetenschappelijk onderzoek zijn vaak proefpersonen nodig. Dit zijn gezonde mensen of patiënten die vrijwillig meewerken aan een onderzoek naar nieuwe behandelingen of medicijnen.

Deelname aan een wetenschappelijk onderzoek kan gunstig zijn omdat je bijvoorbeeld een nieuwe behandeling krijgt die de klachten kan verminderen of waardoor het mogelijk is om (sneller) beter te worden. Ook voor anderen is deelname waardevol omdat je een bijdrage levert aan onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe behandelingen. Er kunnen ook nadelen zitten aan deelname, zoals risico’s die je loopt omdat het een nieuwe behandeling betreft, eventuele bijwerkingen en de tijd en moeite die je erin stopt.

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) zorgt voor de bescherming van proefpersonen die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Op de website van CCMO kun je terecht voor alle belangrijke informatie met betrekking tot het meedoen aan onderzoek. 

Aanvullende informatie vind je op de website van Rijksoverheid 

Daarnaast kun je ook je behandelend arts vragen of hij/zij weet welke onderzoeken er op dit moment lopen voor de aandoening die je hebt. De arts kan je meer vertellen over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek en welke onderzoeken mogelijk geschikt kunnen. 

Stroke 1 Created with Sketch.

Op tijd erbij

Dagelijks sterven er mensen aan spijsverteringsziekten. Ziekten die voorkomen hadden kunnen worden wanneer de diagnose eerder was gesteld. Wat wij kunnen doen is de ziekte in de kiem smoren. Door er precies op tijd bij te zijn. Dat maken we mogelijk door onderzoek, voorlichting en met toegankelijke tools voor vroege opsporing.

meer over onze strategie, onderzoeken en behaalde resultaten

Alleen met jouw gift kunnen we onderzoeken zoals deze steunen. Help je mee?

ANBI logo CBF logo Privacy Waarborg logo ANBI/RSIN nr: 007247849
Doneer