Het ontwikkelen van een computersysteem dat kleine poliepen goed kan opsporen tijdens een kijkonderzoek van de darm: de POLAR-studie

Het onderzoek

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

In 2014 is het bevolkingsonderzoek darmkanker ingevoerd met als doel darmkanker en voorstadia op tijd op te sporen en de sterfte door darmkanker te verminderen. Het bevolkingsonderzoek heeft ook gezorgd voor een toename in het aantal coloscopieën en daaraan gerelateerde kosten. Op dit moment worden alle poliepen, zelfs de kleine met een heel klein risico op darmkanker, ingezonden voor laboratoriumonderzoek.  

Studies hebben aangetoond dat de opsporing van darmpoliepen varieert tussen endoscopisten (persoon die het kijkonderzoek van de darm (coloscopie) uitvoert). Edat dit afhankelijk blijft van training en ervaring.  

Door een computersysteem kunnen poliepen worden opgespoord op basis van foto’s die tijdens de coloscopie worden genomen. Daardoor hoeven dan niet alle kleine poliepen opgestuurd te worden voor laboratoriumonderzoek. Tot nu toe zijn er nog geen studies geweest die dit computersysteem vergelijken met de prestaties van endoscopisten. 

Wat is het doel van dit onderzoek?

Het gebruiken van het computersysteem zou er toe kunnen leiden dat; 1) de tijd en de kosten afnemen, 2) er minder kleine poliepen onnodig verwijderd hoeven te worden, waardoor er ook minder complicaties optreden, en 3) patiënten direct controle-advies krijgen. 

Wat gaan de onderzoekers doen?

Het ontwikkelen van een computersysteem dat kleine darmpoliepen goed kan herkennen tijdens een coloscopie. En dit vergelijken met de prestaties van een groep endoscopisten. Daarnaast willen ze evalueren of dit computersysteem veilig en effectief kan worden gebruikt. 

Wat zijn de verwachte resultaten?

De verwachting is dat het computersysteem zal leiden tot een efficiëntere en veiligere coloscopie en het beter opsporen van poliepen. 

Het eindresultaat

Tijdens het project hebben de onderzoekers een computerondersteunend systeem ontwikkeld, genaamd POLAR (POLyp Artificial Recognition). Deze onderzoekt live kleinere poliepen (1-5mm) in de dikke darm tijdens de coloscopie (kijkonderzoek). Het systeem blijkt in staat onderscheid te maken tussen kleine poliepen die zijn ontstaan door vorming van nieuwe cellen (neoplastisch) en poliepen waarbij dat niet het geval is (niet-neoplastisch).

Dat wil zeggen dat het POLAR-systeem tijdens een coloscopie van de darm bijna net zo goed de juiste diagnose kan stellen als een getraind persoon. Het grote voordeel daarvan is dat niet meer alle poliepen verwijderd hoeven te worden om ze in het laboratorium te onderzoeken. Dit scheelt niet alleen veel tijd en geld, maar maakt het ook prettiger voor de patiënt. Het verwijderen van poliepen kan namelijk ook complicaties veroorzaken.

Wanneer de diagnostische nauwkeurigheid van het POLAR-systeem nog verder verbeterd en getest wordt, kan dit zorgen voor een ingrijpende maar positieve verandering in de coloscopie.

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek

Om van een idee tot een toepassing te komen is veel onderzoek nodig. Dit kost tijd. Ook wanneer een onderzoek andere resultaten oplevert dan verwacht, leren we daar veel van. Daardoor is ieder resultaat een stap vooruit.

Projectinformatie

Orgaan: Darmen
Aandoening: Darmkanker
Titel project: Het ontwikkelen van een computersysteem dat kleine poliepen goed kan opsporen tijdens een kijkonderzoek van de darm: de POLAR-studie
Projectleider: Evelien Dekker
Instantie: Amsterdam Universitair Medische Centra – locatie AMC
Gestart in: 2018
Looptijd: 2 jaar
Status: Lopend

Het samenwerkingsproject is gefinancierd met PPS-toeslag dat door Topsector Life Sciences & Health beschikbaar is gesteld aan Maag Lever Darm Stichting ter stimulatie van publiekprivate samenwerkingen.

Veelgestelde vragen over wetenschappelijk onderzoek

Kan ik ook meedoen aan dit onderzoek?

In de meeste gevallen werven de onderzoekers hun eigen deelnemers. De meeste onderzoeken in onze database lopen al enige tijd of zijn afgerond. De onderzoekers hebben dan al voldoende patiënten gevonden voor het onderzoek. Je kunt je dat niet meer aanmelden. Over het algemeen werven de onderzoekers zelf nu eigen deelnemers. Als het onderzoek net is gestart is ons advies om de website van het ziekenhuis/instelling in de gaten te houden of contact op te nemen met op te nemen met de contactpersoon van het onderzoek. Dit staat op de site van de onderzoeksinstelling. 

Kan ik in contact komen met de onderzoeker?

Wij brengen geen patiënten in contact met de onderzoekers. Het contact dat wij hebben met de onderzoeker is inhoudelijk en verwijzen niet iemand door tenzij de onderzoekers dit hebben aangegeven. Dan is dit aangegeven in de bovenstaande tekst. 

Waarom kost onderzoek doen zoveel tijd?

Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is een ingewikkeld proces dat vaak meerdere jaren duurt. Wetenschappelijk onderzoek moet zorgvuldig uitgevoerd worden om uiteindelijk conclusies te kunnen trekken. Er bestaan veel verschillende type onderzoeken die allemaal weer zijn voor- en nadelen hebben. Uiteindelijk draagt ieder onderzoek bij aan het verhogen van de kennis over een bepaald onderwerp. Je hebt veel onderzoeken nodig om te kunnen zeggen dat iets betrouwbaar is. En het dus wetenschappelijk is bewezen. Daarom duurt het vaak ook lang voordat nieuwe een behandeling of bepaalde medicatie in de reguliere behandelingen toegepast kan worden.

Ik wil graag meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

In wetenschappelijk onderzoek zijn vaak proefpersonen nodig. Dit zijn gezonde mensen of patiënten die vrijwillig meewerken aan een onderzoek naar nieuwe behandelingen of medicijnen.

Deelname aan een wetenschappelijk onderzoek kan gunstig zijn omdat je bijvoorbeeld een nieuwe behandeling krijgt die de klachten kan verminderen of waardoor het mogelijk is om (sneller) beter te worden. Ook voor anderen is deelname waardevol omdat je een bijdrage levert aan onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe behandelingen. Er kunnen ook nadelen zitten aan deelname, zoals risico’s die je loopt omdat het een nieuwe behandeling betreft, eventuele bijwerkingen en de tijd en moeite die je erin stopt.

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) zorgt voor de bescherming van proefpersonen die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Op de website van CCMO kun je terecht voor alle belangrijke informatie met betrekking tot het meedoen aan onderzoek. 

Aanvullende informatie vind je op de website van Rijksoverheid 

Daarnaast kun je ook je behandelend arts vragen of hij/zij weet welke onderzoeken er op dit moment lopen voor de aandoening die je hebt. De arts kan je meer vertellen over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek en welke onderzoeken mogelijk geschikt kunnen. 

Stroke 1 Created with Sketch.

Op tijd erbij

Dagelijks sterven er mensen aan spijsverteringsziekten. Ziekten die voorkomen hadden kunnen worden wanneer de diagnose eerder was gesteld. Wat wij kunnen doen is de ziekte in de kiem smoren. Door er precies op tijd bij te zijn. Dat maken we mogelijk door onderzoek, voorlichting en met toegankelijke tools voor vroege opsporing.

meer over onze strategie, onderzoeken en behaalde resultaten

Alleen met jouw gift kunnen we onderzoeken zoals deze steunen. Help je mee?

ANBI logo CBF logo Privacy Waarborg logo ANBI/RSIN nr: 007247849
Doneer