De geur van complicaties na een darmkankeroperatie: preventie, vroege opsporing en individuele behandeling

Het onderzoek

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Bij een operatie voor darmkanker wordt het zieke gedeelte van de darm verwijderd en een nieuwe verbinding tussen de gezonde darmen gemaakt. Het lekken van deze verbinding, naadlekkage genaamd, is de ernstigste complicatie van deze operatie. Naadlekkage zorgt ervoor dat patiënten ernstig ziek worden, een slechtere kwaliteit van leven hebben en een lagere levensverwachting. Met de huidige technieken is het niet goed mogelijk om voorafgaand aan de operatie het risico op een naadlekkage goed in te schatten of om het optreden van naadlekkage na de operatie vroegtijdig aan te tonen. De exacte factoren die leiden tot naadlekkage zijn niet goed bekend. Er wordt gedacht dat het een combinatie van factoren rondom de operatie is, zoals ouderdom, slechte conditie, ondervoeding en reeds bestaande darmziekten. Doordat de oorzaak van naadlekkage van veel factoren afhankelijk is, kunnen artsen het risico tot op heden niet goed voorspellen en wordt de diagnose na de operatie vaak te laat gesteld. Het combineren van deze factoren in een enkele test zou de perfecte manier zijn om een totaalbeeld te creëren van een patiënt en de risico’s op het ontwikkelen van naadlekkage in te schatten. 

De onderzoekers hebben een manier bedacht waarmee ze dit kunnen doen door het meten van uitademingslucht. Alle processen die in ons lichaam verlopen, stofwisseling genaamd, zorgen ervoor dat er stofjes via ons bloed in onze longen komen en uitgeademd worden. Wanneer een patiënt ziek wordt, ademt hij een typische geur uit. Deze geur, bestaande uit talloze stoffen, kunnen ze meten in de uitademinglucht. Door deze stofjes te bepalen kunnen ze de algemene conditie van een patiënt voor de operatie in kaart brengen en vaststellen of deze patiënt grote ziek wordt van een naadlekkage.  

Wat is het doel van dit onderzoek?

Het huidige onderzoek is er op gericht om met een ademtest het risico op naadlekkage voorafgaand aan de operatie te voorspellen en na de operatie zo snel mogelijk aan te tonen. 

Wat gaan de onderzoekers doen?

In deze studie wordt de uitademingslucht van alle darmkanker patiënten die operaties ondergaan verzameld. Van deze patiënten zal op de ochtend voor de operatie en iedere ochtend tot zes dagen na de operatie uitademingslucht worden opgevangen. De uitademingslucht van 60 mensen die een naadlekkage hebben ontwikkeld, zal gemeten en onderzocht worden. Deze resultaten zullen vergeleken worden met die van 60 vergelijkbare mensen die een ongecompliceerd beloop na de operatie hebben doorgemaakt. Daarnaast zullen ze in zowel het laboratorium als in proefdieren twee typen bacteriën onderzoeken die het meest verantwoordelijk zijn voor het ziek worden van patiënten na een naadlekkage. Hierdoor kunnen patiënten behandeld worden met een specifiek antibioticum. 

Wat zijn de verwachte resultaten?

Ze verwachten dat ze in de uitgeademde lucht een patroon van stofjes kunnen ontdekken waarmee ze naadlekkage kunnen voorspellen en aantonen na de operatie. Daarnaast verwachten ze bij een patiënt die ziek is geworden een patroon te vinden dat aantoont welke bacterie deze patiënt ziek maakt. Door deze niet belastende ademtest in te voeren zullen operaties voor darmkanker met minder naadlekkages verlopen, kunnen ze patiënten die alsnog ziek worden beter behandelen en geven ze patiënten zo een betere kwaliteit van leven. 

Het eindresultaat

Deze studie heeft aanwijzingen gegeven dat ziekmakende bacteriën in de toekomst mogelijk aangetoond kunnen worden in de uitademingslucht van patiënten. Tijdens dit onderzoek is aangetoond dat we bacteriën en hun antibiotica-ongevoelige varianten aan kunnen tonen als ze op een lab gekweekt worden. Ook zijn ze aan te tonen wanneer een buikvliesontsteking opgewekt wordt met deze bacteriën in proefdieren. Met deze resultaten zal worden onderzocht of de behandeling van patiënten in het ziekenhuis verbeterd kan worden. Hiervoor is verder vervolgonderzoek nodig.

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek

Om van een idee tot een toepassing te komen is veel onderzoek nodig. Dit kost tijd. Ook wanneer een onderzoek andere resultaten oplevert dan verwacht, leren we daar veel van. Daardoor is ieder resultaat een stap vooruit.

Projectinformatie

Orgaan: Darmen
Aandoening: Darmkanker
Titel project: De geur van complicaties na een darmkankeroperatie: preventie, vroege opsporing en individuele behandeling
Projectleider: Tim Lubbers
Instantie: Maastricht Universitair Medisch Centrum
Gestart in: 2017
Looptijd: 4 jaar
Status: Afgerond

 

Veelgestelde vragen over wetenschappelijk onderzoek

Kan ik ook meedoen aan dit onderzoek?

In de meeste gevallen werven de onderzoekers hun eigen deelnemers. De meeste onderzoeken in onze database lopen al enige tijd of zijn afgerond. De onderzoekers hebben dan al voldoende patiënten gevonden voor het onderzoek. Je kunt je dat niet meer aanmelden. Over het algemeen werven de onderzoekers zelf nu eigen deelnemers. Als het onderzoek net is gestart is ons advies om de website van het ziekenhuis/instelling in de gaten te houden of contact op te nemen met op te nemen met de contactpersoon van het onderzoek. Dit staat op de site van de onderzoeksinstelling. 

Kan ik in contact komen met de onderzoeker?

Wij brengen geen patiënten in contact met de onderzoekers. Het contact dat wij hebben met de onderzoeker is inhoudelijk en verwijzen niet iemand door tenzij de onderzoekers dit hebben aangegeven. Dan is dit aangegeven in de bovenstaande tekst. 

Waarom kost onderzoek doen zoveel tijd?

Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is een ingewikkeld proces dat vaak meerdere jaren duurt. Wetenschappelijk onderzoek moet zorgvuldig uitgevoerd worden om uiteindelijk conclusies te kunnen trekken. Er bestaan veel verschillende type onderzoeken die allemaal weer zijn voor- en nadelen hebben. Uiteindelijk draagt ieder onderzoek bij aan het verhogen van de kennis over een bepaald onderwerp. Je hebt veel onderzoeken nodig om te kunnen zeggen dat iets betrouwbaar is. En het dus wetenschappelijk is bewezen. Daarom duurt het vaak ook lang voordat nieuwe een behandeling of bepaalde medicatie in de reguliere behandelingen toegepast kan worden.

Ik wil graag meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

In wetenschappelijk onderzoek zijn vaak proefpersonen nodig. Dit zijn gezonde mensen of patiënten die vrijwillig meewerken aan een onderzoek naar nieuwe behandelingen of medicijnen.

Deelname aan een wetenschappelijk onderzoek kan gunstig zijn omdat je bijvoorbeeld een nieuwe behandeling krijgt die de klachten kan verminderen of waardoor het mogelijk is om (sneller) beter te worden. Ook voor anderen is deelname waardevol omdat je een bijdrage levert aan onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe behandelingen. Er kunnen ook nadelen zitten aan deelname, zoals risico’s die je loopt omdat het een nieuwe behandeling betreft, eventuele bijwerkingen en de tijd en moeite die je erin stopt.

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) zorgt voor de bescherming van proefpersonen die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Op de website van CCMO kun je terecht voor alle belangrijke informatie met betrekking tot het meedoen aan onderzoek. 

Aanvullende informatie vind je op de website van Rijksoverheid 

Daarnaast kun je ook je behandelend arts vragen of hij/zij weet welke onderzoeken er op dit moment lopen voor de aandoening die je hebt. De arts kan je meer vertellen over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek en welke onderzoeken mogelijk geschikt kunnen. 

Stroke 1 Created with Sketch.

Samen strijden

Een gezonde spijsvertering voor iedereen, dat is onze droom. Door zorgtrajecten te verbeteren en projecten mogelijk te maken die zorgen voor een betere kwaliteit van leven. Dat doen we niet alleen, maar samen met artsen, onderzoekers, patiënten, hun familie en vrienden, met donateurs en vrijwilligers.

meer over onze strategie, onderzoeken en behaalde resultaten

Alleen met jouw gift kunnen we onderzoeken zoals deze steunen. Help je mee?

ANBI logo CBF logo Privacy Waarborg logo ANBI/RSIN nr: 007247849
Doneer
Fiets mee van Mond tot Kont
250 km fietsen voor de spijsvertering. Doe je mee?
Schrijf je in