Artsen trainen om darmkanker beter te herkennen tijdens een darmkijkonderzoek

Het onderzoek

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker leidt tot meer coloscopieën (kijkonderzoek van de darm) per jaar. Op dit moment worden alle afwijkingen die hierbij gevonden worden, zelfs de zeer kleine met een miniem risico op darmkanker, opgestuurd voor laboratorium onderzoek. Coloscopieën zouden meer efficiënt en kosteneffectief kunnen worden als artsen tijdens de coloscopie op het basis van hoe het weefsel er uit ziet een betrouwbare diagnose kunnen stellen. In dat geval hoeven niet alle verwijderde afwijkingen opgestuurd te worden naar het laboratoriumDit principe wordt de ‘optische diagnose strategie’ genoemd. 

Om deze strategie toe te mogen passen moet een bepaald niveau van nauwkeurigheid worden gehaald. Dit niveau kan nu niet worden gehaald omdat er gebruik wordt gemaakt van wit licht. In deze studie wordt een nieuwe  lichttechniek gebruikt, enkel door getrainde artsen, waardoor deze nauwkeurigheid wel gehaald kan worden. Hierdoor mag deze strategie uiteindelijk wel toegepast worden. Dit zou een winst in tijd en kosten betekenen. 

Wat is het doel van dit onderzoek?

  1. Het bepalen van hoe lang het duurt om artsen te trainen om deze techniek toe te passen. 
  2. Nagaan of deze getrainde artsen in staat zijn deze kwaliteit vast te houden gedurende een jaar. Hierbij worden artsen verdeeld in groepen met of zonder tussentijdse feedback. Om te bepalen of deze feedback een effect heeft. 

Wat gaan de onderzoekers doen?

Dit onderzoek zal uitgevoerd worden door 25 artsen die getraind zijn voor het uitvoeren van coloscopieën voor het bevolkingsonderzoek darmkankerAlle gevonden afwijkingen zullen hoe dan ook ter controle worden opgestuurd voor laboratoriumonderzoek. 

In de eerste fase zal een training plaatsvinden met plaatjes en beoordeling tijdens de coloscopie om artsen te leren omgaan met de indeling van darmpoliepen. De artsen die een goed resultaat hebben behaald zullen met de tweede fase van het onderzoek starten. Groep 1 krijgt iedere 3 maanden feedback op hun prestaties; en groep 2 krijgt geen feedback. De prestaties van deze beide groepen zullen gedurende een jaar gevolgd worden en worden vergeleken om de toegevoegde waarde te bepalen. 

Wat zijn de verwachte resultaten?

Naar verwachting zullen de meeste getrainde artsen na een intensieve training een goed resultaat voor de beoordeling van zeer kleine afwijkingen van de darm kunnen behalen. Bovendien verwachten de onderzoekers dat tussentijdse feedback tijdens de dagelijkse praktijk de nauwkeurigheid verder zal verbeteren. Ook verwachten ze dat de prestaties geleidelijk zullen verminderen wanneer er geen feedback gegeven wordt. 

Het eindresultaat

Dit onderzoek is inmiddels afgerond, dit is het eindresultaat:
In dit onderzoek zijn 26 Nederlandse artsen na een intensieve training in staat de nauwkeurigheids-eis te halen. Deze strategie kan dus laboratoriumonderzoek van zeer kleine poliepen op een veilige manier vervangen. Dit leidt tot een besparing van tijd en kosten. 

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek

Om van een idee tot een toepassing te komen is veel onderzoek nodig. Dit kost tijd. Ook wanneer een onderzoek andere resultaten oplevert dan verwacht, leren we daar veel van. Daardoor is ieder resultaat een stap vooruit.

Projectinformatie

Orgaan: Darmen
Aandoening: Darmkanker
Titel project: Artsen trainen om darmkanker beter te herkennen tijdens een darmkijkonderzoek
Projectleider: Evelien Dekker
Instantie: Amsterdam Universitair Medische Centra – locatie AMC
Gestart in: 2014
Looptijd: 4 jaar
Status: Afgerond

Veelgestelde vragen over wetenschappelijk onderzoek

Kan ik ook meedoen aan dit onderzoek?

In de meeste gevallen werven de onderzoekers hun eigen deelnemers. De meeste onderzoeken in onze database lopen al enige tijd of zijn afgerond. De onderzoekers hebben dan al voldoende patiënten gevonden voor het onderzoek. Je kunt je dat niet meer aanmelden. Over het algemeen werven de onderzoekers zelf nu eigen deelnemers. Als het onderzoek net is gestart is ons advies om de website van het ziekenhuis/instelling in de gaten te houden of contact op te nemen met op te nemen met de contactpersoon van het onderzoek. Dit staat op de site van de onderzoeksinstelling. 

Kan ik in contact komen met de onderzoeker?

Wij brengen geen patiënten in contact met de onderzoekers. Het contact dat wij hebben met de onderzoeker is inhoudelijk en verwijzen niet iemand door tenzij de onderzoekers dit hebben aangegeven. Dan is dit aangegeven in de bovenstaande tekst. 

Waarom kost onderzoek doen zoveel tijd?

Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is een ingewikkeld proces dat vaak meerdere jaren duurt. Wetenschappelijk onderzoek moet zorgvuldig uitgevoerd worden om uiteindelijk conclusies te kunnen trekken. Er bestaan veel verschillende type onderzoeken die allemaal weer zijn voor- en nadelen hebben. Uiteindelijk draagt ieder onderzoek bij aan het verhogen van de kennis over een bepaald onderwerp. Je hebt veel onderzoeken nodig om te kunnen zeggen dat iets betrouwbaar is. En het dus wetenschappelijk is bewezen. Daarom duurt het vaak ook lang voordat nieuwe een behandeling of bepaalde medicatie in de reguliere behandelingen toegepast kan worden.

Ik wil graag meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

In wetenschappelijk onderzoek zijn vaak proefpersonen nodig. Dit zijn gezonde mensen of patiënten die vrijwillig meewerken aan een onderzoek naar nieuwe behandelingen of medicijnen.

Deelname aan een wetenschappelijk onderzoek kan gunstig zijn omdat je bijvoorbeeld een nieuwe behandeling krijgt die de klachten kan verminderen of waardoor het mogelijk is om (sneller) beter te worden. Ook voor anderen is deelname waardevol omdat je een bijdrage levert aan onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe behandelingen. Er kunnen ook nadelen zitten aan deelname, zoals risico’s die je loopt omdat het een nieuwe behandeling betreft, eventuele bijwerkingen en de tijd en moeite die je erin stopt.

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) zorgt voor de bescherming van proefpersonen die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Op de website van CCMO kun je terecht voor alle belangrijke informatie met betrekking tot het meedoen aan onderzoek. 

Aanvullende informatie vind je op de website van Rijksoverheid 

Daarnaast kun je ook je behandelend arts vragen of hij/zij weet welke onderzoeken er op dit moment lopen voor de aandoening die je hebt. De arts kan je meer vertellen over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek en welke onderzoeken mogelijk geschikt kunnen. 

Stroke 1 Created with Sketch.

Op tijd erbij

Dagelijks sterven er mensen aan spijsverteringsziekten. Ziekten die voorkomen hadden kunnen worden wanneer de diagnose eerder was gesteld. Wat wij kunnen doen is de ziekte in de kiem smoren. Door er precies op tijd bij te zijn. Dat maken we mogelijk door onderzoek, voorlichting en met toegankelijke tools voor vroege opsporing.

meer over onze strategie, onderzoeken en behaalde resultaten

Alleen met jouw gift kunnen we onderzoeken zoals deze steunen. Help je mee?

ANBI logo CBF logo Privacy Waarborg logo ANBI/RSIN nr: 007247849
Doneer