Welke medicijnen gebruiken mensen met livercirrose? 

Het onderzoek

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Huisartsen en apothekers hebben richtlijnen nodig om patiënten met levercirrose beter bij hun medicijngebruik te begeleiden. In een eerder project zijn adviezen ontwikkeld voor medicijngebruik bij levercirrose: ruim 200 medicijnen zijn beoordeeld op veiligheid en optimale dosering. De adviezen zijn toegepast in zorgsystemen en toegankelijk via een website voor patiënten en zorgverleners. 

De eerste 200 beoordeelde medicijnen zijn middelen die gebruikt worden bij (complicaties van) levercirrose en de middelen die het meest worden gebruikt in de algemene populatie. Er is geen data beschikbaar over de meest gebruikte geneesmiddelen bij levercirrose in de eerste lijn en er is geen onderzoek gedaan in Nederland. 

Patiënten en zorgverleners hebben behoefte aan meer adviezen over medicijnen die voorgeschreven worden. Het is belangrijk om te bepalen welk medicijn het meest gebruikt worden door mensen met levercirrose.  

Wat is het doel van dit onderzoek?

Onderzoeken welke medicijnen het meeste gebruikt worden door mensen met levercirrose in Nederland en welke doseringen veilig zijn. 

Wat gaan de onderzoekers doen?

De onderzoekers gaan een data onderzoek van de Pharmo database uitvoerenHet bespreken uitkomsten van het onderzoek met expertpanel “medicijnen bij levercirrose”, en het beoordelen van de belangrijkste 40-60 medicijnen. 

Wat zijn de verwachte resultaten?

Een publicatie over meest gebruikte medicijnen bij mensen met levercirrose. Een lijst met prioriteit van medicijnen voor evaluatie bij levercirrose. Adviezen voor 40-60 medicijnen op de website. Het beoordelen van deze meest gebruikte, nog-niet beoordeelde geneesmiddelen zal veel impact hebben op de zorg voor patiënten. 

Het eindresultaat

Dit onderzoek is inmiddels afgerond, dit is het eindresultaat: 

De meest gebruikte medicijnen bij levercirrose werden onderzocht met behulp van de Pharmo database. De veiligheid van de meest gebruikte medicijnen werd beoordeeld aan de hand van wetenschappelijke artikelen en inzichten van een expertpanel. 

In totaal werd het medicijngebruik gedurende gemiddeld 3 jaar van 5618 patiënten met levercirrose onderzocht. Bijna 40% van de patiënten gebruikte 1 of meer geneesmiddelen die als 'onveilig bij levercirrose' werden beoordeeld. De meest gebruikte geneesmiddelengroepen die nog niet beoordeeld zijn waren: benzodiazepines (gebruikt door 46% van de patiënten), nitraten (10%), SSRI's (9%) en antihistaminica (9%). 

Conclusie: de meest gebruikte geneesmiddelen bij levercirrose zijn in kaart gebracht en vier nieuwe groepen zijn beoordeeld op veiligheid bij cirrose. De resultaten zijn geïmplementeerd op de website voor patiënten en zorgverleners en de uitkomsten worden gebruikt in de zorgsystemen van zorgverleners: https://www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl/ 

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek

Om van een idee tot een toepassing te komen is veel onderzoek nodig. Dit kost tijd. Ook wanneer een onderzoek andere resultaten oplevert dan verwacht, leren we daar veel van. Daardoor is ieder resultaat een stap vooruit.

Projectinformatie

Orgaan: Lever
Aandoening: Levercirrose
Titel project: Welke medicijnen gebruiken mensen met levercirrose?
Projectleider: Sander Borgsteede
Instantie: Stichting Health Base
Gestart in: 2017
Looptijd: 1 jaar
Status: Afgerond

Veelgestelde vragen over wetenschappelijk onderzoek

Kan ik ook meedoen aan dit onderzoek?

In de meeste gevallen werven de onderzoekers hun eigen deelnemers. De meeste onderzoeken in onze database lopen al enige tijd of zijn afgerond. De onderzoekers hebben dan al voldoende patiënten gevonden voor het onderzoek. Je kunt je dat niet meer aanmelden. Over het algemeen werven de onderzoekers zelf nu eigen deelnemers. Als het onderzoek net is gestart is ons advies om de website van het ziekenhuis/instelling in de gaten te houden of contact op te nemen met op te nemen met de contactpersoon van het onderzoek. Dit staat op de site van de onderzoeksinstelling. 

Kan ik in contact komen met de onderzoeker?

Wij brengen geen patiënten in contact met de onderzoekers. Het contact dat wij hebben met de onderzoeker is inhoudelijk en verwijzen niet iemand door tenzij de onderzoekers dit hebben aangegeven. Dan is dit aangegeven in de bovenstaande tekst. 

Waarom kost onderzoek doen zoveel tijd?

Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is een ingewikkeld proces dat vaak meerdere jaren duurt. Wetenschappelijk onderzoek moet zorgvuldig uitgevoerd worden om uiteindelijk conclusies te kunnen trekken. Er bestaan veel verschillende type onderzoeken die allemaal weer zijn voor- en nadelen hebben. Uiteindelijk draagt ieder onderzoek bij aan het verhogen van de kennis over een bepaald onderwerp. Je hebt veel onderzoeken nodig om te kunnen zeggen dat iets betrouwbaar is. En het dus wetenschappelijk is bewezen. Daarom duurt het vaak ook lang voordat nieuwe een behandeling of bepaalde medicatie in de reguliere behandelingen toegepast kan worden.

Ik wil graag meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

In wetenschappelijk onderzoek zijn vaak proefpersonen nodig. Dit zijn gezonde mensen of patiënten die vrijwillig meewerken aan een onderzoek naar nieuwe behandelingen of medicijnen.

Deelname aan een wetenschappelijk onderzoek kan gunstig zijn omdat je bijvoorbeeld een nieuwe behandeling krijgt die de klachten kan verminderen of waardoor het mogelijk is om (sneller) beter te worden. Ook voor anderen is deelname waardevol omdat je een bijdrage levert aan onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe behandelingen. Er kunnen ook nadelen zitten aan deelname, zoals risico’s die je loopt omdat het een nieuwe behandeling betreft, eventuele bijwerkingen en de tijd en moeite die je erin stopt.

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) zorgt voor de bescherming van proefpersonen die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Op de website van CCMO kun je terecht voor alle belangrijke informatie met betrekking tot het meedoen aan onderzoek. 

Aanvullende informatie vind je op de website van Rijksoverheid 

Daarnaast kun je ook je behandelend arts vragen of hij/zij weet welke onderzoeken er op dit moment lopen voor de aandoening die je hebt. De arts kan je meer vertellen over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek en welke onderzoeken mogelijk geschikt kunnen. 

Stroke 1 Created with Sketch.

Samen strijden

Een gezonde spijsvertering voor iedereen, dat is onze droom. Door zorgtrajecten te verbeteren en projecten mogelijk te maken die zorgen voor een betere kwaliteit van leven. Dat doen we niet alleen, maar samen met artsen, onderzoekers, patiënten, hun familie en vrienden, met donateurs en vrijwilligers.

meer over onze strategie, onderzoeken en behaalde resultaten

Alleen met jouw gift kunnen we onderzoeken zoals deze steunen. Help je mee?

ANBI logo CBF logo Privacy Waarborg logo ANBI/RSIN nr: 007247849
Doneer