De rol van verteringsenzymen en proteasen bij darmischemie en alvleesklierontsteking

Het onderzoek

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Darmischemie (darm-doorbloedingsproblemen) en alvleesklierontsteking zijn aandoeningen waaraan veel mensen overlijden. Ze worden gekenmerkt door een uit de hand gelopen lokale ontstekingsreactie, die snel kan overgaan in bloedvergiftiging en meervoudig orgaanfalen (MOF). In proefdierstudies zijn recent aanwijzingen gevonden dat bepaalde menselijke enzymen (enzymen helpen je lichaam om voedsel te verteren) genaamd proteasen (verteringsenzymen uit de alvleesklier) door de darmwand lekken na darmischemie. Proteasen zijn heel agressief en horen in het darmlumen thuis, waar ze helpen bij de vertering. Proefdierstudies toonden aan dat proteasen de darmwand afbreken als ze hierin terechtkomen tijdens darmischemie en (nog erger) andere organen gaan afbreken als ze in de bloedbaan komen. Dit leidde tot een heftige lokale ontstekingsreactie, bloedvergiftiging en MOF. Protease-blokkade zorgde ervoor dat deze schadelijke gevolgen teniet werden gedaan. In 2013 is bij een ernstig zieke patiënt met bloedvergiftiging door proteasen aangetoond dat protease-blokkerende medicijnen zorgde voor snel, onverwacht herstel. Verder werd in proefdieren gevonden dat activatie van protease-receptoren (PAR) leidde tot een versterking van darmontsteking. Het is nu van groot belang om effecten van proteasen en PAR in de beschadigde ischemische darm en na alvleesklierontsteking te onderzoeken in de mens. 

Wat is het doel van dit onderzoek?

Een doorbloedingsstoornis (ischemie) van de darm komt vaker voor dan gedacht. Darmischemie kan leiden tot een uit de hand gelopen ontstekingsreactie en ernstige ziekte bij patiënten na grote operaties, ernstige ongelukken, met bloedvergiftiging (sepsis) of bij alvleesklierontsteking (pancreatitis) en inflammatoire darmziekten (IBD). Het is nog steeds onduidelijk waarom darmischemie bij al deze patiënten zulke ernstige gevolgen heeft. Dit onderzoek heeft dan ook als doel de rol van proteasen en hun receptoren in de darmwand (PAR) te bestuderen bij darmischemie en alvleesklierontsteking in de mens. 

Wat gaan de onderzoekers doen?

In het MUMC ontwikkelde de onderzoeker een model waarbij tijdens grote bovenbuikoperaties (Whipple-operatieseen stukje darm dat omwille van de operatie verwijderd wordt risicoloos ischemisch gemaakt kan worden. Daarmee ontrafelde de onderzoeker een deel van de gevolgen van darmischemie. Zo beschreef hij het mechanisme dat verantwoordelijk is voor darmherstel na kortdurende ischemie. Bij langdurige ischemie is de schade echter zo groot en de ontsteking zo hevig, dat herstelmechanismen tekort schieten. 

 Om de rol van verteringsenzymen rondom darmischemie in de mens te ontrafelen zal de onderzoeker gebruik maken van weefsel en bloed van patiënten met darmischemie. De lokalisatie en activiteit van verteringsenzymen en PAR zullen worden gemeten en de relatie met darmschade en ontsteking zal worden bepaald 

Verder zal de onderzoeker bij patiënten met alvleesklierontsteking weefsel en bloed verzamelen om het effect van verteringsenzymen en PAR op de ernst van de ziekte te bestuderen. 

Tenslotte zal de onderzoeker verteringsenzym-blokkerende medicatie toedienen aan 28 patiënten bij wie we een stukje darm ischemisch maken tijdens hun operatie, waarbij ik verwacht dat de darmschade en ontsteking zullen afnemen vergeleken met de patiënten die de medicatie tot nu toe niet kregen. 

Wat zijn de verwachte resultaten?

De onderzoeker verwacht inzicht te krijgen in de ontstaanswijze van ongeremde ontsteking na darmischemie en alvleesklierontsteking en over vier jaar een eerste stap te hebben gezet naar nieuwe behandelingen in de mens voor deze aandoeningen. 

Het eindresultaat

Dit onderzoek is inmiddels afgerond, dit is het eindresultaat:
De onderzoeker heeft een aantal stofjes (markers) in het bloed gevonden van patiënten met darmischemie die zeer handig zijn bij het vroeg opsporen van deze ziekte. Daarnaast lieten ze zien welke processen in de darm van de mens plaatsvinden als ze darmischemie hebben. Ze ontdekten dat proteasen hierbij een belangrijke rol spelen en dat geneesmiddelen die deze proteasen remmen ervoor kunnen zorgen dat patiënten met darmischemie veel minder ziek worden. Het vervolgonderzoek van de onderzoeker richt zich op het toepassen van de nieuw ontdekte markers bij patiënten die met verdenking darmischemie in het ziekenhuis komen in de dagelijkse praktijk. Daarnaast geven de hoopvolle resultaten van deze geneesmiddelen-studie voor het eerst in decennia nieuwe behandelingsmogelijkheden voor patiënten met darmischemie. 

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek

Om van een idee tot een toepassing te komen is veel onderzoek nodig. Dit kost tijd. Ook wanneer een onderzoek andere resultaten oplevert dan verwacht, leren we daar veel van. Daardoor is ieder resultaat een stap vooruit.

Projectinformatie

Orgaan: Alvleesklier
Aandoening: Alvleesklierontsteking (pancreatitis)
Titel project: De rol van verteringsenzymen en proteasen bij darmischemie en alvleesklierontsteking
Projectleider: Joep Derikx
Instantie: Maastricht Universitair Medisch Centrum
Gestart in: 2015
Looptijd: 3 jaar
Status: Afgerond

Veelgestelde vragen over wetenschappelijk onderzoek

Kan ik ook meedoen aan dit onderzoek?

In de meeste gevallen werven de onderzoekers hun eigen deelnemers. De meeste onderzoeken in onze database lopen al enige tijd of zijn afgerond. De onderzoekers hebben dan al voldoende patiënten gevonden voor het onderzoek. Je kunt je dat niet meer aanmelden. Over het algemeen werven de onderzoekers zelf nu eigen deelnemers. Als het onderzoek net is gestart is ons advies om de website van het ziekenhuis/instelling in de gaten te houden of contact op te nemen met op te nemen met de contactpersoon van het onderzoek. Dit staat op de site van de onderzoeksinstelling. 

Kan ik in contact komen met de onderzoeker?

Wij brengen geen patiënten in contact met de onderzoekers. Het contact dat wij hebben met de onderzoeker is inhoudelijk en verwijzen niet iemand door tenzij de onderzoekers dit hebben aangegeven. Dan is dit aangegeven in de bovenstaande tekst. 

Waarom kost onderzoek doen zoveel tijd?

Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is een ingewikkeld proces dat vaak meerdere jaren duurt. Wetenschappelijk onderzoek moet zorgvuldig uitgevoerd worden om uiteindelijk conclusies te kunnen trekken. Er bestaan veel verschillende type onderzoeken die allemaal weer zijn voor- en nadelen hebben. Uiteindelijk draagt ieder onderzoek bij aan het verhogen van de kennis over een bepaald onderwerp. Je hebt veel onderzoeken nodig om te kunnen zeggen dat iets betrouwbaar is. En het dus wetenschappelijk is bewezen. Daarom duurt het vaak ook lang voordat nieuwe een behandeling of bepaalde medicatie in de reguliere behandelingen toegepast kan worden.

Ik wil graag meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

In wetenschappelijk onderzoek zijn vaak proefpersonen nodig. Dit zijn gezonde mensen of patiënten die vrijwillig meewerken aan een onderzoek naar nieuwe behandelingen of medicijnen.

Deelname aan een wetenschappelijk onderzoek kan gunstig zijn omdat je bijvoorbeeld een nieuwe behandeling krijgt die de klachten kan verminderen of waardoor het mogelijk is om (sneller) beter te worden. Ook voor anderen is deelname waardevol omdat je een bijdrage levert aan onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe behandelingen. Er kunnen ook nadelen zitten aan deelname, zoals risico’s die je loopt omdat het een nieuwe behandeling betreft, eventuele bijwerkingen en de tijd en moeite die je erin stopt.

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) zorgt voor de bescherming van proefpersonen die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Op de website van CCMO kun je terecht voor alle belangrijke informatie met betrekking tot het meedoen aan onderzoek. 

Aanvullende informatie vind je op de website van Rijksoverheid 

Daarnaast kun je ook je behandelend arts vragen of hij/zij weet welke onderzoeken er op dit moment lopen voor de aandoening die je hebt. De arts kan je meer vertellen over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek en welke onderzoeken mogelijk geschikt kunnen. 

Stroke 1 Created with Sketch.

Samen strijden

Een gezonde spijsvertering voor iedereen, dat is onze droom. Door zorgtrajecten te verbeteren en projecten mogelijk te maken die zorgen voor een betere kwaliteit van leven. Dat doen we niet alleen, maar samen met artsen, onderzoekers, patiënten, hun familie en vrienden, met donateurs en vrijwilligers.

meer over onze strategie, onderzoeken en behaalde resultaten

Alleen met jouw gift kunnen we onderzoeken zoals deze steunen. Help je mee?

ANBI logo CBF logo Privacy Waarborg logo ANBI/RSIN nr: 007247849
Doneer