Elektronische neus (eNose) om poliepen en/of darmkanker (NEC) op te sporen

Het onderzoek

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

De darmontsteking ‘necrotiserende enterocolitis’ (NEC) komt voor bij 7% van de vroeg geboren baby’s met een geboortegewicht onder de 1500 gram. Dsterfte als gevolg van NEC is 30%. Ondanks recente technische ontwikkelingen in de intensieve zorg bij vroeg geboren baby’s blijft het risico op complicaties en overlijden van vroeg geboren baby’s die NEC ontwikkelen hoog. Het is belangrijk om vroege opsporing van NEC mogelijk te maken, maar tot op heden is er geen geschikt test-stofje beschikbaar. Eerder concludeerden de onderzoekers dat de geur van ontlasting, onderzocht met een elektronische neus (eNose), grote potentie heeft als vroeg te meten test-stofje van NEC. 

Wat is het doel van dit onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is het vinden van NEC-specifieke stofjes uit ontlasting van kinderen die NEC ontwikkelenOp basis van deze NEC-specifieke stofjes kan een getrainde eNose (neus voor NEC) worden ontwikkeld die kan worden gebruikt door artsen. Vroege opsporing van NEC zal leiden tot daling van de sterfte en ziektelast. 

Wat gaan de onderzoekers doen?

De ontlasting-geurprofielen van vroeg geboren baby’s die NEC ontwikkelen zullen worden vergeleken met de geurprofielen van een gezonde controle groepDeze geurprofielen worden gemeten met een specifieke meetmethode. Met de uitkomsten hiervan kunnen NEC-specifieke sensoren worden ontwikkeld voor de eNose. Zodat deze NEC vervolgens zelf op kan sporen. 

Wat zijn de verwachte resultaten?

De onderzoekers verwachten een eNose te kunnen ontwikkelen die getraind is om NEC in een vroegtijdig stadium op te sporenHierdoor kunnen nieuwe behandelmethoden worden ontwikkeld om de ernst en het beloop van NEC te beïnvloeden en mogelijk zelfs te voorkomen. Hierbij kun je denken aan het gerichte gebruik van antibiotica of probiotica om het microbioom van de darm te beïnvloeden.  

De baby en ouders hebben bij deze vroege opsporing voordeel van de toegenomen kans op overleving en de mogelijk betere ziekte uitkomst op de lange termijn. Daarnaast is het niet-ingrijpende karakter van de eNose een belangrijk voordeel. Daarnaast zal de ervaring die bij deze studie wordt opgedaan, gebruikt worden bij de lopende studies naar darmkanker en IBD. Ook artsen die werken met pasgeborenen zullen grote voordelen ondervinden van dit onderzoek. Zij zullen gebaat zij bij het gebruik van deze niet-ingrijpende manier om de diagnose NEC te kunnen stellen. Tot slot zal dit onderzoek ook tot een grote kostenbesparing kunnen leidenHet gebruik van een eNose is goedkoop en doordat de ziektelast vermindert scheelt het ook kosten in de behandeling. 

Het eindresultaat

Dit onderzoek is inmiddels afgerond, dit is het eindresultaat:

De onderzoekers hebben een test-stofje gevonden waarmee ze denken dat het als handig test-stofje voor NEC ingezet kan worden. Dit stofje heet fecaal allantoïne. Dit kan helpen om behandelingen te ontwikkelen die gericht zijn op het voorkomen van NEC. Daarnaast kan het helpen bij de keuze voor een vroege operatie bij de ernstigste gevallen van NEC, om zo de ziektelast te verlagen en overlevingskansen te vergroten. 

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek

Om van een idee tot een toepassing te komen is veel onderzoek nodig. Dit kost tijd. Ook wanneer een onderzoek andere resultaten oplevert dan verwacht, leren we daar veel van. Daardoor is ieder resultaat een stap vooruit.

Projectinformatie

Orgaan: Darmen
Aandoening: Necrotiserende enterocolitis (NEC)
Titel project: Elektronische neus (eNose) om poliepen en/of darmkanker (NEC) op te sporen
Projectleider: Tim de Meij
Instantie: Amsterdam Universitaire Medische Centra – locatie VUmc
Gestart in: 2015
Looptijd: 2 jaar
Status: Afgerond

Veelgestelde vragen over wetenschappelijk onderzoek

Kan ik ook meedoen aan dit onderzoek?

In de meeste gevallen werven de onderzoekers hun eigen deelnemers. De meeste onderzoeken in onze database lopen al enige tijd of zijn afgerond. De onderzoekers hebben dan al voldoende patiënten gevonden voor het onderzoek. Je kunt je dat niet meer aanmelden. Over het algemeen werven de onderzoekers zelf nu eigen deelnemers. Als het onderzoek net is gestart is ons advies om de website van het ziekenhuis/instelling in de gaten te houden of contact op te nemen met op te nemen met de contactpersoon van het onderzoek. Dit staat op de site van de onderzoeksinstelling. 

Kan ik in contact komen met de onderzoeker?

Wij brengen geen patiënten in contact met de onderzoekers. Het contact dat wij hebben met de onderzoeker is inhoudelijk en verwijzen niet iemand door tenzij de onderzoekers dit hebben aangegeven. Dan is dit aangegeven in de bovenstaande tekst. 

Waarom kost onderzoek doen zoveel tijd?

Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is een ingewikkeld proces dat vaak meerdere jaren duurt. Wetenschappelijk onderzoek moet zorgvuldig uitgevoerd worden om uiteindelijk conclusies te kunnen trekken. Er bestaan veel verschillende type onderzoeken die allemaal weer zijn voor- en nadelen hebben. Uiteindelijk draagt ieder onderzoek bij aan het verhogen van de kennis over een bepaald onderwerp. Je hebt veel onderzoeken nodig om te kunnen zeggen dat iets betrouwbaar is. En het dus wetenschappelijk is bewezen. Daarom duurt het vaak ook lang voordat nieuwe een behandeling of bepaalde medicatie in de reguliere behandelingen toegepast kan worden.

Ik wil graag meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

In wetenschappelijk onderzoek zijn vaak proefpersonen nodig. Dit zijn gezonde mensen of patiënten die vrijwillig meewerken aan een onderzoek naar nieuwe behandelingen of medicijnen.

Deelname aan een wetenschappelijk onderzoek kan gunstig zijn omdat je bijvoorbeeld een nieuwe behandeling krijgt die de klachten kan verminderen of waardoor het mogelijk is om (sneller) beter te worden. Ook voor anderen is deelname waardevol omdat je een bijdrage levert aan onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe behandelingen. Er kunnen ook nadelen zitten aan deelname, zoals risico’s die je loopt omdat het een nieuwe behandeling betreft, eventuele bijwerkingen en de tijd en moeite die je erin stopt.

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) zorgt voor de bescherming van proefpersonen die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Op de website van CCMO kun je terecht voor alle belangrijke informatie met betrekking tot het meedoen aan onderzoek. 

Aanvullende informatie vind je op de website van Rijksoverheid 

Daarnaast kun je ook je behandelend arts vragen of hij/zij weet welke onderzoeken er op dit moment lopen voor de aandoening die je hebt. De arts kan je meer vertellen over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek en welke onderzoeken mogelijk geschikt kunnen. 

Stroke 1 Created with Sketch.

Op tijd erbij

Dagelijks sterven er mensen aan spijsverteringsziekten. Ziekten die voorkomen hadden kunnen worden wanneer de diagnose eerder was gesteld. Wat wij kunnen doen is de ziekte in de kiem smoren. Door er precies op tijd bij te zijn. Dat maken we mogelijk door onderzoek, voorlichting en met toegankelijke tools voor vroege opsporing.

meer over onze strategie, onderzoeken en behaalde resultaten

Alleen met jouw gift kunnen we onderzoeken zoals deze steunen. Help je mee?

ANBI logo CBF logo Privacy Waarborg logo ANBI/RSIN nr: 007247849
Doneer