Blindedarmoperatie

Wat is een blindedarmoperatie?

U heeft een blindedarmontsteking (appendicitis) waardoor uw appendix verwijderd moet worden. Bij een blindedarmontsteking is niet de blinde darm, maar het wormvormig aanhangsel (appendix) ontstoken. De blindedarm bevindt zich ter plaatse van de overgang van de dunne darm naar de dikke darm. Dat is rechtsonder in de buik. De blindedarm is echter erg beweeglijk, doordat hij zo lang en dun is. De ligging van de top kan daarom wat wisselen. Een blindedarmontsteking ontstaat meestal plotseling (acuut). Over een ‘blindedarmontsteking’  en de verschijnselen hiervan is elders op de website uitgebreide informatie te vinden.

Voor de operatie

Als de diagnose blindedarmontsteking zeer waarschijnlijk is, moet de appendix worden verwijderd. Dit kan door middel van een kleine snee in de rechter onderbuik of met een kijkoperatie (laparoscopie). Deze operatie moet vrij snel plaatsvinden, anders kan de ontstoken blindedarm doorbreken (perforeren). Als dit gebeurt komen ontlasting en bacteriën in de buikholte terecht, wat een buikvliesontsteking (peritonitis) tot gevolg heeft.

Tijdens de operatie

De operatie vindt plaats onder algehele narcose. Op de operatiekamer krijgt u een infuus. Door dit infuus krijgt u vocht en de slaapmedicatie toegediend.

Kijkoperatie
Als het  mogelijk is (bijvoorbeeld als er niet eerder in de buik is geopereerd), wordt ervoor gekozen om de appendix via een kijkoperatie (laparoscopie) te verwijderen. Deze operatie heeft veel voordelen ten opzichten van de ‘open buik’ operatie. Doordat er geen grote wond is, is de herstelperiode korter. Ook zal de pijn na de operatie minder zijn, omdat er geen grote operatiewond is.
Er worden drie kleine sneetjes gemaakt en er wordt CO2-gas in de buik geblazen. Dit gas is onschadelijk en wordt door het lichaam weer uitgescheiden. Het zorgt ervoor dat de buikwand en de organen vrij van elkaar komen te liggen, waardoor de chirurg meer zicht en werkruimte heeft in de buik.

De ontstoken blindedarm wordt losgemaakt en kan door een van de kleine sneetjes naar buiten worden getrokken. Hierna wordt  de wond  (zowel van binnen als van buiten) gehecht.

‘open’ operatie
Bij deze variant maakt de chirurg een snee van 3-10 centimeter in de rechter onderbuik. De grootte is afhankelijk van de ernst van de ontsteking is. Als de blindedarm is geperforeerd, moet de snee vaak wat groter worden gemaakt. Ook kan het voorkomen dat de blindedarm op een moeilijk bereikbare plaats ligt.
Als de appendix is verwijderd, wordt de wond gehecht. Indien de blindedarm is geperforeerd, wordt de buik goed schoon gespoeld. De wond wordt opengelaten of er wordt een drain achtergelaten. Zo kunnen pus en eventuele resten van de ontsteking die in de buikholte zijn achtergebleven het lichaam verlaten. Dit is om verdere infectie te voorkomen.

Na de operatie

Als de operatie klaar is, wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Hier kunt u rustig wakker worden en worden uw  hartslag en bloeddruk in de gaten gehouden. Als u goed wakker bent, gaat u naar de verpleegafdeling. Hier begint u langzaam aan met eten.
Na de operatie heeft u een infuus met vocht. Via dit infuus kan ook medicatie worden gegeven tegen de misselijkheid, de infectie en de pijn. 

Bewegen bevordert het herstel. Het is aan te raden zo snel mogelijk het bed uit te komen. Het helpt de darmen op gang te komen en zorgt ervoor dat het bloed goed doorstroomt. Hierdoor verkleint u de kans op trombose (bloedpropje). Om trombose te voorkomen krijgt u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis elke dag een prik in uw been of buik. Soms moet u thuis ook nog tabletten slikken.

Verder is het belangrijk dat u goed op uw ademhaling let. Probeer goed door te ademen. Vaak is het lastig, aangezien de buik pijnlijk kan aanvoelen door de operatie en de buikvliesontsteking. Het is echter wel belangrijk, want zo verkleint u de kans enorm om een longembolie (bloedpropje in de bloedvaten van de longen) of longontsteking te ontwikkelen.

Indien u een blindedarmontsteking heeft zonder complicaties, kunt u mogelijk al de volgende dag naar huis.
Als uw blinde darm geperforeerd was, krijgt u vijf tot zeven dagen antibiotica eerst via het infuus en later via tabletten. De ziekenhuisopname duurt in dit geval ook langer dan bij een gewone blindedarmontsteking.
Na ongeveer een week kunnen de hechtingen verwijderd worden in het ziekenhuis of door de huisarts.

Meer informatie

Aan elke operatie kleven risico’s. De kans is klein, maar de arts zal voor de operatie de complicaties met u bespreken. Complicaties zorgen altijd voor een langer herstel.

Algemene complicaties na elke operatie zijn:

 • Nabloeding
 • Infectie of ontsteking
 • Longontsteking
 • Trombose; er kunnen kleine stolsels in de bloedvaten ontstaan. Op deze plek is de doorbloeding dan verminderd. Ook kunnen ze door het lichaam gaan zwerven en ergens vast komen te zitten, bijvoorbeeld in de longen. Dit heet een longembolie.

Na deze operatie kunnen zich de volgende specifieke complicaties voordoen:

 • Beschadiging of perforatie (doorboring) van nabijgelegen organen. Dit kan voorkomen als de chirurg de nabijgelegen organen raakt met zijn instrumenten.
 • Vorming van een abces (holte gevuld met pus). Dit kan ontstaan als de ontsteking niet goed verwijderd is of als er bij de operatie een uitgebreide ontsteking in de buik aanwezig was. De operatiewond moet dan weer worden geopend.

 

Raadpleeg een arts

Waarschuw een arts indien:

 • U aanhoudende koorts heeft van meer dan 38ºC
 • U aanhoudend misselijk bent of moet overgeven
 • U pijn heeft en deze erger wordt
 • Uw litteken rood wordt, opzwelt of lekt
 • U last heeft van verstopping, diarree of opgezette buik

Operatie toegepast bij

Synoniemen

Appendectomie

Ontvang 1x per maand onze gratis e-mail nieuwsbrief

Naar boven