Invloed van tumor karakteristieken bij het mucineuze colorectaal carcinoom, een vorm van darmkanker 

Het onderzoek

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Darmkanker wordt ingedeeld op basis van het histologische subtype (hoe het weefsel eruit ziet) zoals het onder de microscoop wordt beoordeeld door de patholoog. Jaarlijks ontwikkelen ongeveer 2000 mensen mucineuze darmkanker (MC), een vorm van darmkanker. Het MC is de op een na meest voorkomende variant (15% van de gevallenvan darmkanker en wordt in verband gebracht met een slechtere prognose, wat met name veroorzaakt wordt door verschillen in het uitzaaiingspatroon. Toch worden alle tumoren, ongeacht het subtype, op dezelfde manier behandeld. De onderzoekers toonden eerder aan dat de reactie op palliatieve chemotherapie voor MC patiënten met uitzaaiingen slecht is. Daarentegen toonden ze in samenwerking met het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) aan dat de effectiviteit van aanvullende chemotherapie na een operatie vergelijkbaar is voor de verschillende subtypen. Subtypen verschillen op moleculair niveau van elkaar. Analyses van het MC subtype zouden het begrip van dit subtype kunnen verbeteren en kunnen leiden tot een beterbehandeling voor de individuele patiënt. Deze analyses zijn echter tot op heden nog niet beschikbaar. 

Wat is het doel van dit onderzoek?

Het verbeteren van behandeling en prognose van patiënten met specifieke subtypen van darmkanker, mucineus adenocarcinoom (MC), in het bijzonder. 

Wat gaan de onderzoekers doen?

Op basis van een eerdere studie hebben de onderzoekers gegevens over 3052 MC patiënten verzameld. Van dit grote cohort MC patiënten uit een populatie brede database met goede follow-up gegevens zullen ze van ongeveer 600 patiënten tumorweefsel verzamelen 

Dit tumorweefsel zal op verschillende manieren geanalyseerd worden om karakteristieken te bepalen die bijdragen aan het voorspellen van ziektebeloop en de besluitvorming rond de toepassing van therapie. Een uitgebreide microscopische herevaluatie zal uitgevoerd worden om histopathologische kenmerken (hoe het eruit ziet onder de microscoop) te bepalen en scores te geven 

Daarnaast zal er een biodatabank worden opgezet waarin gegevens van andere onderzoeksmethoden zoals tissue-microarrayin situ analyses en DNA onderzoek worden opgeslagen. Een moderne techniek stelt hen in staat de tumoren op meer dan 400 kankergerelateerde genen te onderzoeken. Deze data kunnen worden geanalyseerd met behulp van behandelings- en overlevingsgegevens die ze tot hun beschikking hebben. 

Wat zijn de verwachte resultaten?

Het resultaat van dit project omvat een in de praktijk bruikbare set van tumor karakteristieken die bijdragen aan de voorspelling van de overleving van MC patiënten. En het risico op het ontwikkelen van uitzaaiingen. Daarnaast zullen ze aan het eind van dit project een aantal essentiële moleculaire veranderingen voor dit tumortype hebben geïdentificeerd die een rol spelen bij de respons op behandeling (moleculaire diagnostiek). Op basis hiervan zijn ze in staat de selectie te verbeteren van patiënten die meer of minder baat hebben bij aanvullende behandelingen (gepersonaliseerde behandeling). Resultaten uit deze studie zullen op termijn bijdragen aan een efficiëntere behandeling en follow-up, waarbij laatstgenoemde lastenverlichting oplevert voor de patiënt. 

Het eindresultaat

Dit onderzoek is inmiddels afgerond, dit is het eindresultaat:

Ze hebben aangetoond dat een derde van de MC tumoren microsatelliet-instabiel is, dit is een DNA afwijking in de tumor die behandeling met immunotherapie mogelijk zou kunnen maken. Deze tumoren hebben door deze afwijking een betere prognose. Andere DNA afwijkingen die mede de prognose bepalen worden nog onderzocht, met name de statistische analyses worden nog uitgevoerd. 

Met behulp van deze analyses kunnen we antwoord geven op de volgende belangrijke vragen: 

1. Is een patiënt met MC een goede kandidaat voor het geven van immunotherapie?  
Op basis van het moleculaire profiel lijkt dat zo te zijn, maar ze moeten wel zeker weten of de immuuncellen wel bij de tumor kunnen komen 

2. Wat is de oorsprong van het mucineus carcinoom?  
Als we weten uit welke poliepen mucineuze carcinomen groeien, kunnen we beter begrijpen hoe ze ontstaan en mogelijk in de toekomst ook de behandeling verbeteren. 

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek

Om van een idee tot een toepassing te komen is veel onderzoek nodig. Dit kost tijd. Ook wanneer een onderzoek andere resultaten oplevert dan verwacht, leren we daar veel van. Daardoor is ieder resultaat een stap vooruit.

Projectinformatie

Orgaan: Darmen
Aandoening: Darmkanker
Titel project: Invloed van tumor karakteristieken bij het mucineuze colorectaal carcinoom, een vorm van darmkanker
Projectleider: Iris Nagtegaal
Instantie: Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen
Gestart in: 2014
Looptijd: 4 jaar
Status: Afgerond

Veelgestelde vragen over wetenschappelijk onderzoek

Kan ik ook meedoen aan dit onderzoek?

In de meeste gevallen werven de onderzoekers hun eigen deelnemers. De meeste onderzoeken in onze database lopen al enige tijd of zijn afgerond. De onderzoekers hebben dan al voldoende patiënten gevonden voor het onderzoek. Je kunt je dat niet meer aanmelden. Over het algemeen werven de onderzoekers zelf nu eigen deelnemers. Als het onderzoek net is gestart is ons advies om de website van het ziekenhuis/instelling in de gaten te houden of contact op te nemen met op te nemen met de contactpersoon van het onderzoek. Dit staat op de site van de onderzoeksinstelling. 

Kan ik in contact komen met de onderzoeker?

Wij brengen geen patiënten in contact met de onderzoekers. Het contact dat wij hebben met de onderzoeker is inhoudelijk en verwijzen niet iemand door tenzij de onderzoekers dit hebben aangegeven. Dan is dit aangegeven in de bovenstaande tekst. 

Waarom kost onderzoek doen zoveel tijd?

Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is een ingewikkeld proces dat vaak meerdere jaren duurt. Wetenschappelijk onderzoek moet zorgvuldig uitgevoerd worden om uiteindelijk conclusies te kunnen trekken. Er bestaan veel verschillende type onderzoeken die allemaal weer zijn voor- en nadelen hebben. Uiteindelijk draagt ieder onderzoek bij aan het verhogen van de kennis over een bepaald onderwerp. Je hebt veel onderzoeken nodig om te kunnen zeggen dat iets betrouwbaar is. En het dus wetenschappelijk is bewezen. Daarom duurt het vaak ook lang voordat nieuwe een behandeling of bepaalde medicatie in de reguliere behandelingen toegepast kan worden.

Ik wil graag meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

In wetenschappelijk onderzoek zijn vaak proefpersonen nodig. Dit zijn gezonde mensen of patiënten die vrijwillig meewerken aan een onderzoek naar nieuwe behandelingen of medicijnen.

Deelname aan een wetenschappelijk onderzoek kan gunstig zijn omdat je bijvoorbeeld een nieuwe behandeling krijgt die de klachten kan verminderen of waardoor het mogelijk is om (sneller) beter te worden. Ook voor anderen is deelname waardevol omdat je een bijdrage levert aan onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe behandelingen. Er kunnen ook nadelen zitten aan deelname, zoals risico’s die je loopt omdat het een nieuwe behandeling betreft, eventuele bijwerkingen en de tijd en moeite die je erin stopt.

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) zorgt voor de bescherming van proefpersonen die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Op de website van CCMO kun je terecht voor alle belangrijke informatie met betrekking tot het meedoen aan onderzoek. 

Aanvullende informatie vind je op de website van Rijksoverheid 

Daarnaast kun je ook je behandelend arts vragen of hij/zij weet welke onderzoeken er op dit moment lopen voor de aandoening die je hebt. De arts kan je meer vertellen over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek en welke onderzoeken mogelijk geschikt kunnen. 

Stroke 1 Created with Sketch.

Samen strijden

Een gezonde spijsvertering voor iedereen, dat is onze droom. Door zorgtrajecten te verbeteren en projecten mogelijk te maken die zorgen voor een betere kwaliteit van leven. Dat doen we niet alleen, maar samen met artsen, onderzoekers, patiënten, hun familie en vrienden, met donateurs en vrijwilligers.

meer over onze strategie, onderzoeken en behaalde resultaten

Alleen met jouw gift kunnen we onderzoeken zoals deze steunen. Help je mee?

ANBI logo CBF logo Privacy Waarborg logo ANBI/RSIN nr: 007247849
Doneer