Implementatieonderzoek keuzehulp uitgezaaide darmkanker 

Het onderzoek

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Het is bekend dat het gebruik van keuzehulpen gedeelde besluitvorming bevordert en positieve effecten heeft op de patiënt. Echter blijkt uit de praktijk dat structurele implementatie in de dagelijkse praktijk achterblijft. Daarom is het van belang om dit te verbeteren. 

Wat is het doel van dit onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is om te toetsen wat een effectieve manier van implementatie is van de te ontwikkelen keuzeondersteuning (keuzehulp) ter bevordering van gedeelde besluitvorming voor patiënten met uitgezaaide darmkanker en hun behandelaars (medisch oncologen). Eom het gebruik hiervan vervolgens te stimuleren bij zorgverleners en patiënten. 

Wat gaan de onderzoekers doen?

Binnen het prospectief landelijk CRC cohort (PLCRC, ondersteund door Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG) zullen 10 ziekenhuizen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het implementatie-onderzoek. De deelnemende artsen binnen deze centra worden intensief begeleid in het opstarten en gebruiken van de keuzehulp. Na 6 maanden inclusie van patiënten worden tevredenheid en participatiegraad van artsen en patiënten gemeten via enquêtes en interviews. 

Wat zijn de verwachte resultaten?

Dit onderzoek levert inzicht in de participatiegraad van patiënten en zorgverleners, en in de tevredenheid van patiënten en zorgverleners.

Het eindresultaat

Dit onderzoek is inmiddels afgerond, dit is het eindresultaat: 
Patiënten die een behandeling ondergaan bij uitgezaaide darmkanker kunnen gebruik maken van de darmkanker keuzehulp, een methode die arts en patiënt helpt in het gesprek over de best passende behandeling. De tevredenheid en het gebruik hiervan werd onderzocht in een onderzoek in 11 deelnemende ziekenhuizen. De keuzehulp bestaat uit een hand-out waarmee arts en patiënt de behandelopties samen bespreken. De patiënt krijgt toegang tot de online keuzehulp met informatie over darmkanker en de verschillende behandelingen, naast vragen over zijn wensen en behoeften. De arts en patiënt kunnen de uitkomsten van deze keuzehulp samen bespreken in een vervolggesprek. Gedurende de observatieperiode zijn 301 hand-outs uitgedeeld en hebben 155 patiënten de online keuzehulp helemaal doorlopen, en namen daar gemiddeld 38 minuten de tijd voor. 77% van de deelnemende patiënten was (zeer) tevreden. Drempels voor goede invoering van de keuzehulp in de klinische praktijk omvatten behandelingsvoorkeuren van medisch oncologen, weerstand tegen gedeelde besluitvorming en vertrouwen in gedeelde besluitvormingsconcepten die al in gebruik zijn. Er wordt goed gekeken hoe hier het beste op ingespeeld kan worden om verspreiding en implementatie van deze keuzehulp zo goed mogelijk te maken. 

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek

Om van een idee tot een toepassing te komen is veel onderzoek nodig. Dit kost tijd. Ook wanneer een onderzoek andere resultaten oplevert dan verwacht, leren we daar veel van. Daardoor is ieder resultaat een stap vooruit.

Projectinformatie

Orgaan: Darmen
Aandoening: Darmkanker
Titel project: Implementatieonderzoek keuzehulp uitgezaaide darmkanker
Projectleider: Martijn van Oijen
Instantie: Amsterdam Universitair Medische Centra – locatie AMC
Gestart in: 2016
Looptijd: 1 jaar
Status: Afgerond

 

Veelgestelde vragen over wetenschappelijk onderzoek

Kan ik ook meedoen aan dit onderzoek?

In de meeste gevallen werven de onderzoekers hun eigen deelnemers. De meeste onderzoeken in onze database lopen al enige tijd of zijn afgerond. De onderzoekers hebben dan al voldoende patiënten gevonden voor het onderzoek. Je kunt je dat niet meer aanmelden. Over het algemeen werven de onderzoekers zelf nu eigen deelnemers. Als het onderzoek net is gestart is ons advies om de website van het ziekenhuis/instelling in de gaten te houden of contact op te nemen met op te nemen met de contactpersoon van het onderzoek. Dit staat op de site van de onderzoeksinstelling. 

Kan ik in contact komen met de onderzoeker?

Wij brengen geen patiënten in contact met de onderzoekers. Het contact dat wij hebben met de onderzoeker is inhoudelijk en verwijzen niet iemand door tenzij de onderzoekers dit hebben aangegeven. Dan is dit aangegeven in de bovenstaande tekst. 

Waarom kost onderzoek doen zoveel tijd?

Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is een ingewikkeld proces dat vaak meerdere jaren duurt. Wetenschappelijk onderzoek moet zorgvuldig uitgevoerd worden om uiteindelijk conclusies te kunnen trekken. Er bestaan veel verschillende type onderzoeken die allemaal weer zijn voor- en nadelen hebben. Uiteindelijk draagt ieder onderzoek bij aan het verhogen van de kennis over een bepaald onderwerp. Je hebt veel onderzoeken nodig om te kunnen zeggen dat iets betrouwbaar is. En het dus wetenschappelijk is bewezen. Daarom duurt het vaak ook lang voordat nieuwe een behandeling of bepaalde medicatie in de reguliere behandelingen toegepast kan worden.

Ik wil graag meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

In wetenschappelijk onderzoek zijn vaak proefpersonen nodig. Dit zijn gezonde mensen of patiënten die vrijwillig meewerken aan een onderzoek naar nieuwe behandelingen of medicijnen.

Deelname aan een wetenschappelijk onderzoek kan gunstig zijn omdat je bijvoorbeeld een nieuwe behandeling krijgt die de klachten kan verminderen of waardoor het mogelijk is om (sneller) beter te worden. Ook voor anderen is deelname waardevol omdat je een bijdrage levert aan onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe behandelingen. Er kunnen ook nadelen zitten aan deelname, zoals risico’s die je loopt omdat het een nieuwe behandeling betreft, eventuele bijwerkingen en de tijd en moeite die je erin stopt.

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) zorgt voor de bescherming van proefpersonen die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Op de website van CCMO kun je terecht voor alle belangrijke informatie met betrekking tot het meedoen aan onderzoek. 

Aanvullende informatie vind je op de website van Rijksoverheid 

Daarnaast kun je ook je behandelend arts vragen of hij/zij weet welke onderzoeken er op dit moment lopen voor de aandoening die je hebt. De arts kan je meer vertellen over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek en welke onderzoeken mogelijk geschikt kunnen. 

Stroke 1 Created with Sketch.

Samen strijden

Een gezonde spijsvertering voor iedereen, dat is onze droom. Door zorgtrajecten te verbeteren en projecten mogelijk te maken die zorgen voor een betere kwaliteit van leven. Dat doen we niet alleen, maar samen met artsen, onderzoekers, patiënten, hun familie en vrienden, met donateurs en vrijwilligers.

meer over onze strategie, onderzoeken en behaalde resultaten

Alleen met jouw gift kunnen we onderzoeken zoals deze steunen. Help je mee?

ANBI logo CBF logo Privacy Waarborg logo ANBI/RSIN nr: 007247849
Doneer