Het identificeren van signaal-stofjes die voorspellend zijn voor lymfeklieruitzaaiingen bij darmkanker patiënten

Het onderzoek

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Patiënten met darmkanker in een vroeg stadium kunnen behandeld worden door het weghalen van de tumor tijdens een coloscopie (kijkonderzoek van de darm), wanneer er geen sprake is van uitzaaiingen in de lymfeklieren. Dit heeft veel voordelen ten opzichte van een operatie. 15% van de patiënten met darmkanker in een vroeg stadium hebben wel uitzaaiingen in de lymfeklieren en deze kunnen enkel met een operatie worden verwijderd. Deze groep heeft dus wel baat bij een aanvullende operatie. Op dit moment is het niet goed mogelijk om deze groep patiënten te onderscheiden van de rest. Hierdoor krijgen teveel patiënten wel nog een aanvullende operatie: 85% van de patiënten die een operatie ondergaat had achteraf eigenlijk geen operatie nodig. 

Wat is het doel van dit onderzoek?

Het doel van dit project is om een panel van signaal-stofjes te vinden die de aanwezigheid van lymfeklier uitzaaiingen in patiënten met darmkanker in een vroeg stadium kunnen voorspellen. 

Wat gaan de onderzoekers doen?

Er is patiënten-materiaal verzameld wat gebruikt kan worden om deze signaal-stofjes te vinden. Enerzijds door bekende markers te testen en anderzijds door nieuwe signaal-stofjes te identificeren door onderzoek naar genen. Op deze manier zal een panel van voorspellende signaal-stofjes gevonden worden en zal een test ontworpen worden om dit in de dagelijkse praktijk op weefsels toe te passen. 

Wat zijn de verwachte resultaten?

Op basis van eerdere resultaten verwachten ze dat het model een nauwkeurigheid van 85% zal behalen. De onderzoekers verwachten dat tenminste 65% van de patiënten op betrouwbare wijze kan worden geïdentificeerd als laagrisicopatiënt. Dit zal het percentage onnodige chirurgie verlagen met 47%. 

Het eindresultaat

Aan de hand van dit onderzoek zijn voorspelmodellen gemaakt die nu in de praktijk gebruikt kunnen worden. Om zo samen met de patiënt de beslissing te maken om wel of geen aanvullende chirurgie uit te voeren om de lymfklieren te verwijderen.

Er bleken verschillende subgroepen te zijn waarbij het risico toch veel lager is dan aanvankelijk gedacht. In deze subgroepen kan chirurgie veilig worden vermeden. Er bleek een belangrijk verschil te zitten tussen gesteelde en niet-gesteelde poliepen. Het opgestelde model wordt nu al in veel landen en door veel dokters gebruikt in gedeelde besluitvorming.

Daarnaast is er ook gekeken of bestaande inzichten in de biologie van een uitzaaiing kan worden gebruikt om het risico op uitzaaiing naar de lymfklieren te voorspellen. In de toekomst is er vervolgonderzoek nodig om de voorspelmodellen te valideren en om lessen te trekken uit de biologie van uitzaaiingen om zo nog beter in te schatten welke patienten hoog risico lopen op uitzaaiingen en welke niet.

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek

Om van een idee tot een toepassing te komen is veel onderzoek nodig. Dit kost tijd. Ook wanneer een onderzoek andere resultaten oplevert dan verwacht, leren we daar veel van. Daardoor is ieder resultaat een stap vooruit.

Projectinformatie

Orgaan: Darmen
Aandoening: Darmkanker
Titel project: Het identificeren van signaal-stofjes die voorspellend zijn voor lymfeklieruitzaaiingen bij darmkanker patiënten
Projectleider: Leon Moons
Instantie: Universitair Medisch Centrum Utrecht
Gestart in: 2015
Looptijd: 5 jaar
Status: Lopend

Veelgestelde vragen over wetenschappelijk onderzoek

Kan ik ook meedoen aan dit onderzoek?

In de meeste gevallen werven de onderzoekers hun eigen deelnemers. De meeste onderzoeken in onze database lopen al enige tijd of zijn afgerond. De onderzoekers hebben dan al voldoende patiënten gevonden voor het onderzoek. Je kunt je dat niet meer aanmelden. Over het algemeen werven de onderzoekers zelf nu eigen deelnemers. Als het onderzoek net is gestart is ons advies om de website van het ziekenhuis/instelling in de gaten te houden of contact op te nemen met op te nemen met de contactpersoon van het onderzoek. Dit staat op de site van de onderzoeksinstelling. 

Kan ik in contact komen met de onderzoeker?

Wij brengen geen patiënten in contact met de onderzoekers. Het contact dat wij hebben met de onderzoeker is inhoudelijk en verwijzen niet iemand door tenzij de onderzoekers dit hebben aangegeven. Dan is dit aangegeven in de bovenstaande tekst. 

Waarom kost onderzoek doen zoveel tijd?

Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is een ingewikkeld proces dat vaak meerdere jaren duurt. Wetenschappelijk onderzoek moet zorgvuldig uitgevoerd worden om uiteindelijk conclusies te kunnen trekken. Er bestaan veel verschillende type onderzoeken die allemaal weer zijn voor- en nadelen hebben. Uiteindelijk draagt ieder onderzoek bij aan het verhogen van de kennis over een bepaald onderwerp. Je hebt veel onderzoeken nodig om te kunnen zeggen dat iets betrouwbaar is. En het dus wetenschappelijk is bewezen. Daarom duurt het vaak ook lang voordat nieuwe een behandeling of bepaalde medicatie in de reguliere behandelingen toegepast kan worden.

Ik wil graag meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

In wetenschappelijk onderzoek zijn vaak proefpersonen nodig. Dit zijn gezonde mensen of patiënten die vrijwillig meewerken aan een onderzoek naar nieuwe behandelingen of medicijnen.

Deelname aan een wetenschappelijk onderzoek kan gunstig zijn omdat je bijvoorbeeld een nieuwe behandeling krijgt die de klachten kan verminderen of waardoor het mogelijk is om (sneller) beter te worden. Ook voor anderen is deelname waardevol omdat je een bijdrage levert aan onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe behandelingen. Er kunnen ook nadelen zitten aan deelname, zoals risico’s die je loopt omdat het een nieuwe behandeling betreft, eventuele bijwerkingen en de tijd en moeite die je erin stopt.

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) zorgt voor de bescherming van proefpersonen die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Op de website van CCMO kun je terecht voor alle belangrijke informatie met betrekking tot het meedoen aan onderzoek. 

Aanvullende informatie vind je op de website van Rijksoverheid 

Daarnaast kun je ook je behandelend arts vragen of hij/zij weet welke onderzoeken er op dit moment lopen voor de aandoening die je hebt. De arts kan je meer vertellen over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek en welke onderzoeken mogelijk geschikt kunnen. 

Stroke 1 Created with Sketch.

Samen strijden

Een gezonde spijsvertering voor iedereen, dat is onze droom. Door zorgtrajecten te verbeteren en projecten mogelijk te maken die zorgen voor een betere kwaliteit van leven. Dat doen we niet alleen, maar samen met artsen, onderzoekers, patiënten, hun familie en vrienden, met donateurs en vrijwilligers.

meer over onze strategie, onderzoeken en behaalde resultaten

Alleen met jouw gift kunnen we onderzoeken zoals deze steunen. Help je mee?

ANBI logo CBF logo Privacy Waarborg logo ANBI/RSIN nr: 007247849
Doneer