De ontwikkeling van een preventiestrategie voor darmkanker voor patiënten met het Lynch syndroom

Het onderzoek

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Een significant deel van de darmkanker patiënten ontwikkelt darmkanker door een erfelijke aandoening. Ongeveer 50% van alle familiair gerelateerde darmtumoren treedt op bij personen met het Lynch syndroomDit is dan ook de aandoening waarop de onderzoekers zich in dit onderzoek in eerste instantie zullen richten, hoewel de inzichten die ze opdoen ook voor andere syndromen gelden. Op dit moment ondergaan individuen van wie het bekend is dat zij aan het Lynch syndroom lijden elke twee jaar, of vaker, een darmonderzoek (colonscopie). Dit onderzoek is erg belastend en voorkomt niet dat mensen kanker ontwikkelen, maar zorgt er slechts voor dat de tumor eerder ontdekt wordt en dus beter kan worden behandeld. Er zijn op dit moment geen middelen die effectief kanker voorkomen bij deze groep patiënten, maar deze zijn hard nodig. 

Wat is het doel van dit onderzoek?

Het doel van het voorgestelde onderzoek is om de effectiviteit aan te tonen van een nieuwe strategie om darmkanker te voorkomen bij personen met een erfelijk verhoogde kans op deze ziekte. 

Wat gaan de onderzoekers doen?

In dit project onderzoeken ze hoe we het beschermingsmechanisme van de darm kunnen versterken met medicijnenDit resulteert erin dat gemuteerde cellen (kankercellen) vaker worden verdrongen door gezonde cellen en zo het ontstaan van kanker wordt voorkomen. Deze methode zal met name toepasbaar zijn bij individuen met een familiaire aanleg voor darmkanker, omdat bij deze mensen de genetische afwijking bekend is en ze dus heel gericht cellen met deze mutatie kunnen aanpakken.   

In dit onderzoek maken ze gebruik van een combinatie van biologische experimenten en geavanceerde wiskundige modellen om de effecten van mutaties en mogelijke therapieën op de cellen in de darm te beschrijven. Dit is één van de weinige laboratoria die deze combinatie van methoden succesvol kan inzetten voor het bestuderen van de darm 

Wat zijn de verwachte resultaten?

In eerste instantie zal het beschreven onderzoek voornamelijk inzicht bieden in de mogelijkheden van de preventie met behulp van medicijnen bij patiënten met het Lynch syndroom. De door de onderzoekers voorgestelde methode is echter net zo goed van toepassing op andere syndromen die zijn geassocieerd met een toegenomen kans op darmkanker. Ze verwachten dat de resultaten van het hier beschreven onderzoek direct zullen leiden tot het starten van een studie onder personen met het Lynch syndroom. Dit betekent dat de hier voorgestelde methode binnen relatief korte tijd kan worden geïmplementeerd in de klinische aanpak van deze aandoening en zo sterfte door kanker bij deze groep patiënten kan helpen voorkomen. 

Het eindresultaat

Dit onderzoek is inmiddels afgerond, dit is het eindresultaat:
In dit project hebben de onderzoekers inzicht verkregen in hoe erfelijke mutaties poliepen in de darm (een voorstadium van darmkanker) veroorzaken in FAP- en Lynch-patiënten (dit zijn beide vormen van erfelijke darmkanker). Dit geeft ook inzicht in stofjes die mogelijk geschikt kunnen zijn om het beschermingsmechanisme van de darm te versterken en uiteindelijk darmkanker te voorkomen. Een veelbelovend medicijn waarvan ze in deze studie laten zien dat het ontstaan van darmkanker tegen kan gaan in FAP patiënten is lithium. Lithium is een goedgekeurd en veilig medicijn dat momenteel al veel wordt gebruikt door patiënten met een ander ziektebeeld. Ze bereiden momenteel vervolgonderzoek voor om het effect van lithium in FAP patiënten verder te onderzoeken.

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek

Om van een idee tot een toepassing te komen is veel onderzoek nodig. Dit kost tijd. Ook wanneer een onderzoek andere resultaten oplevert dan verwacht, leren we daar veel van. Daardoor is ieder resultaat een stap vooruit.

Projectinformatie

Orgaan: Darmen
Aandoening: Darmkanker
Titel project: De ontwikkeling van een preventiestrategie voor darmkanker voor patiënten met het Lynch syndroom
Projectleider: Louis Vermeulen
Instantie: Amsterdam Universitair Medische Centra – locatie AMC
Gestart in: 2015
Looptijd: 4 jaar
Status: Afgerond

Veelgestelde vragen over wetenschappelijk onderzoek

Kan ik ook meedoen aan dit onderzoek?

In de meeste gevallen werven de onderzoekers hun eigen deelnemers. De meeste onderzoeken in onze database lopen al enige tijd of zijn afgerond. De onderzoekers hebben dan al voldoende patiënten gevonden voor het onderzoek. Je kunt je dat niet meer aanmelden. Over het algemeen werven de onderzoekers zelf nu eigen deelnemers. Als het onderzoek net is gestart is ons advies om de website van het ziekenhuis/instelling in de gaten te houden of contact op te nemen met op te nemen met de contactpersoon van het onderzoek. Dit staat op de site van de onderzoeksinstelling. 

Kan ik in contact komen met de onderzoeker?

Wij brengen geen patiënten in contact met de onderzoekers. Het contact dat wij hebben met de onderzoeker is inhoudelijk en verwijzen niet iemand door tenzij de onderzoekers dit hebben aangegeven. Dan is dit aangegeven in de bovenstaande tekst. 

Waarom kost onderzoek doen zoveel tijd?

Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is een ingewikkeld proces dat vaak meerdere jaren duurt. Wetenschappelijk onderzoek moet zorgvuldig uitgevoerd worden om uiteindelijk conclusies te kunnen trekken. Er bestaan veel verschillende type onderzoeken die allemaal weer zijn voor- en nadelen hebben. Uiteindelijk draagt ieder onderzoek bij aan het verhogen van de kennis over een bepaald onderwerp. Je hebt veel onderzoeken nodig om te kunnen zeggen dat iets betrouwbaar is. En het dus wetenschappelijk is bewezen. Daarom duurt het vaak ook lang voordat nieuwe een behandeling of bepaalde medicatie in de reguliere behandelingen toegepast kan worden.

Ik wil graag meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

In wetenschappelijk onderzoek zijn vaak proefpersonen nodig. Dit zijn gezonde mensen of patiënten die vrijwillig meewerken aan een onderzoek naar nieuwe behandelingen of medicijnen.

Deelname aan een wetenschappelijk onderzoek kan gunstig zijn omdat je bijvoorbeeld een nieuwe behandeling krijgt die de klachten kan verminderen of waardoor het mogelijk is om (sneller) beter te worden. Ook voor anderen is deelname waardevol omdat je een bijdrage levert aan onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe behandelingen. Er kunnen ook nadelen zitten aan deelname, zoals risico’s die je loopt omdat het een nieuwe behandeling betreft, eventuele bijwerkingen en de tijd en moeite die je erin stopt.

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) zorgt voor de bescherming van proefpersonen die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Op de website van CCMO kun je terecht voor alle belangrijke informatie met betrekking tot het meedoen aan onderzoek. 

Aanvullende informatie vind je op de website van Rijksoverheid 

Daarnaast kun je ook je behandelend arts vragen of hij/zij weet welke onderzoeken er op dit moment lopen voor de aandoening die je hebt. De arts kan je meer vertellen over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek en welke onderzoeken mogelijk geschikt kunnen. 

Stroke 1 Created with Sketch.

Op tijd erbij

Dagelijks sterven er mensen aan spijsverteringsziekten. Ziekten die voorkomen hadden kunnen worden wanneer de diagnose eerder was gesteld. Wat wij kunnen doen is de ziekte in de kiem smoren. Door er precies op tijd bij te zijn. Dat maken we mogelijk door onderzoek, voorlichting en met toegankelijke tools voor vroege opsporing.

meer over onze strategie, onderzoeken en behaalde resultaten

Alleen met jouw gift kunnen we onderzoeken zoals deze steunen. Help je mee?

ANBI logo CBF logo Privacy Waarborg logo ANBI/RSIN nr: 007247849
Doneer