ProDoc – Ontwikkeling van een protocol voor orgaandonatie bij kinderen

ProDoc – Ontwikkeling van een protocol voor orgaandonatie bij kinderen

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van Dr. Marion Siebelink van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Looptijd onderzoek: 2016 - 2020
Budget: € 31.500

Oorspronkelijke titel: Protocol for donation in children. Implementation of the protocol for organ and tissue donation in the Pediatric Intensive Care Unit (PICU).

Dr. Marion Siebelink werkt als programmamanager in het Transplantatie Centrum van het UMC Groningen. Daarnaast is ze voorzitter van de Medisch Ethische Commissie van de Nederlandse Transplantatie Vereniging, voorzitter van de internationale werkgroep Pediatric Donation & Transplantation, lid van de ethische commissie van Eurotransplant en bestuurslid van de Stichting Sport en Transplantatie. In 2013 promoveerde zij op het proefschrift ‘Het kind als donor; een multidisciplinaire aanpak’.

 

Marion Siebelink (ProDoc)

Dr. Siebelink is opgeleid als kinder-intensive care verpleegkundige en volgde een lerarenopleiding verpleegkunde. Ze voltooide haar Master of Education en een postdoctorale opleiding Ethiek in de gezondheidszorg.

Hier leest u een aantal columns van Dr. Siebelink

Orgaandonatie bij kinderen

Dat  ook hele kleine kinderen op een wachtlijst staan voor een orgaantransplantatie is vaak niet bekend. Juist dan geldt ook dat er geen transplantatie kan plaatsvinden zonder orgaandonatie. Uit onderzoek is bekend dat er ieder jaar op de Nederlandse kinder-intensive care afdelingen ongeveer 20 kinderen overlijden die geschikt zijn als orgaandonor. Ook weten we dat ouders eerder dan andere nabestaanden geneigd zijn om in te stemmen met orgaandonatie, omdat ouders van een overleden kind zich beter met andere ouders kunnen identificeren die ook een kind dreigen te verliezen. Met het instemmen met orgaandonatie ervaren ouders dat ze hiermee een overlijden van een kind op de wachtlijst kunnen voorkomen. Begin 2016 staan 74 kinderen op de wachtlijst.

Protocol voor donaties

Met de komst van de Wet op de Orgaan Donatie in 1998 is er een ook protocol dat aangeeft hoe er gehandeld moet worden in het geval van orgaan- en weefseldonatie. Dit protocol is echter gericht op volwassen patiënten. En de manier van handelen bij volwassenen verschilt wezenlijk van de manier van handelen bij kinderen.

Projectleider Marion Siebelink (UMCG): “De meeste kinderen die sterven en een geschikte donor zouden zijn, komen zeer plotseling te overlijden. Denk aan een auto-ongeluk of een (bijna-)verdrinking. Dit vraagt specifieke kennis en vaardigheden van de medische professional als het gaat om de aandacht rondom orgaandonatie. Omdat orgaandonatie niet vaak voorkomt in de kindergeneeskunde kunnen professionals weinig praktijkervaring opdoen. Een digitaal protocol waarmee alle kinder-ic’s hun ervaringen kunnen delen, helpt hierbij.”

Doel van dit project

Het doel van dit project is het opstellen en in gebruik nemen van een protocol dat specifiek gericht is op orgaandonatie bij kinderen. Dr. Siebelink verwacht dat een goed uitgevoerde donatieprocedure het percentage toestemmingen van ouders zal laten toenemen en hiermee dus het aantal pediatrische donoren en het aantal pediatrische transplantaties.

De Maag Lever Darm Stichting en de Nierstichting subsidiëren samen (een deel van) dit project.

Hier vindt u meer informatie over orgaandonatie:

Nederlandse Transplantatie Stichting
Wet en regelgeving
Eurotransplant

Ontvang 1x per maand onze gratis e-mail nieuwsbrief

Naar boven