Na de Coloscopie

Na de coloscopie

Na de coloscopie kunt u even bijkomen van het onderzoek en eventueel van het roesje. Wanneer alles goed gaat en u weer helemaal wakker bent, dan mag uw wat eten en naar huis. U mag na het onderzoek in principe weer alles eten en drinken. Het is verstandig om op de dag van het onderzoek rustig aan te doen. U kunt de eerste tijd na het onderzoek wat last hebben van buikpijn, darmkrampen, een opgeblazen gevoel en winderigheid. Dit is normaal en wordt meestal veroorzaakt door de lucht die tijdens het onderzoek is ingeblazen. Door het laten van winden gaat de pijn en het opgeblazen gevoel meestal snel weg.

Tot enkele dagen na het onderzoek kunt u wat slijm en vocht verliezen via uw anus. Als uw arts een poliep of een stukje weefsel heeft weggehaald, dan kunt u daarnaast wat bloed verliezen. Dit stopt vanzelf binnen enkele dagen. Als het bloedverlies langer aanhoudt of als de bloedingen heviger worden, dan is het belangrijk dat u uw behandelend arts waarschuwt. Normaal gesproken verminderen en verdwijnen bovengenoemde klachten binnen enkele dagen. Als de klachten juist erger worden, of als u koorts krijgt, neem dan direct contact op met de arts. 

In sommige gevallen volgt nog een afspraak bij de behandelend arts op de polikliniek. Dit is om uitslagen van eventuele biopten of poliepen te bespreken, en om afspraken te maken wat betreft de verdere behandeling.

Soms volgt nog een afspraak bij de behandelend arts op de polikliniek. De arts zal dan met u de uitslagen van eventuele biopten of poliepen bespreken en zo nodig afspraken maken voor een eventuele verdere behandeling.

Complicaties

Een coloscopie is een veilig onderzoek maar er kunnen soms complicaties optreden. De arts zal dit voorafgaand aan het onderzoek met u bespreken. De kans op een complicatie neemt toe als de arts tijdens het onderzoek een ingreep uitvoert.

De meest voorkomende complicatie is een bloeding. De bloeding kan direct na het onderzoek optreden maar ook nog in de eerste week na het onderzoek. Een zeldzame, maar ernstige complicatie is een darmperforatie. Dit is een scheurtje of gaatje in de darmwand. Hierdoor kan ontlasting in de buik terecht komen en kan er een buikvliesontsteking ontstaan. Er is een zeer kleine kans om te overlijden als gevolg van een coloscopie. Een bloeding of darmperforatie komt vooral voor bij mensen die ontstekingen, vernauwingen of uitstulpingen (divertikels) in de darm hebben. 

Waarschuw direct uw arts als na een coloscopie de volgende klachten optreden:

• Hevige plotselinge buikpijn, of als de pijn niet binnen enkele dagen verdwijnt.

• Hevig plotseling bloedverlies, of als het bloedverlies niet binnen enkele dagen verdwijnt.

• Koorts.

Alternatieven voor een coloscopie

Een groot voordeel van de coloscopie, in vergelijking met andere darmonderzoeken, is dat de arts tijdens het onderzoek kleine ingrepen kan  uitvoeren. Het onderzoek heeft echter ook nadelen. Het is een vervelend onderzoek voor de patiënt en er is een kleine kans op complicaties. Soms kan een ander onderzoek van de darm een alternatief voor een coloscopie zijn. U kunt overleggen met uw arts of u in aanmerking komt voor dit alternatief.

De eventuele alternatieven zijn een virtuele coloscopie en een Video Capsule Endoscopie. Een video capsule endoscopie wordt vooral gebruikt voor dunne darmonderzoek. Het is nog niet voldoende ontwikkeld om als betrouwbaar dikke darmonderzoek te dienen. 

Ontvang 1x per maand onze gratis e-mail nieuwsbrief

Naar boven