Subsidiewijzer

Voor onderzoekers

De Maag Lever Darm Stichting staat samen met alle betrokken deskundigen, artsen, onderzoekers, zorgprofessionals, voorlichters, collectanten, donateurs en bedrijfsleven achter de 2 miljoen buikpatiënten in Nederland. Dat doet de Stichting door wetenschappelijk onderzoek te subsidiëren naar maag-, darm- en leveraandoeningen.

Er vinden twee jaarlijkse subsidierondes plaats met elk een eigen thema:

Naast de subsidierondes biedt de Maag Lever Darm Stichting financiële ondersteuning van innovatieve MDL projecten. Hieronder vindt u meer informatie:

Daarnaast kent de Maag Lever Darm Stichting jaarlijks de MLDS Award toe aan het wetenschappelijke artikel met de meeste impact voor MDL patiënten. De MLDS Award wordt uitgereikt tijdens het najaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie. Meer informatie leest u hieronder:

Voor projectmedewerkers

Personen die aangesteld zijn op een door de Maag Lever Darm Stichting gesubsidieerd project konden aparte subsidies aanvragen voor werk- en congresbezoeken en het drukken van proefschriften. Elk jaar stelde de Maag Lever Darm Stichting een budget beschikbaar om deze aanvragen  te subsidiëren. Op dit moment is het volledige budget voor 2017 toegekend. Vanaf 2018 zal de Stichting helaas geen subsidies meer uitgeven voor werk- en congresbezoeken en het drukken van proefschriften.

De Maag Lever Darm Stichting hoopt desondanks dat mensen geënthousiasmeerd blijven om kennis te blijven vergaren en uitwisselen. Zodat de deskundigheid van de onderzoekers wordt bevorderd en zij daarmee een positieve bijdrage kunnen blijven leveren aan het voorkomen en genezen van maag-, darm- en leverziekten.

jeroendendunnen

Voor studenten

Elk jaar stelde de Maag Lever Darm Stichting een budget beschikbaar om buitenlandstages te subsidiëren. Op dit moment is het volledige budget voor 2017 toegekend. Vanaf 2018 zal de Stichting helaas geen subsidies meer uitgeven voor buitenlandstages. De Maag Lever Darm Stichting hoopt desondanks dat studenten geënthousiasmeerd blijven om voor een carrière in deze richting te kiezen. Zodat zij in de toekomst een positieve bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen en genezen van maag-, darm- en leverziekten.

 

Voor patiëntenverenigingen

De Maag Lever Darm Stichting stelt ieder jaar een budget beschikbaar voor projecten geïnitieerd door aan ons gelieerde patiëntenverenigingen. Hiermee ondersteunt de Stichting waardevolle activiteiten en initiatieven van deze patiëntenverenigingen. Op het moment dat dit budget uitgegeven is, worden er geen toekenningen meer gedaan in dat jaar. Een patiëntenvereniging kan ieder jaar een maximale financiële bijdrage van €5.000 ontvangen (verdeeld over maximaal 2 projecten). Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie kunnen patiëntenverenigingen een aanvraagformulier indienen.

Projectbewaking

De Maag Lever Darm Stichting vindt het belangrijk om de projecten waaraan subsidie is verleend te monitoren. Daartoe dient de projectleider jaarlijks een voortgangsverslag aan te leveren en na afronding een eindverslag. Hiervoor kunnen de formulieren gedownload worden.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Naar boven