Subsidiewijzer

Voor onderzoekers

De Maag Lever Darm Stichting staat samen met alle betrokken deskundigen, artsen, onderzoekers, zorgprofessionals, voorlichters, collectanten, donateurs en bedrijfsleven achter de 2 miljoen buikpatiënten in Nederland. Dat doet de Stichting door mede door wetenschappelijk onderzoek te subsidiëren naar maag-, darm- en leveraandoeningen.

Wilt u op de hoogte blijven van al onze subsidielijnen meld u dan hier aan voor onze research updates.

Blijf op de hoogte van onze subsidielijnen

Wetenschappelijke Onderzoekscall 'Right on Time' 2019

Het doel van de subsidielijn “Right on Time” is het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek gericht op screening/vroegtijdige diagnose van spijsverteringsziekten alsmede naar het verkrijgen van tijdig inzicht in ziekteprogressie en/of opvlammingen bij patiënten met een spijsverteringsziekte. Hiernaast vindt u de benodigde documenten voor het indienen van een onderzoeksvoorstel. En in de afbeelding hieronder is de tijdlijn van de subsidielijn weergegeven voor 2019.

Wij zien uw onderzoeksvoorstel graag tegemoet!

Tijdlijn 'Right on time' 2019

Naast de wetenschappelijke subsidielijn biedt de Maag Lever Darm Stichting financiële ondersteuning aan Zorgprojecten. Hieronder vindt u meer informatie:

2019 Zorgprojecten: wordt later bekend gemaakt

Informatie over de subsidielijn Zorgprojecten 2019 verschijnt later op deze pagina. Wilt u op de hoogte blijven van onze subsidielijnen meldt u dan hierboven aan voor onze research updates.

lab

Voor projectmedewerkers

Personen die aangesteld zijn op een door de Maag Lever Darm Stichting gesubsidieerd project konden aparte subsidies aanvragen voor werk- en congresbezoeken en het drukken van proefschriften. Elk jaar stelde de Maag Lever Darm Stichting een budget beschikbaar om deze aanvragen  te subsidiëren. Vanaf 2018 zal de Stichting helaas geen subsidies meer uitgeven voor werk- en congresbezoeken en het drukken van proefschriften.

De Maag Lever Darm Stichting hoopt desondanks dat mensen geënthousiasmeerd blijven om kennis te blijven vergaren en uitwisselen. Zodat de deskundigheid van de onderzoekers wordt bevorderd en zij daarmee een positieve bijdrage kunnen blijven leveren aan het voorkomen en genezen van maag-, darm- en leverziekten.

jeroendendunnen

Voor studenten

Elk jaar stelde de Maag Lever Darm Stichting een budget beschikbaar om buitenlandstages te subsidiëren. Vanaf 2018 zal de Stichting helaas geen subsidies meer uitgeven voor buitenlandstages. De Maag Lever Darm Stichting hoopt desondanks dat studenten geënthousiasmeerd blijven om voor een carrière in deze richting te kiezen. Zodat zij in de toekomst een positieve bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen en genezen van maag-, darm- en leverziekten.

 

Voor patiëntenverenigingen

De Maag Lever Darm Stichting stelt ieder jaar een budget beschikbaar voor projecten geïnitieerd door aan ons gelieerde patiëntenverenigingen. Hiermee ondersteunt de Stichting waardevolle activiteiten en initiatieven van deze patiëntenverenigingen. Op het moment dat dit budget uitgegeven is, worden er geen toekenningen meer gedaan in dat jaar. Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie kunnen patiëntenverenigingen een aanvraagformulier indienen.

Projectbewaking

De Maag Lever Darm Stichting vindt het belangrijk om de projecten waaraan subsidie is verleend te monitoren. Daartoe dient de projectleider halverwege de looptijd van het project een voortgangsverslag aan te leveren en na afronding een eindverslag. Hiervoor kunnen de formulieren gedownload worden.

Ontvang 1x per maand onze gratis e-mail nieuwsbrief

Naar boven