Subsidiewijzer

Voor onderzoekers

De Maag Lever Darm Stichting staat samen met alle betrokken deskundigen, artsen, onderzoekers, zorgprofessionals, voorlichters, collectanten, donateurs en bedrijfsleven achter de 2 miljoen buikpatiënten in Nederland. Dat doet de Stichting door mede door wetenschappelijk onderzoek te subsidiëren naar maag-, darm- en leveraandoeningen.

Wilt u op de hoogte blijven van al onze subsidielijnen meld u dan hier aan voor onze research updates.

UPDATE subsidielijnen 2020: Naar verwachting zullen wij begin februari 2020 onze nieuwe Wetenschappelijke Onderzoekscall openen.

Blijf op de hoogte van onze subsidielijnen

Subsidielijn 'Leefstijl in de MDL-zorg' 2019 - GESLOTEN

Met de subsidielijn ‘Leefstijl in de MDL-zorg’ willen we kortdurende, concrete projecten mogelijk maken, die bijdragen aan een verbeterde kwaliteit van leven van patiënten met een spijsverteringsziekte. En dat door een oplossing voor problemen op het gebied van leefstijl in de zorg voor patiënten met een spijsverteringsziekte. De subsidielijn richt zich specifiek op projecten waarbij de patiënt de mogelijkheid wordt gegeven om de regie te nemen over het doorvoeren van de benodigde leefstijlaanpassingen. In de subsidievoorwaarden kunt u meer informatie vinden over de focus van de subsidielijn ‘Leefstijl in de MDL-zorg’.

We zien uw projectvoorstel graag tegemoet! Hiernaast vindt u de benodigde documenten voor het indienen van een projectvoorstel. Verder is hieronder de tijdlijn weergegeven.

Neem bij vragen gerust contact met ons op, via research@mlds.nl.

Figuur timeline call zorgprojecten 2019

Wetenschappelijke Onderzoekscall 'Right on Time' 2019 - GESLOTEN

Het doel van de subsidielijn “Right on Time” is het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek gericht op screening/vroegtijdige diagnose van spijsverteringsziekten alsmede naar het verkrijgen van tijdig inzicht in ziekteprogressie en/of opvlammingen bij patiënten met een spijsverteringsziekte. Hiernaast vindt u de benodigde documenten voor het indienen van een onderzoeksvoorstel. En in de afbeelding hieronder is de tijdlijn van de subsidielijn weergegeven voor 2019.

Wij zien uw onderzoeksvoorstel graag tegemoet!

Tijdlijn 'Right on time' 2019

Voor projectmedewerkers

Personen die aangesteld zijn op een door de Maag Lever Darm Stichting gesubsidieerd project konden aparte subsidies aanvragen voor werk- en congresbezoeken en het drukken van proefschriften. Elk jaar stelde de Maag Lever Darm Stichting een budget beschikbaar om deze aanvragen  te subsidiëren. Vanaf 2018 zal de Stichting helaas geen subsidies meer uitgeven voor werk- en congresbezoeken en het drukken van proefschriften.

De Maag Lever Darm Stichting hoopt desondanks dat mensen geënthousiasmeerd blijven om kennis te blijven vergaren en uitwisselen. Zodat de deskundigheid van de onderzoekers wordt bevorderd en zij daarmee een positieve bijdrage kunnen blijven leveren aan het voorkomen en genezen van maag-, darm- en leverziekten.

jeroendendunnen

Voor studenten

Elk jaar stelde de Maag Lever Darm Stichting een budget beschikbaar om buitenlandstages te subsidiëren. Vanaf 2018 zal de Stichting helaas geen subsidies meer uitgeven voor buitenlandstages. De Maag Lever Darm Stichting hoopt desondanks dat studenten geënthousiasmeerd blijven om voor een carrière in deze richting te kiezen. Zodat zij in de toekomst een positieve bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen en genezen van maag-, darm- en leverziekten.

 

Voor patiëntenverenigingen

De Maag Lever Darm Stichting stelt ieder jaar een budget beschikbaar voor projecten geïnitieerd door aan ons gelieerde patiëntenverenigingen. Hiermee ondersteunt de Stichting waardevolle activiteiten en initiatieven van deze patiëntenverenigingen. Op het moment dat dit budget uitgegeven is, worden er geen toekenningen meer gedaan in dat jaar. Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie kunnen patiëntenverenigingen een aanvraagformulier indienen.

Projectbewaking

De Maag Lever Darm Stichting vindt het belangrijk om de projecten waaraan subsidie is verleend te monitoren. Daartoe dient de projectleider halverwege de looptijd van het project een voortgangsverslag aan te leveren en na afronding een eindverslag. Hiervoor kunnen de formulieren gedownload worden.

Ontvang 1x per maand onze gratis e-mail nieuwsbrief

Naar boven