Subsidiewijzer

Voor onderzoekers

De Maag Lever Darm Stichting staat samen met alle betrokken deskundigen, artsen, onderzoekers, zorgprofessionals, voorlichters, collectanten, donateurs en bedrijfsleven achter de 2 miljoen buikpatiënten in Nederland. Dat doet de Stichting door mede door wetenschappelijk onderzoek te subsidiëren naar maag-, darm- en leveraandoeningen.

Er vinden jaarlijkse subsidierondes plaats met elk een eigen thema:

Wetenschappelijk onderzoek klein

WO programma MDL Slimme en Snelle Diagnostiek - gesloten

Het WO programma MDL Slimme en Snelle Diagnostiek wil de diagnostiek van maag-, darm- en leveraandoeningen verbeteren en innovatieve diagnostische methoden en technieken stimuleren. Deze call wil met name wetenschappelijk onderzoek, gericht op (vroeg)diagnostiek stimuleren. Zeker waar dit technieken betreft die zich richten op biomarkers en nieuwe, minder invasieve, diagnose technieken en methoden.

WO programma Spijsverteringskankers - gesloten

Het WO programma Spijsverteringskankers is een subsidie met als doel het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar spijsverteringskankers. Deze subsidie is bedoeld voor onderzoekers met een ruime onderzoekservaring en bedraagt maximaal € 250.000 voor maximaal 4 jaar onderzoek.

Let op: de deadline voor het indienen van een vooraanvraag is gewijzigd naar woensdag 4 april 2018 vóór 12.00 uur ’s ochtends.

Naast de subsidierondes biedt de Maag Lever Darm Stichting financiële ondersteuning van innovatieve MDL projecten. Hieronder vindt u meer informatie:

WO programma MDL Innovaties

Naast de reguliere subsidierondes biedt de Maag Lever Darm Stichting de mogelijkheid tot financiële ondersteuning van (wetenschappelijk) onderzoek én innovatieve, klinisch toepasbare projecten die buiten het wetenschappelijk onderzoeksprogramma vallen. Deze mogelijkheid is nadrukkelijk bedoeld voor vernieuwende, kleinere studies en projecten, en niet voor klinische trials en wetenschappelijk onderzoek dat past binnen bovenstaande subsidierondes. Het project dient binnen één à twee jaar resultaten op te leveren voor de (klinische) praktijk. Een belangrijke voorwaarde is dat de projectaanvraag ontwikkeld wordt in nauwe samenwerking met patiënten(vereniging(en) en dat patiënten(vereniging(en) nauw betrokken worden bij de uitvoer van het project.

Aankomende subsidierondes

  • Patient-Empowerment Projecten

Nieuw in 2018 zijn de Patient Empowerment Projecten (PEP). In deze subsidielijn kunnen aanvragen worden ingediend voor zorg-/patiënt gerelateerde projecten.
Meer informatie en de deadline voor indiening wordt later bekend gemaakt.

  • Patient-Empowerment Projecten Award (PEP-award)

Samenhangend met de subsidielijn Patient-Empowerment Projecten, zal de Maag Lever Darm Stichting in 2018 tevens een PEP-award uitreiken.
Meer informatie en de deadline voor indiening wordt later bekend gemaakt.

  • Nieuwe subsidielijn: de chronische MDL-patiënt

In het najaar van 2018 stelt de Maag Lever Darm Stichting een subsidieronde open die zich zal richten op de chronische MDL-patiënt. De criteria van deze subsidielijn zullen wij de komende periode in samenwerking met het beroepsveld en patiëntenorganisaties verder uitwerken.
Meer informatie en de deadline voor indiening wordt later bekend gemaakt.

lab

Voor projectmedewerkers

Personen die aangesteld zijn op een door de Maag Lever Darm Stichting gesubsidieerd project konden aparte subsidies aanvragen voor werk- en congresbezoeken en het drukken van proefschriften. Elk jaar stelde de Maag Lever Darm Stichting een budget beschikbaar om deze aanvragen  te subsidiëren. Vanaf 2018 zal de Stichting helaas geen subsidies meer uitgeven voor werk- en congresbezoeken en het drukken van proefschriften.

De Maag Lever Darm Stichting hoopt desondanks dat mensen geënthousiasmeerd blijven om kennis te blijven vergaren en uitwisselen. Zodat de deskundigheid van de onderzoekers wordt bevorderd en zij daarmee een positieve bijdrage kunnen blijven leveren aan het voorkomen en genezen van maag-, darm- en leverziekten.

jeroendendunnen

Voor studenten

Elk jaar stelde de Maag Lever Darm Stichting een budget beschikbaar om buitenlandstages te subsidiëren. Vanaf 2018 zal de Stichting helaas geen subsidies meer uitgeven voor buitenlandstages. De Maag Lever Darm Stichting hoopt desondanks dat studenten geënthousiasmeerd blijven om voor een carrière in deze richting te kiezen. Zodat zij in de toekomst een positieve bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen en genezen van maag-, darm- en leverziekten.

 

Voor patiëntenverenigingen

De Maag Lever Darm Stichting stelt ieder jaar een budget beschikbaar voor projecten geïnitieerd door aan ons gelieerde patiëntenverenigingen. Hiermee ondersteunt de Stichting waardevolle activiteiten en initiatieven van deze patiëntenverenigingen. Op het moment dat dit budget uitgegeven is, worden er geen toekenningen meer gedaan in dat jaar. Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie kunnen patiëntenverenigingen een aanvraagformulier indienen. Medio maart 2018 stellen we de criteria en aanvraagformulieren beschikbaar op deze pagina.

Projectbewaking

De Maag Lever Darm Stichting vindt het belangrijk om de projecten waaraan subsidie is verleend te monitoren. Daartoe dient de projectleider jaarlijks een voortgangsverslag aan te leveren en na afronding een eindverslag. Hiervoor kunnen de formulieren gedownload worden.

Ontvang 1x per maand onze gratis e-mail nieuwsbrief

Naar boven