Subsidiewijzer

Voor onderzoekers

De Maag Lever Darm Stichting staat samen met alle betrokken deskundigen, artsen, onderzoekers, zorgprofessionals, voorlichters, collectanten, donateurs en bedrijfsleven achter de 2 miljoen mensen met een spijsverteringsziekte in Nederland. Dat doet de Stichting door mede door wetenschappelijk onderzoek te subsidiëren naar maag-, darm- en leveraandoeningen.

Blijf op de hoogte van onze subsidielijnen

Wil je op de hoogte blijven van al onze subsidielijnen meld je dan hier aan voor onze research updates

Subsidielijn Zorgprojecten Leefstijl in de MDL-zorg 2020 | GESLOTEN |

In Nederland wordt het leven van miljoenen mensen, elke dag weer, ontregeld door spijsverteringsziekten. Ziekten die zorgen voor sterfte, schaamte, onzekerheid, pijn, angst, isolement of onmacht. We willen graag investeren in een spijsvertering die energie, gezondheid en levenslust kan geven. Ook voor patiënten met een spijsverteringsziekte. Zodat we hun kwaliteit van leven kunnen verbeteren. En dat zij de kans krijgen om regie te nemen over hun eigen welzijn.

In 2020 is de subsidielijn Zorgprojecten Leefstijl in de MDL-zorg gericht op patient empowerment binnen het domein leefstijl. Patient empowerment zien wij als een manier om de patiënt de mogelijkheid te bieden zelf de regie te nemen over zijn of haar eigen zorg en welzijn, passend bij de behoeften van de patiënt. Projecten binnen de subsidielijn Zorgprojecten Leefstijl in de MDL-zorg dragen bij aan een verbeterde kwaliteit van leven van patiënten met een spijsverteringsziekte door middel van leefstijlaanpassingen of -interventies.
Voor meer informatie kunt u de subsidievoorwaarden downloaden. Hiernaast vindt u alle benodigde documenten voor het indienen van een projectvoorstel. Verder is hieronder de tijdlijn weergegeven.

Neem bij vragen gerust contact met ons op, via research@mlds.nl.

Tijdslijn 2020

Wetenschappelijke Onderzoekscall Right on Time 2020-2021 | GESLOTEN |

LET OP!

De tijdlijn van de call "Right on Time" is vanwege het coronavirus (COVID-19) aangepast. 

Zoals aangekondigd is de tijdlijn voor de call Right on Time aangepast vanwege het coronavirus. Onder dit bericht ziet u de aangepaste tijdlijn weergegeven, en ook zijn deze wijzigingen in de vernieuwde 'Subsidievoorwaarden Right on Time 2020-2021' terug te vinden.

De missie van de Maag Lever Darm Stichting is dat er in Nederland geen sterfte, schaamte, onzekerheid, pijn, angst, isolement of onmacht meer is door spijsverteringsziekten. Dit wil de Maag Lever Darm Stichting onder andere bereiken door veelbelovende onderzoeken ter bevordering van vroege opsporing van spijsverteringsziekten te subsidiëren.

Daartoe is voor 2020-2021 de subsidielijn “Right on Time” geopend! Met deze subsidielijn wil de Maag Lever Darm Stichting wetenschappelijk onderzoek stimuleren dat gericht is op de vroege opsporing van slokdarmkanker, darmkanker en NASH/NAFLD alsmede op het tijdig en juist diagnosticeren bij aanhoudende onbegrepen buikklachten.

We zien je onderzoeksvoorstel graag tegemoet! Hiernaast vind je de benodigde documenten voor het indienen van een onderzoeksvoorstel.
LET OP: naast de Preliminary Grant Application vragen we u dit jaar ook een Nederlandse Publiekssamenvatting in te dienen!

Hieronder is de tijdlijn weergegeven. Neem bij vragen gerust contact met ons op, via research@mlds.nl.

Aangepaste tijdlijn Right on Time 2020-2021

Financiering voor innovatieve zorgoplossing door INZET investeringsfonds

Heb jij een innovatie die je graag zou willen door ontwikkelen tot een levensvatbare onderneming? Of heb je al een onderneming die met eHealth, technologie of een andere vernieuwende aanpak patiënten helpt zelf de regie te nemen over hun zorg en welzijn? En je bent op zoek naar financiering? Dan kan je je propositie indien bij het INZET investeringsfonds. Kijk op www.inzet.investments of neem contact op via research@mlds.nl.

Voor patiëntenverenigingen

De Maag Lever Darm Stichting stelt ieder jaar een budget beschikbaar voor projecten geïnitieerd door aan ons gelieerde patiëntenverenigingen. Hiermee ondersteunt de Stichting waardevolle activiteiten en initiatieven van deze patiëntenverenigingen. Op het moment dat dit budget uitgegeven is, worden er geen toekenningen meer gedaan in dat jaar. Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie kunnen patiëntenverenigingen een aanvraagformulier indienen.

Projectbewaking

De Maag Lever Darm Stichting vindt het belangrijk om de projecten waaraan subsidie is verleend te monitoren. Daartoe dient de projectleider halverwege de looptijd van het project een voortgangsverslag aan te leveren en na afronding een eindverslag. De formulieren worden door de Maag Lever Darm Stichting aan de projectleider gestuurd.

Ontvang 1x per maand onze gratis e-mail nieuwsbrief

Naar boven