Subsidiewijzer

Voor onderzoekers

De Maag Lever Darm Stichting staat samen met alle betrokken deskundigen, artsen, onderzoekers, zorgprofessionals, voorlichters, collectanten, donateurs en bedrijfsleven achter de 2 miljoen buikpatiënten in Nederland. Dat doet de Stichting door mede door wetenschappelijk onderzoek te subsidiëren naar maag-, darm- en leveraandoeningen.

Op 1 februari 2019 verschijnt op deze pagina meer informatie over de subsidielijnen van dit jaar. Wilt u op de hoogte blijven van al onze subsidierondes meld u dan hier aan voor onze research updates.

Blijf op de hoogte van onze subsidielijnen

WO programma MDL Slimme en Snelle Diagnostiek - gesloten

Het WO programma MDL Slimme en Snelle Diagnostiek wil de diagnostiek van maag-, darm- en leveraandoeningen verbeteren en innovatieve diagnostische methoden en technieken stimuleren. Deze call wil met name wetenschappelijk onderzoek, gericht op (vroeg)diagnostiek stimuleren. Zeker waar dit technieken betreft die zich richten op biomarkers en nieuwe, minder invasieve, diagnose technieken en methoden.

WO programma Spijsverteringskankers - gesloten

Het WO programma Spijsverteringskankers is een subsidie met als doel het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar spijsverteringskankers. Deze subsidie is bedoeld voor onderzoekers met een ruime onderzoekservaring en bedraagt maximaal € 250.000 voor maximaal 4 jaar onderzoek.

Let op: de deadline voor het indienen van een vooraanvraag is gewijzigd naar woensdag 4 april 2018 vóór 12.00 uur ’s ochtends.

Naast de subsidierondes biedt de Maag Lever Darm Stichting financiële ondersteuning van innovatieve MDL projecten. Hieronder vindt u meer informatie:

WO programma MDL Innovaties - gesloten

Naast de reguliere subsidierondes biedt de Maag Lever Darm Stichting de mogelijkheid tot financiële ondersteuning van (wetenschappelijk) onderzoek én innovatieve, klinisch toepasbare projecten die buiten het wetenschappelijk onderzoeksprogramma vallen. Deze mogelijkheid is nadrukkelijk bedoeld voor vernieuwende, kleinere studies en projecten, en niet voor klinische trials en wetenschappelijk onderzoek dat past binnen bovenstaande subsidierondes. Het project dient binnen één à twee jaar resultaten op te leveren voor de (klinische) praktijk. Een belangrijke voorwaarde is dat de projectaanvraag ontwikkeld wordt in nauwe samenwerking met patiënten(vereniging(en) en dat patiënten(vereniging(en) nauw betrokken worden bij de uitvoer van het project.

2018 Zorgprojecten: patient empowerment (PEP) - gesloten

Goede zorg en eigen regie is erg belangrijk. Daarom wil de Maag Lever Darm Stichting zich inzetten voor goede kwaliteit van zorg, waarbij de behoefte van de patiënt en de naasten centraal staat. Mede om deze reden is deze nieuwe subsidielijn helemaal gericht op het versterken van patient empowerment (PEP). PEP is wat ons betreft een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij zowel de zorgverlener als de patiënt en de naasten een belangrijke taak hebben. De zorgverlener geeft de patiënt ruimte voor eigen inbreng en stimuleert de patiënt hiertoe. De patiënt kan deze ruimte aannemen om de regie ook daadwerkelijk in eigen handen te nemen. In deze subsidielijn wil de Maag Lever Darm Stichting zich hierop richten. De Maag Lever Darm Stichting verleent binnen de 2018 zorgprojecten- PEP subsidielijn financiële ondersteuning aan innovatieve, klinisch en/of maatschappelijk toepasbare projecten gericht op het versterken van de positie van de MDL-patiënt. Projecten binnen deze subsidielijn zorgen voor een oplossing voor concrete problemen die spelen in de zorg voor MDL-patiënten. Het project dient binnen één tot twee jaar resultaten op te leveren voor de patiënt.

lab

Voor projectmedewerkers

Personen die aangesteld zijn op een door de Maag Lever Darm Stichting gesubsidieerd project konden aparte subsidies aanvragen voor werk- en congresbezoeken en het drukken van proefschriften. Elk jaar stelde de Maag Lever Darm Stichting een budget beschikbaar om deze aanvragen  te subsidiëren. Vanaf 2018 zal de Stichting helaas geen subsidies meer uitgeven voor werk- en congresbezoeken en het drukken van proefschriften.

De Maag Lever Darm Stichting hoopt desondanks dat mensen geënthousiasmeerd blijven om kennis te blijven vergaren en uitwisselen. Zodat de deskundigheid van de onderzoekers wordt bevorderd en zij daarmee een positieve bijdrage kunnen blijven leveren aan het voorkomen en genezen van maag-, darm- en leverziekten.

jeroendendunnen

Voor studenten

Elk jaar stelde de Maag Lever Darm Stichting een budget beschikbaar om buitenlandstages te subsidiëren. Vanaf 2018 zal de Stichting helaas geen subsidies meer uitgeven voor buitenlandstages. De Maag Lever Darm Stichting hoopt desondanks dat studenten geënthousiasmeerd blijven om voor een carrière in deze richting te kiezen. Zodat zij in de toekomst een positieve bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen en genezen van maag-, darm- en leverziekten.

 

Voor patiëntenverenigingen

De Maag Lever Darm Stichting stelt ieder jaar een budget beschikbaar voor projecten geïnitieerd door aan ons gelieerde patiëntenverenigingen. Hiermee ondersteunt de Stichting waardevolle activiteiten en initiatieven van deze patiëntenverenigingen. Op het moment dat dit budget uitgegeven is, worden er geen toekenningen meer gedaan in dat jaar. Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie kunnen patiëntenverenigingen een aanvraagformulier indienen. Medio maart 2018 stellen we de criteria en aanvraagformulieren beschikbaar op deze pagina.

Projectbewaking

De Maag Lever Darm Stichting vindt het belangrijk om de projecten waaraan subsidie is verleend te monitoren. Daartoe dient de projectleider jaarlijks een voortgangsverslag aan te leveren en na afronding een eindverslag. Hiervoor kunnen de formulieren gedownload worden.

Ontvang 1x per maand onze gratis e-mail nieuwsbrief

Naar boven