Subsidiewijzer

Voor onderzoekers

De Maag Lever Darm Stichting staat samen met alle betrokken deskundigen, artsen, onderzoekers, zorgprofessionals, voorlichters, collectanten, donateurs en bedrijfsleven achter de 2 miljoen mensen met een spijsverteringsziekte in Nederland. Dat doet de Stichting door mede door wetenschappelijk onderzoek te subsidiëren naar maag-, darm- en leveraandoeningen.

Update Coronavirus:

Het coronavirus grijpt wereldwijd steeds harder om zich heen. De gevolgen zijn overal merkbaar. Wij realiseren ons dat de bestrijding van het coronavirus op dit moment veel capaciteit van de medische sector vraagt. Daarin moet de sector alle ruimte kunnen benutten die het nodig heeft. Wij zien ons daarom genoodzaakt tot het nemen van passende maatregelen met betrekking tot onze lopende projecten. Projectleiders worden hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld via email.

Blijf op de hoogte van onze subsidielijnen

Wetenschappelijke onderzoekscall ‘Right on Time’ 
De Maag Lever Darm Stichting stelt de deadline voor de onderzoekscall ‘Right on Time’ uit naar 1 september 2020 in verband met het coronavirus. De aanpak van covid-19 neemt de zorg in beslag, waardoor veel onderzoekers onvoldoende ruimte hebben op projectvoorstellen in te dienen. 

De call is in het leven geroepen op vroegdiagnostiek van spijsverteringsziekten te stimuleren. Bianca Schoonbeek, adjunct-directeur bij de MLDS: ‘Sneller opsporen van spijsverteringsziekten willen we nog steeds. Maar na nauw overleg met een klankbordgroep van onderzoekers hebben we besloten artsen en onderzoekers meer tijd te gunnen om met ideeën te komen.‘

Het toekennen van subsidies gelieerd aan dit thema vindt plaats met een zorgvuldig toetsingsprogramma waar ook buitenlandse referenten bij betrokken zijn. Met de huidige druk die nog op de zorg ligt rondom de bestrijding van Covid-19 verwacht de MLDS niet dat dit jaar toegekend kan worden. Schoonbeek: ‘Wanneer je eind 2020 verantwoord wilt beslissen waar doelbestedingen voor wetenschappelijk onderzoek naar toe gaan, dan zul je in juni al over voorstellen moeten beschikken en de call moeten sluiten. Die termijn vinden we voor heel veel mensen nu te kort.

Call Zorgprojecten
Eind juni zal ook een andere call van de MLDS opengaan. Deze call focust op zorgprojecten. Schoonbeek: ‘Deze call kent een minder groot wetenschappelijk karakter en wordt getoetst door onze maatschappelijke adviesraad. Toekennen kan dus sneller en gedurende het hele jaar’.


Wilt u op de hoogte blijven van al onze subsidielijnen meld u dan hier aan voor onze research updates.

Wetenschappelijke Onderzoekscall Right on Time 2020-2021 | OPEN |

LET OP!

De tijdlijn van de call "Right on Time" is vanwege het coronavirus (COVID-19) aangepast. 

Zoals aangekondigd is de tijdlijn voor de call Right on Time aangepast vanwege het coronavirus. Onder dit bericht ziet u de aangepaste tijdlijn weergegeven, en ook zijn deze wijzigingen in de vernieuwde 'Subsidievoorwaarden Right on Time 2020-2021' terug te vinden.

De missie van de Maag Lever Darm Stichting is dat er in Nederland geen sterfte, schaamte, onzekerheid, pijn, angst, isolement of onmacht meer is door spijsverteringsziekten. Dit wil de Maag Lever Darm Stichting onder andere bereiken door veelbelovende onderzoeken ter bevordering van vroege opsporing van spijsverteringsziekten te subsidiëren.

Daartoe is voor 2020-2021 de subsidielijn “Right on Time” geopend! Met deze subsidielijn wil de Maag Lever Darm Stichting wetenschappelijk onderzoek stimuleren dat gericht is op de vroege opsporing van slokdarmkanker, darmkanker en NASH/NAFLD alsmede op het tijdig en juist diagnosticeren bij aanhoudende onbegrepen buikklachten.

We zien uw onderzoeksvoorstel graag tegemoet! Hiernaast vindt u de benodigde documenten voor het indienen van een onderzoeksvoorstel. Verder is hieronder de tijdlijn weergegeven.

Neem bij vragen gerust contact met ons op, via research@mlds.nl.

Aangepaste tijdlijn Right on Time 2020-2021

Voor patiëntenverenigingen

De Maag Lever Darm Stichting stelt ieder jaar een budget beschikbaar voor projecten geïnitieerd door aan ons gelieerde patiëntenverenigingen. Hiermee ondersteunt de Stichting waardevolle activiteiten en initiatieven van deze patiëntenverenigingen. Op het moment dat dit budget uitgegeven is, worden er geen toekenningen meer gedaan in dat jaar. Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie kunnen patiëntenverenigingen een aanvraagformulier indienen.

Projectbewaking

De Maag Lever Darm Stichting vindt het belangrijk om de projecten waaraan subsidie is verleend te monitoren. Daartoe dient de projectleider halverwege de looptijd van het project een voortgangsverslag aan te leveren en na afronding een eindverslag. De formulieren worden door de Maag Lever Darm Stichting aan de projectleider gestuurd.

Ontvang 1x per maand onze gratis e-mail nieuwsbrief

Naar boven