Gepubliceerd op: 13 april 2015

Jongeren zeggen steeds vaker Ja tegen orgaandonatie

Morgen valt bij 181.629 jongeren een brief van minister Schippers van Volksgezondheid op de mat. Zij vraagt jongeren die zijn geboren in 1996 te kiezen of zij orgaandonor willen worden. De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) kiest dit jaar voor een andere aanpak bij de campagne. De nieuwe boodschap is: meer donoren = kortere wachttijden = minder doden. Uit onderzoek is gebleken dat deze boodschap het beste aansluit bij de redenen voor jongeren om zich te registreren. Zij vinden het namelijk belangrijk te weten wat het effect is van hun registratie. Er zijn positieve signalen: steeds vaker zeggen 18-jarigen Ja tegen orgaandonatie (72%). Voor de rest van Nederland ligt dit percentage op 61%.

Top 3 redenen voor een Ja
Aan jongeren is ook gevraagd naar de belangrijkste redenen om met een ‘ja, ik word donor’ te registreren. De meest genoemde reden om voor een Ja te kiezen is het idee dat ze na hun dood het leven van anderen kunnen redden. Ook speelt wederkerigheid een rol: zelf ontvangen ze ook graag een donororgaan als hun leven daarvan afhangt. ‘Dat het toch niks meer uitmaakt wat er met mijn lichaam gebeurt als ik ben overleden’ is een derde reden om Ja te zeggen.

Wachtlijstpatiënten helpen met de bezorging van 181.629 brieven
Om het belang van een krimpende wachtlijst te onderstrepen hielpen Jill, Marieke, Veronique en Shirley de postbodes dit weekend met de bezorging van de brief in Rotterdam. De meiden hebben twee dingen gemeen: ze staan of stonden op de wachtlijst voor een donororgaan en ze kunnen als geen ander het belang van kortere wachttijden uitleggen. Bijvoorbeeld Veronique uit het Utrechtse Lopik, die weet hoe het is om te wachten op een orgaan. Zij staat op de wachtlijst voor donorlongen: “Mijn ziekte wordt erger, zelfs met een griepje lig ik al in het ziekenhuis. Ik hoop dan ook vurig dat de longen op tijd komen, want voor mijn vader met dezelfde ziekte kwamen ze te laat.”

Meer donoren blijven nodig
De wachtlijst voor veel organen krimpt gestaag tot 1.044 wachtlijstpatiënten op 1 januari 2015, een afname van 9% ten opzichte van 1.149 een jaar eerder. Maar Nederland heeft nog steeds meer orgaandonoren nodig, want ieder jaar sterven er rond de 140 mensen op de wachtlijst. Aan de inspanning van de helpende wachtlijstpatiënten zal het niet liggen. Nu de 18-jarige briefontvangers nog. Gelukkig is online registratie met DigiD heel makkelijk. Steeds meer jongeren maken dan ook gebruik van deze methode (in 2014 42% vs 36% in 2013).

Over de Nederlandse Transplantatie Stichting
De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangewezen om voor Nederland de wachtlijsten te beheren en de beschikbare organen en weefsels eerlijk toe te wijzen. De NTS werkt daarvoor samen met Eurotransplant en de Nederlandse weefselbanken. De NTS is met de ziekenhuizen verantwoordelijk voor de donatieprogramma’s in de Nederlandse ziekenhuizen, de ondersteuning van medische professionals en voor de voorlichting aan het Nederlandse publiek.

Over het Donorregister
Het Donorregister is een onderdeel van het CIBG; een agentschap van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Iedereen die twaalf jaar of ouder is en in Nederland woont, kan zijn of haar keuze over orgaan- en weefseldonatie in het Donorregister laten vastleggen. Registratie geeft duidelijkheid en zekerheid aan iedereen die bij orgaan- en weefseldonatie betrokken is, zoals potentiële donoren, naasten, maar ook aan artsen en verpleegkundigen.

Ontvang 1x per maand onze gratis e-mail nieuwsbrief

Naar boven