Toekenningen onderzoek diagnostiek 2017

Gepubliceerd op: 12 januari 2018

Toekenningen onderzoek diagnostiek 2017

In 2017 krijgen verschillende artsen en onderzoekers een subsidie van de Maag Lever Darm Stichting. Hiermee kunnen zij belangrijke onderzoeken starten. Dit jaar krijgen twee categorieën onderzoeken subsidie: onderzoeken naar verschillende soorten spijsverteringskanker en onderzoeken naar het stellen van een juiste en snellere diagnose bij spijsverteringsziekten. De subsidies naar onderzoeken op het gebied van diagnostiek gaan dit jaar naar de volgende vijf onderzoeken:

Maag Lever Darmstichting Stichting MLDS Subsidie aanvraag Diagnostiek en toewijzing laboratorium Chirurgie

Dr. Tim Lubbers en Dr. Kaatje Lenaerts (Maastricht UMC)

Prof. Marc Besselink en zijn team (AMC Amsterdam/Pancreatitis Werkgroep Nederland)

Prof. Marc Besselink, Dr. Jeanin van Hooft en Devica Umans maken deel uit van de Pancreatitis Werkgroep Nederland. Zij gaan onderzoeken of een inwendige echo in staat is om een oorzaak van acute alvleesklierontsteking te vinden, bij patiënten waarbij tijdens ziekenhuisopname geen oorzaak gevonden is. Soms worden dan alsnog galstenen aangetroffen, maar ook kunnen andere oorzaken zoals tumoren gevonden worden.

Marc Besselink en Devica Umans

Dr. Marc Besselink en Devica Umans (AMC)

Onderzoeker Kaatje Lenaerts en haar team van het Maastricht UMC+

Onderzoeker Dr. Kaatje Lenaerts en chirurg Dr. Tim Lubbers van het Maastricht UMC+ werken de komende twee jaar samen met collega’s uit verschillende academische centra in Nederland, Duitsland en België aan een onderzoek. Dit onderzoek heeft  als doel de diagnose van darmischemie, een ernstige doorbloedingsstoornis van de darm die kan leiden tot een darminfarct, beter en sneller te kunnen stellen. Dit doen ze door het bloed en de uitademingslucht van patiënten te onderzoeken. In het bloed wordt de diagnostische waarde van eerder geteste biomarkers gevalideerd. In de uitademingslucht wordt gezocht naar een specifiek patroon van vluchtige componenten die kenmerkend is voor darmischemie.  

Prof. Dr. Gerd Bouma (MDL VUmc) en prof. dr. Robert de Jonge (klinische chemie VUmc)

Prof. Dr. Gerd Bouma (MDL VUmc) en prof. dr. Robert de Jonge (klinische chemie VUmc) willen samen met hun team IBD-patiënten helpen. IBD staat voor chronische ontstekingsziekten van de darm, zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Prof. Dr. Bouma wil met zijn team methodes ontwikkelen om met het al bestaande medicijn methotrexaat (MTX) een behandeling op maat te leveren voor de patiënt, zodat het middel vaker en effectiever kan worden ingezet.  

Professor Dr. Ernst Kuipers (Erasmus MC) 

Maagkanker is wereldwijd de meest voorkomende kankersoort aan het maagdarmstelsel. De prognose van patiënten met maagkanker is de laatste 25 jaar nauwelijks verbeterd. Deels komt dit doordat de diagnose vaak pas in een laat stadium wordt gesteld, wanneer de ziekte zich vaak al  verspreid heeft. Prof. Dr. Ernst Kuipers (Erasmus MC) wil met zijn onderzoek maagkanker in een eerder stadium opsporen, om zo het hoge sterftecijfer van deze ziekte terug te dringen. Specifiek wil Kuipers patiënten met een blijvende beschadiging van de maag tijdig ontdekken en blijven controleren volgens een nieuwe methode.

Prof. Dr. Ulrich Beuers (AMC Amsterdam)

Professor Dr. Ulrich Beuers doet al negen jaar onderzoek naar patiënten met een verhoogd IgG4-eiwit in het bloed. De IgG4-gerelateerde ziekte is een ontstekingsziekte die veel organen kan betreffen, maar die vooral de galwegen en alvleesklier aantast. De ontstekingsziekte lijkt in uitingsvorm en bloedwaarden op een kwaadaardige tumor, maar is het niet. Prof. Dr. Beuers en de IgG4-werkgroep in het AMC willen met een bloedtest sneller het onderscheid tussen ontsteking en tumor kunnen opsporen.

Ulrich Beuers_AMC

Dr. Ulrich Beuers (AMC)

Hoe vond de selectie van de onderzoeken plaats?

De aanmelding voor onderzoeken stond de eerste maanden van 2017 open. Voor de onderzoeken naar het stellen van een juiste en snellere diagnose kwamen dit jaar 26 korte voorstellen binnen. Hiervan mochten 10 arts-onderzoekers een uitgebreid projectvoorstel indienen.

Deze 10 voorstellen zijn beoordeeld door ervaringsdeskundigen, buitenlandse experts en uiteindelijk ook door de Wetenschappelijke Adviescommissie van de MLDS. Hierin zitten deskundigen uit het medische veld op gebied van maag-, lever- en darmziekten. De hierboven genoemde 5 onderzoeken zijn als beste uit de bus gekomen en gaan binnen nu en een jaar van start. De komende maanden kun je het verloop van deze onderzoeken volgen op www.mlds.nl/wetenschappelijkonderzoek  

De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) zet zich al 35 jaar in om maag-, darm- en leverziekten te voorkomen, te bestrijden en de gevolgen ervan te verminderen. Dit gebeurt onder andere samen met artsen en onderzoekers in binnen- en buitenland. Het stimuleren van een gezonde leefstijl en het mogelijk maken van vroege opsporing van spijsverteringsziekten spelen hierbij een belangrijke rol. De MLDS maakt daarom wetenschappelijk onderzoek mogelijk. Hierdoor kunnen artsen en onderzoekers met hun bijzondere en vernieuwende onderzoeken levens redden en bijdragen aan het doel van de MLDS: een gezonde buik voor iedereen. Voor dit onderzoek is geld nodig. De MLDS steunt deze onderzoeken met subsidie uit donateursgeld.  

Bron: Maag Lever Darm Stichting

Ontvang 1x per maand onze gratis e-mail nieuwsbrief

Naar boven