Adviesraden

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van de Maag Lever Darm Stichting bestaan uit Nederlandse artsen en onderzoekers. De WAR-leden zijn afkomstig uit verschillende vakgebieden. Op die manier zijn alle vakgebieden op het gebied van de spijsvertering in de commissies vertegenwoordigd.

De WAR-leden zetten zich geheel belangeloos in voor de Maag Lever Darm Stichting en nemen voor drie jaar zitting in de Adviesraad. De WAR-leden spelen een belangrijke rol bij het beoordelen van de onderzoeksvoorstellen. Daarnaast kan de Maag Lever Darm Stichting hen ook advies vragen over allerlei andere wetenschappelijke vraagstukken.

De leden van de Wetenschappelijke Adviesraad per 1 januari 2022:

Prof. Dr. G. Kazemier (Amsterdam UMC – locatie VUmc)
Dr. M. Spaander (Erasmus Medisch Centrum Rotterdam)
Prof. Dr. M. Bruno (Erasmus Medisch Centrum Rotterdam)
Prof. Dr. D. Jonkers (Maastricht Universitair Medisch Centrum)
Prof. Dr. J. Bergman (Amsterdam UMC – locatie AMC)
Dr. D. Sprengers (Erasmus Medisch Centrum Rotterdam)
Dr. J. Buijsen (Maastricht Universitair Medisch Centrum)
Dr. K. Peeters (Leids Universitair Medisch Centrum)
Dr. A. Farina (Amsterdam UMC – locatie VUmc)
Prof. Dr. L. Vermeulen (Amsterdam UMC – locatie AMC)
Dr. R. Pouw (Amsterdam UMC – locatie VUmc)
Dr. W. Mesker (Leids Universitair Medisch Centrum)
Prof. Dr. R. Shiri-Sverdlov (Maastricht Universitair Medisch Centrum)
Dr. I. van Lijnschoten (PAMM)
Dr. D. van den Broek (Nederlands Kanker Instituut)
Prof. Dr. R. Weersma (Universitair Medisch Centrum Groningen)
Prof. Dr. S. van Mil (UMC Utrecht)
Prof. Dr. H. van Santvoort (St. Antonius Ziekenhuis / UMC Utrecht)
Dr. S. Gisbertz (Amsterdam UMC - locatie VUmc)
Dr. G. Camps (Wageningen University & Research)
Prof. Dr. J. Samsom (Erasmus Medisch Centrum Rotterdam)
Prof. Dr. G. Bouma (Amsterdam UMC - locatie VUmc)

Referenten

De referenten zijn (voornamelijk) buitenlandse deskundigen, werkzaam aan universiteiten en academische centra in de hele wereld. Zij assisteren jaarlijks de Wetenschappelijke Adviesraad bij het selecteren van de meest relevante projectaanvragen. Aan de beste projecten wordt een subsidie verleend.

Maatschappelijke Adviesraad (MAR)

De Maatschappelijke Adviesraad (MAR) van de Maag Lever Darm Stichting bestaat uit Nederlandse ervaringsdeskundigen, een verpleegkundig specialist, een MDL-arts en experts in het toepassen van wetenschappelijke methodieken in de zorg. De Maatschappelijke Adviesraad beoordeelt diverse soorten projecten op relevantie voor zowel patiënt als maatschappij.

De leden van de Maatschappelijke Adviesraad zetten zich geheel belangeloos in voor de Maag Lever Darm Stichting en nemen voor drie jaar zitting in de Adviesraad. De Maatschappelijke Adviesraad speelt een belangrijke rol bij het beoordelen van onderzoeksvoorstellen.

De leden van de Maatschappelijke Adviesraad per 1 december 2018:
Dr. A. Berendsen
Mevr. A. Devilee
Dr. M. Mundt
Drs. N. Plum
Mevr. I. Sol
Mevr. C. Verstraete
Drs. T. van der Vlist

Doneer