Wetenschappelijke Adviescommissie

Wetenschappelijke Adviescommissie

De Wetenschappelijke Adviescommissie van de Maag Lever Darm Stichting bestaan uit Nederlandse artsen en onderzoekers. De commissieleden zijn afkomstig uit verschillende vakgebieden. Op die manier zijn alle vakgebieden binnen het maag-, darm en levergebied in de commissies vertegenwoordigd.

De commissieleden zetten zich geheel belangeloos in voor de Maag Lever Darm Stichting en nemen voor vier jaar zitting in een commissie. De Adviescommissies spelen een belangrijke rol bij het beoordelen van de onderzoeksvoorstellen. De Maag Lever Darm Stichting kan ook het advies van de commissieleden vragen over allerlei wetenschappelijke vraagstukken.

De leden van de Wetenschappelijke Adviescommissie per 1 maart 2020:

Prof. Dr. P. Fockens (Amsterdam UMC – locatie AMC)
Dr. E. Abeln (TNO)
Dr. F. Schuren (TNO)
Prof. M. Peppelenbosch (Erasmus Medisch Centrum Rotterdam)
Dr. T. van Kemenade (Radboud Universiteit Nijmegen)
Prof. Dr. G. Meijer (Amsterdam UMC – locatie VUmc)
Prof. Dr. H. Metselaar (Erasmus Medisch Centrum Rotterdam)
Dr. D. Sprengers (Erasmus Medisch Centrum Rotterdam)
Prof. Dr. J. Bergman (Amsterdam UMC – locatie AMC)
Prof. Dr. M. Besselink (Amsterdam UMC – locatie AMC)
Prof. Dr. G. Hospers (Universitair Medisch Centrum Groningen)
Dr. J. Buijsen (Maastricht Universitair Medisch Centrum)
Dr. K. Peeters (Leiden Universitair Medisch Centrum)

Referenten

De referenten zijn (voornamelijk) buitenlandse deskundigen, werkzaam aan universiteiten en academische centra in de hele wereld. Zij assisteren jaarlijks de Wetenschappelijke Adviescommissie bij het selecteren van de meest relevante projectaanvragen. Aan de beste projecten wordt een subsidie verleend.

Maatschappelijke Adviesraad

De Maatschappelijke Adviesraad van de Maag Lever Darm Stichting bestaat uit Nederlandse ervaringsdeskundigen, een verpleegkundig specialist en experts in het toepassen van wetenschappelijke methodieken in de zorg. De Maatschappelijke Adviesraad zal diverse soorten projecten beoordelen op relevantie voor zowel patiënt als maatschappij.

De leden van de Maatschappelijke Adviesraad zetten zich geheel belangeloos in voor de Maag Lever Darm Stichting en nemen voor drie jaar zitting in de Adviesraad. De Maatschappelijke Adviesraad speelt een belangrijke rol bij het beoordelen van onderzoeksvoorstellen.

De leden van de Maatschappelijke Adviesraad per 1 december 2018:
Dr. Annette Berendsen
Mevr. Anna Devilee
Dr. Marco Mundt
Drs. Nicole Plum
Mevr. Isabel Sol
Mevr. Carina Verstraete
Drs. Ton van der Vlist

Ontvang 1x per maand onze gratis e-mail nieuwsbrief

Naar boven