Besteding

De bestedingen van de Maag Lever Darm Stichting

Yoram met bord verkleind

Een gezonde spijsvertering is niet vanzelfsprekend. Door wetenschappelijk onderzoek kunnen wij spijsverteringsziekten eerder opsporen. Door de zorg te verbeteren kunnen we patiënten helpen. Daarom investeert de Maag Lever Darm Stichting in wetenschappelijk onderzoek, (maatschappelijke) projecten en campagnes waarmee we werken aan een gezonde spijsvertering voor iedereen.

20 projecten in 2018

In 2018 kenden we subsidie toe aan 20 onderzoeksprojecten. 87,1% van de baten ging rechtstreeks naar de doelbestedingen (onderzoek en voorlichting).

Subsidielijnen 2019

De inkomsten in 2019 kennen we onder andere toe aan twee subsidielijnen.

Subsidielijn 'Leefstijl in de MDL-zorg' 2019

Met ‘Leefstijl in de MDL-zorg’ willen we kortdurende projecten mogelijk maken die bijdragen aan een betere kwaliteit van leven van patiënten met een spijsverteringsziekte. De oplossing zoeken we met name door ons te richten op leefstijl in de zorg.

De subsidielijn richt zich specifiek op projecten waarbij de patiënt de mogelijkheid wordt gegeven om de regie te nemen over het doorvoeren van de benodigde leefstijlaanpassingen.

Wetenschappelijke Onderzoekscall 'Right on Time' 2019

Er op tijd bij zijn kan cruciaal zijn voor mensen met een spijsverteringsziekte. Daarom financieren we onderzoeken die te maken hebben met slimme en snelle diagnostiek.

Lees hier alles over onze onderzoeken

Meer onderzoek mogelijk maken?

Doneer nu

Meer weten over bestedingen?

In ons jaarverslag staan de bestedingen verder toegelicht.

Voorbeeldprojecten

Bekijk hieronder enkele projecten waar we in 2018 aan werkten of die in dat jaar zijn gestart.

VEZELADVIES in 230 SUPERMARKTEN

We eten in Nederland niet genoeg vezels. In samenwerking met Super Supermarkt Keurmerk (SKK) organiseerden we daarom van 1 tot en met 25 november 2018 een vezelactie. In 230 supermarkten, verspreid over heel Nederland, werden klanten gewezen op vezelrijke keuzes. De actie bracht ook de nodige media-aandacht met zich mee.

Bekijk het item op EditieNL

Bernique Tool licht de vezelactie toe

MEER VEZELS MET WAGENINGEN UNIVERSITEIT, TNO EN BEDRIJFSLEVEN

Het eten van vezels is goed voor de spijsvertering. Waarom eten we ze dan toch nog te weinig? In samenwerking met de Wageningen Universiteit en TNO onderzoeken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat de vezelinname van gezonde mensen toeneemt.

ONDERZOEK: BETERE KWALITEIT VAN LEVEN BIJ SLOKDARMKANKER

Veel patiënten met slokdarmkanker krijgen eerst chemotherapie en bestraling, waarna hun slokdarm operatief wordt verwijderd. Maar deze operatie is misschien niet bij alle patiënten nodig. Bij een kwart van de patiënten is de kanker al verdwenen na alleen chemotherapie en bestraling. Onderzoekers Hanneke van Laarhoven en Aafke Creemers kregen in 2018 subsidie om te onderzoeken of een bloedtest kan voorspellen voor welke patiënten deze operatie wel of niet nodig is. Daarmee kan de kwaliteit van leven verbeteren.

Onderzoeker Aafke Cremer neemt cheque subsidie in ontvangst

ONDERZOEK: SNELLERE DIAGNOSE VOOR PATIËNTEN MET DARMFALEN

Dr. Geert Wanten en zijn team zetten zich in voor patiënten met darmfalen. Bij deze kwetsbare groep patiënten functioneert de spijsvertering zo slecht dat zij afhankelijk zijn van voeding via een infuus in de bloedbaan. Helaas krijgen deze patiënten regelmatig te maken met levensbedreigende infecties. In 2018 financierden we een veelbelovend onderzoek naar een slimme en snelle test om deze bloedbaaninfecties en ziekteverwekkers binnen vier uur op te sporen. Door de snellere diagnose kunnen patiënten eerder de juiste behandeling krijgen en nemen de ziektelast en de kans op overlijden af.

Lees meer over het onderzoek

RUNNING4ROOS: EEN 'BLAUWE ZEE' TEGEN SLOKDARMKANKER

Begin 2018 kregen we een mail van drie vriendinnen van Rosa. Een moeder van drie kinderen die de vreselijke diagnose slokdarmkanker kreeg. Eerst was er nog hoop op genezing, maar een paar maanden later kreeg Rosa te horen dat de kanker was uitgezaaid. Een operatie was niet meer mogelijk. Een gevoel van ongeloof, verdriet en vooral machteloosheid bleef over. Samen besloten ze om dit gevoel om te zetten naar iets positiefs. Daarom riepen zij iedereen op om samen hard te lopen of te wandelen tegen slokdarmkanker tijdens het Dam tot Dam Weekend: Running4Roos was een feit. Uiteindelijk kwamen ruim 200 mensen in actie voor Running4Roos.

Bekijk de video

MEER OPENBARE TOILETTEN: DE TOILETALLIANTIE

2018 was het jaar van de Toiletalliantie. Op 22 november tekenden dertien maatschappelijke organisaties een overeenkomst om samen onze droom te verwezenlijken: voldoende (semi-) openbare, toegankelijke toiletten in Nederland in 2023. Zodat iedereen onbezorgd op pad kan. Hoe? Door samen Rijksoverheid, gemeenten, winkeliers en horecaondernemers in beweging te brengen om meer toiletten te realiseren.

Bekijk de video

ZUIDERZEE KLASSIEKER: SAMEN VOOR EEN GEZONDE BUIK

September 2018: de 8e editie van de Zuiderzee Klassieker. Ruim 1200 fietsers stonden op de pedalen en fietsten 50, 80, 120 of 180 kilometer voor een gezonde buik en om geld op te halen voor onderzoek naar spijsverteringsziekten.

Bekijk de video > 

SAMEN BESLISSEN: DE 2 HANDEN OP 1 BUIK AWARD

Onze 2 handen op 1 buik award is bedoeld voor een arts die ‘samen beslissen’ op een inspirerende manier toepast in het contact met zijn of haar patiënten. Na onze oproep kregen we maar liefst 226 nominaties binnen. Na een nominatie en stemronde kwam Geert Kazemier, oncologisch chirurg aan het Amsterdam UMC als winnaar uit de bus.

Bekijk de video > 

PDS: BEWUSTWORDING, KEUZEHULP EN KENNISCENTRA

2018 stond (ook) in het teken van PDS. Met een campagne creëerden we meer begrip voor patiënten. Daarnaast startten we met de ontwikkeling van een keuzehulp en een project om kenniscentra op te zetten. We werkten hierbij nauw samen met de beroepsvereniging (NVMDL) en de patiëntenorganisatie (PDSB).

 

Ontvang 1x per maand onze gratis e-mail nieuwsbrief

Naar boven