Opt-outsysteem orgaandonatie werkt het beste in EU

Gepubliceerd op: 9 mei 2017

Onderzoek EU-landen: opt-outsysteem orgaandonatie werkt het beste

Dr. Marlies Reinders (voorzitter van de Nederlandse Transplantatie Vereniging, NTV) heeft vandaag het rapport ‘Het orgaandonorregistratiesysteem in Europese landen’ aangeboden aan Eerste Kamerlid Jan Anthonie Bruijn (VVD), vicevoorzitter van de commissie VWS. Belangrijkste conclusie uit het rapport is dat EU-landen met een opt-out-systeem over het algemeen betere resultaten boeken op postmortale orgaandonatie, met meer postmortale donoren per miljoen inwoners.

Een opt-out-systeem is succesvol als dit gepaard gaat met goed flankerend beleid zoals coördinatie in de ‘donorketen’, goede infrastructuur, financiering en donorvoorlichting. Dit flankerend beleid is in Nederland al wel ingevoerd.


                     Marlies Reinders biedt onderzoek aan namens gezondheidsfondsen en patiëntenorganisaties aan Jan Anthonie Bruijn (Eerste Kamer).

Marlies Reinders biedt onderzoek aan namens gezondheidsfondsen en patiëntenorganisaties aan Jan Anthonie Bruijn (Eerste Kamer).

Uitkomst rapport

Medisch professionals dr. Marlies Reinders, dr. Farid Abdo, dr. Stefan Berger en prof. Dr. Rutger Ploeg stelden het rapport op om inzicht te geven in de verschillende orgaandonatiesystemen in een aantal Europese landen. Zij deden dit op verzoek van verschillende patiëntenverenigingen en gezondheidsfondsen. Daarmee speelt het rapport in op verschillende vragen die bestaan in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel rond het Actief Donor Registratiesysteem (ADR), waaronder ervaringen met het opt-out-systeem in andere Europese landen. In de kern gaat een opt-outsysteem of ja-tenzij systeem ervan uit dat donor zijn de norm is. Als je geen actie onderneemt ben je automatisch donor. Op deze wijze bevordert de overheid in deze landen weefsel- en orgaandonatie.

Betekenis voor Nederland

In Nederland zijn met het Masterplan Orgaandonatie (2008 - 2014) alle aanpalende maatregelen genomen, met uitzondering van invoering van het ADR-systeem. Het Masterplan Orgaandonatie heeft niet geleid tot de beoogde toename in het aantal postmortale donoren. En wees al op de noodzaak van een gecombineerde aanpak: aanpalende maatregelen én systeemwijziging naar een Actief Donor Registratiesysteem. De onderzochte internationale data ondersteunen deze noodzaak. Verbeteren van het aantal postmortale orgaandonaties lukt alléén als wetswijziging naar een opt-out systeem en aanvullende maatregelen hand in hand gaan. Volgens de opstellers van het rapport is wetswijziging naar een Actief Donor Registratiesysteem daarmee het onmisbare sluitstuk.

Kernprobleem in Nederland is en blijft dat slechts 40% van de volwassen Nederlanders een keuze heeft geregistreerd in het Donorregister. In totaal 24% als donor. Vele Nederlanders weten niet dat als je je wens niet registreert, je nabestaanden bij plotseling overlijden moeten beslissen. Dit heeft een enorme impact op de nabestaanden en de hele donatie keten. Hierdoor gaan t.o.v. andere landen zoals Spanje onnodig veel potentiele donoren verloren.
Op 23 mei en 6 juni a.s. spreekt de Eerste Kamer met een aantal experts over het ADR-wetsvoorstel.

Urgentie

Ondanks vele initiatieven zijn er in Nederland nog te veel mensen die moeten wachten op een donororgaan. Jaarlijks overlijden bijna 150 patiënten die op de wachtlijst staan voor een donororgaan en worden meer dan 100 mensen van de wachtlijst gehaald omdat hun conditie te slecht is geworden.

Laat je hart spreken

Om de politiek te bewegen om te stemmen voor een donorwet die wel werkt, voert de Maag Lever Darm Stichting met andere fondsen en patiëntenorganisaties sinds vorig jaar de campagne www.laatjehartspreken.nu.

Bron: Maag Lever Darm Stichting

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Naar boven