Identificatie van patiënten met een slechte prognose na operatie van darmkanker

Wordt na operatie van dikkedarmkanker de kans op recidief bepaald door specifieke genetische veranderingen?

De Maag Lever Darm Stichting wil maag-, darm- en leverziekten helpen voorkomen en bestrijden en de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. Om dit doel te bereiken kunnen Nederlandse onderzoekers subsidie aanvragen bij de Maag Lever Darm Stichting.

Hier kunt u meer lezen over de onderzoeksprojecten waaraan de laatste vijf jaar subsidie is toegezegd.

Projectleider: Prof.dr. J.N.M. IJzermans - Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
Start: 1 oktober 2013 

Oorspronkelijke titel: Complete exome sequencing of stage II colorectal cancer to determine disease outcome

Samenvatting
Screeningprogramma’s zullen in de toekomst leiden tot eerdere opsporing van dikkedarmkanker en verbetering van de overleving. Een operatie om het aangedane darmdeel te verwijderen, is echter niet voldoende om maximale winst voor alle patiënten te bereiken. Bij een deel van de patiënten zal de ziekte ondanks vroege behandeling toch terugkeren door uitzaaiingen in het lichaam. Het is van groot belang om vast te stellen welke patiënten hier risico op hebben om zo behandelingsmogelijkheden met chemotherapie te optimaliseren.

Door gebruik te maken van de genetische kenmerken van de kankercellen lijkt de mogelijkheid zeer nabij om een dergelijke geïndividualiseerde aanpak te realiseren. De techniek die tot de meest succesvolle resultaten kan leiden, bestaat uit een nieuwe geavanceerde DNA sequentie analyse methodiek waarbij het gehele genoom van kankercellen per individu in detail in kaart wordt gebracht.

 
In dit project kan de waarde van deze techniek worden onderzocht door gebruik te maken van een unieke verzameling van gegevens en weefsels van 1500 patiënten met dikkedarmkanker. Door de studiegroepen in te delen naar het wel of niet ontstaan van uitzaaiingen en door het weefsel van de darmkanker van deze patiënten vervolgens met elkaar te vergelijken, met behulp van nieuwe DNA sequentie methoden, zullen patiënten met een slechtere overleving kunnen worden geïdentificeerd. Deze uitkomst zal leiden tot verbetering van de selectie van patiënten met darmkanker voor aanvullende behandelingen en mogelijkheden bieden voor een betere en een meer op de persoon gerichte aanpak van zorg.

Ontvang 1x per maand onze gratis e-mail nieuwsbrief

Naar boven