Hypnotherapie voor kinderen met chronische misselijkheid

Hypnotherapie voor kinderen met chronische misselijkheid

De Maag Lever Darm Stichting wil maag-, darm- en leverziekten helpen voorkomen en bestrijden en de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. Om dit doel te bereiken kunnen Nederlandse onderzoekers subsidie aanvragen bij de Maag Lever Darm Stichting.

Hier kunt u meer lezen over de onderzoeksprojecten waaraan de laatste vijf jaar subsidie is toegezegd.

Projectleider: Prof. dr. Marc Benninga en Dr. Arine Vlieger

Startdatum: 01-01-2017

Oorspronkelijke titel project: Hypnotherapie En Nausea (HyEna studie).

Marc Benninga

Samenvatting

Er zijn veel kinderen die chronisch misselijk zijn. Meestal kunnen artsen daar geen lichamelijke oorzaak voor vinden. Mogelijk spelen verstoorde bewegingen van het maag-darmkanaal een rol. Daarnaast is de maag vaak overgevoelig en spelen psychologische factoren zoals angst en stress een rol. De behandeling bestaat meestal uit het uitproberen van medicijnen tegen misselijkheid en braken. Het nadeel is dat de medicijnen niet gericht zijn op genezing, waardoor de kinderen de medicijnen gebruiken zolang er klachten zijn, soms jarenlang.

Hypnotherapie kan de beweeglijkheid van het maag-darmkanaal verhogen, overgevoeligheid verzachten en stress verminderen. Bij volwassenen is aangetoond dat hypnotherapie misselijkheidsklachten kan verminderen. De onderzoekers hebben een klein vooronderzoek met elf kinderen gedaan. Hierin vonden ze dat de misselijkheid na hypnotherapie verdween bij meer dan 80% van de kinderen. Nu willen de onderzoekers in een grote groep kinderen met chronische misselijkheid bestuderen of hypnotherapie effectief is.

Resultaten

Van een groep van honderd kinderen (8 tot 18 jaar) met chronische misselijkheid of ‘functionele dyspepsie’ (een chronische ziekte met bovenbuikklachten zoals misselijkheid) zal de helft een behandeling van een hypnotherapeut krijgen en de andere helft een standaard medische behandeling door een kinderarts.

De onderzoekers gaan het behandelingsresultaat in de twee patiëntengroepen vergelijken op allerlei punten, waaronder misselijkheidsklachten, angst- en depressieklachten en schoolverzuim. Ze verwachten dat hypnotherapie veel effectiever is dan een standaard medische behandeling.

Ontvang 1x per maand onze gratis e-mail nieuwsbrief

Naar boven