De rol van het zenuwstelsel bij postoperatieve ileus

De rol van het zenuwstelsel bij postoperatieve ileus

De Maag Lever Darm Stichting wil maag-, darm- en leverziekten helpen voorkomen en bestrijden en de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. Om dit doel te bereiken kunnen Nederlandse onderzoekers subsidie aanvragen bij de Maag Lever Darm Stichting.

Hier kunt u meer lezen over de onderzoeksprojecten waaraan de laatste vijf jaar subsidie is toegezegd.

Projectleider: Prof.dr. G.E.E. Boeckxstaens - Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
Start: 1 mei 2010, afgerond in mei 2012 

Oorspronkelijke titel: The cholinergic anti-inflammatory reflex in post-operative ileus

Samenvatting

Postoperatieve ileus is een verminderde darmwerking na een buikoperatie. De spieren van de darmwand die normaal voor voortstuwing van de inhoud zorgen, trekken niet meer samen. De inhoud van de darmen wordt niet meer voortbewogen. Voedsel kan het lichaam dan niet als ontlasting verlaten. Hierdoor kunnen ernstige klachten en een levensgevaarlijke situatie ontstaan. Een ileus kan zowel in de dunne als in de dikke darm optreden. Mensen moeten hierdoor langer in het ziekenhuis blijven na hun operatie.

Onlangs werd aangetoond dat ontsteking van de darm na een buikoperatie waarschijnlijk de hoofdzakelijke oorzaak is. Het onderdrukken van die ontstekingsreactie leidt inderdaad tot verkorting van de postoperatieve ileus.

 

Het zenuwstelsel lijkt een rol te spelen in het remmen van de ontsteking. Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken hoe dit anti-ontstekingsmechanisme werkt.

Dit onderzoek moet meer inzicht geven in het ontstaan van postoperatieve ileus. Dit kan dan mogelijke nieuwe behandelingen opleveren. Patiënten kunnen dan beter behandeld worden en zullen ook korter in het ziekenhuis hoeven te verblijven. Waarschijnlijk hebben de uitkomsten van dit onderzoek ook betrekking op andere ontstekingsziekten.

Resultaten

Patiënten die een buik operatie ondergaan, hebben na deze operatie tijdelijk last van een verminderde darmwerking of postoperatieve ileus. Recentelijk is aangetoond dat ontsteking van de darm na een buikoperatie hier waarschijnlijk de oorzaak van is. Recente inzichten in de pathogenese van postoperatieve ileus hebben aangetoond dat deze ontsteking van de darm vooral veroorzaakt wordt door chirurgische manipulatie van de darm. Deze bevindingen bieden interessante en belangrijke nieuwe benaderingen om postoperatieve ileus te voorkomen. Meer specifiek, de anti-inflammatoire rol van de nervus vagus (de tiende hersenzenuw) is doeltreffend gebleken om onsteking van de darm te verminderen.

Bij bloedvergiftiging of inflammatoire darmziekten speelt de milt een cruciale rol in het anti-inflammatoir mechanisme van de nervus vagus om ontsteking te voorkomen.

Desalniettemin hebben de onderzoekers aangetoond dat tijdens postoperatieve ileus alleen een directe zenuwverbinding naar het ontstoken gebied (of te wel de dunne darm) de ontsteking vermindert. Wel hebben de onderzoekers geobserveerd dat de milt reageert op intestinale ontsteking. Deze reactie kan bijdragen tot de verspreiding van de ontsteking door het gehele maagdarmstelsel, maar deze hypothese moet nog worden onderzocht.

Onder Leesbaar Onderzoek vindt u een uitgebreide samenvatting.

Het project Leesbaar Onderzoek heeft als doel om interessante informatie uit wetenschappelijk onderzoek in begrijpelijk Nederlands aan te bieden. Dit project is een initiatief van Alzheimer Nederland, Diabetesfonds, Fonds Psychische Gezondheid, Longfonds en de Maag Lever Darm Stichting.

Publicaties

Ontvang 1x per maand onze gratis e-mail nieuwsbrief

Naar boven