Nieuwsbrief disclaimer

De Maag Lever Darm Stichting heeft deze nieuwsbrief met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De Maag Lever Darm Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de in deze nieuwsbrief verstrekte informatie, terwijl evenmin aan de inhoud van deze nieuwsbrief rechten kunnen worden ontleend.

Deze nieuwsbrief valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie (CC-BY-NC-ND). Dit betekent dat het toegestaan is de nieuwsbrief te delen (kopiƫren, verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat), onder de volgende voorwaarden:

1.Naamsvermelding: de gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen

2.NietCommercieel: het werk mag niet gebruikt worden voor commerciƫle doeleinden

3.GeenAfgeleideWerken: het veranderde materiaal mag niet verspreid worden als het werk is geremixt, veranderd, of op het werk is voortgebouwd

4.Geen aanvullende restricties: geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen mogen toegepast worden die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat

Doneer