Tijdelijke stop bevolkingsonderzoek door coronavirus

24 maart 2020

Tijdelijke stop bevolkingsonderzoek darmkanker door coronavirus

Het RIVM heeft besloten om het bevolkingsonderzoek darmkanker tijdelijk stop te zetten in verband met coronavirus. 

Door de uitbraak van het coronavirus staat de beschikbare zorg in Nederland de komende periode onder druk. Naast het bevolkingsonderzoek darmkanker zijn daarom in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ook de bevolkingsonderzoeken naar borstkanker en baarmoederhalskanker tijdelijk stopgezet.

Per direct worden er geen uitnodigingen voor deelname meer gestuurd. Voor mensen die al een uitnodiging hebben ontvangen is het verzoek van het RIVM om voorlopig het insturen van de ontlastingstest uit te stellen. Tot hoe lang de maatregel duurt is nog onbekend. Op basis van de ontwikkelingen van het coronavirus wordt in afstemming met de betrokken partijen (huisartsen, laboratoria en ziekenhuizen) bekeken wanneer de bevolkingsonderzoeken weer kunnen starten.

Bron: RIVM

Veelgestelde vragen bevolkingsonderzoek darmkanker

Waarom is het bevolkingsonderzoek tijdelijk stopgezet?
Het bevolkingsonderzoek is tijdelijk stopgezet in verband met het coronavirus. Dat heeft het RIVM bekend gemaakt. Door de uitbraak van het coronavirus staat de beschikbare zorg in Nederland de komende periode onder druk en is het RIVM enorm druk. Om de druk te verminderen is in opdracht van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ook de bevolkingsonderzoeken naar borstkanker en baarmoederhalskanker tijdelijk stopgezet.

Hoe lang wordt het bevolkingsonderzoek stopgezet?
Het is nog onduidelijk tot hoe lang deze maatregel duurt. Het bevolkingsonderzoek is maandag 16 maart stopgezet. Dit betekent dat er geen uitnodigingen meer gestuurd worden. Mensen die nu wel een uitnodiging hebben ontvangen is het verzoek van het RIVM om het insturen van de ontlastingstest voorlopig uit te stellen. Op basis van de ontwikkelingen van het coronavirus wordt bekeken met de betrokken partijen wanneer de bevolkingsonderzoeken weer kunnen starten.

Ik maak me zorgen dat ik darmkanker heb, wat moet ik doen?
Wanneer er sprake is van een van de alarmsignalen van darmkanker is het goed alert te zijn. Heb je bloed in de ontlasting aangetroffen? Raadpleeg dan meteen een huisarts. Wanneer je last hebt van andere klachten die kunnen duiden op darmkanker (bijvoorbeeld: veranderend ontlastingspatroon, vermoeidheid, loze aandrang) en dit houdt langer aan dan 14 dagen en je maakt je zorgen, kun je altijd contact opnemen met uw huisarts. Meer informatie over alarmsignalen kun je hier vinden.

Ik heb een uitnodiging thuis liggen, kan ik nog deelnemen?
Het advies van het RIVM is om het insturen van de ontlastingstest voorlopig uit te stellen. Op de ontlastingstest staat tot wanneer je deze kunt gebruiken (jaar, maand). Bewaar de test voor gebruik tussen de 2 en 30 graden, bijvoorbeeld in de koelkast.

Ik heb een uitnodiging voor vervolgonderzoek. Kan ik nog wel naar het ziekenhuis of behandelcentrum bij een verwijzing?
De meeste ziekenhuizen hebben maatregelen getroffen. Je vindt informatie hierover op de website van het ziekenhuis. Als de afspraak wordt afgezegd, dan ontvang je hierover bericht van het ziekenhuis of behandelcentrum. Zodra de situatie het weer toelaat, zorgt het RIVM ervoor dat er een nieuwe afspraak voor je wordt ingepland in hetzelfde ziekenhuis of behandelcentrum. Van het RIVM ontvang je hiervoor een nieuwe uitnodiging.

Wij realiseren ons dat het uitstellen van het vervolgonderzoek je misschien ongerust kan maken. Het bevolkingsonderzoek is er op gericht om darmkanker vroeg op te sporen bij mensen die geen klachten hebben. Darmkanker begint als een poliep in de dikke darm. Poliepen groeien over het algemeen heel traag.

Ik heb een doorverwijzing naar het ziekenhuis, maar kan er niet meteen terecht. Is dat erg?
Het bevolkingsonderzoek is er op gericht om darmkanker vroeg op te sporen bij mensen die geen klachten hebben. Darmkanker begint als een poliep in de dikke darm. Poliepen groeien over het algemeen heel traag.

Darmkanker groeit langzaam, het is dus geen probleem dat je niet meteen terecht kunt. Wil je toch graag op korte termijn een afspraak, dan kun je contact opnemen met de screeningsorganisatie van het RIVM. Zij kijken samen met jou naar de mogelijkheden. De kans is groot dat je dan een afspraak krijgt in een ziekenhuis of behandelcentrum dat niet dicht bij jou in de buurt is.

Voor meer vragen en antwoorden over het tijdelijk stopzetten van het bevolkingsonderzoek darmkanker kun je terecht op de website van het bevolkingsonderzoek.

Kijk hier voor meer informatie over het bevolkingsonderzoek.

Gerelateerd nieuws

Verbeterde kansen dankzij vroege opsporing darmkanker

Half maart vorig jaar werd als gevolg van de coronamaatregelen het bevolkingsonderzoek darmkanker stopgezet om pas half mei weer op gang te komen. Bovendien daalde het aantal verwijzingen door huisartsen. Dit heeft tot een forse afname in het aantal diagnoses geleid. Maag-, Darm- en Leverarts Marcel Spanier (Rijnstate Ziekenhuis) en Leon Moons (UMC Utrecht) leggen uit wat de impact is.

19 maart 2021

Darmkankermaand van start met oproep André van Duin en Ernst Kuipers

De Maag Lever Darm Stichting en Stichting Darmkanker maken zich zorgen over de daling van het aantal diagnoses darmkanker als gevolg van de Corona-crisis. Aan het begin van Darmkankermaand maart roepen zij, samen met ex-patiënt André van Duin en bestuursvoorzitter Erasmus MC Ernst Kuipers, iedereen op extra alert te zijn op de alarmsignalen van darmkanker en met klachten naar de huisarts te gaan.

1 maart 2021

Wereldkankerdag 4 februari 2021

We maken ons zorgen over de daling van het aantal diagnoses darmkanker en andere spijsverteringskankers als gevolg van corona. Voor de meeste soorten kanker geldt, dat hoe eerder de ziekte wordt ontdekt, hoe groter de kans op genezing en een betere kwaliteit van leven. Wees daarom alert. Heb je klachten, verergeren ze of maak je je zorgen? Meld het bij je huisarts, bij het ziekenhuis of op een eerstehulpafdeling als dat nodig is.

3 februari 2021

Doneer