Onderzoek naar coronavirus met hulp van mini-darmen

2 mei 2020

Onderzoekers van het Hubrecht Instituut, UMC Utrecht, Erasmus MC en Universiteit Maastricht hebben een belangrijke stap gezet in het beter leren begrijpen van de manieren waarop het nieuwe coronavirus de darmen infecteert. Ze zijn erin geslaagd om mini-versies van de menselijke darm te maken en deze te infecteren met het coronavirus (SARS-CoV-2). De onderzoekers publiceerden hun resultaten gisteren in het bekende wetenschappelijke tijdschrift Science.

Patiënten met Covid-19 hebben naast de bekende luchtwegproblemen ook vaak last van spijsverteringsproblemen, zoals diarree, misselijkheid en overgeven. Tot wel een derde van de Covid-19 patiënten meldt deze klachten. Daarnaast kunnen virusdeeltjes nog dagenlang aangetoond worden in de ontlasting, zelfs als de luchtwegsymptomen al lang niet meer aanwezig zijn. Hierdoor vragen veel wetenschappers zich af of het virus zich ook kan verspreiden via de ontlasting.

Onderzoek in mini-darmen

Het is de onderzoeksgroep in het Hubrecht Instituut negen jaar geleden als eerste ter wereld gelukt om een mini-darm, een zogenaamde organoid, te kweken uit stamcellen. In het nu gepubliceerde artikel laten de onderzoekers zien dat het virus zich succesvol kan vermenigvuldigen in de deze ‘mini-darmen’. Ze laten in de studie zien dat zowel aan de binnen- als aan de buitenkant van deze mini-darmen virusdeeltjes vrijkomen. De ACE2-receptor, waaraan het virus bindt om de cel binnen te dringen, komt in grote getale voor op de cellen in de darm, vooral aan de binnenkant van de darm: daar waar het voedsel zich bevindt. Dankzij dit onderzoek weten we nu meer over hoe het virus de darmcellen zou kunnen infecteren, en weer kan worden uitgescheiden. De gebruikte organoïden, de mini-darmen, zijn een belangrijke nieuwe onderzoeksmethode in de strijd tegen het coronavirus.

Hoe komt het virus in de darm?

Het is nog niet duidelijk hoe het virus in de darm terecht komt. Dat zou kunnen zijn via voeding of via de handen na toiletbezoek, maar ook door het inslikken van snot wanneer de luchtwegen al zijn geïnfecteerd. Een ander onderzoek van Duitse en Amerikaanse onderzoekers laat zien dat ook in organoïden van de dikke darm het virus zich kan vermenigvuldigen en verspreiden. Het lijkt er dus op dat het virus de darm kan infecteren, maar er is nog geen hard bewijs dat het virus ook in de darmen van Covid-19 patiënten wordt geproduceerd. Omdat dit bij verschillende andere coronavirussen wel gebeurt, lijkt dat echter op dit moment wel erg aannemelijk.

Coronavirus en spijsverteringsklachten

Het blijkt overigens dat Covid-19 patiënten met spijsverteringsklachten pas later in het ziekenhuis belanden dan patiënten met alleen luchtwegklachten. Ook is te zien dat zij vaak langer in het ziekenhuis verblijven. Bernique Tool, directeur van de Maag Lever Darm Stichting, zegt hierover: “Een gedeelte van de coronapatiënten ervaart ook spijsverteringsklachten. Daarom vinden wij het belangrijk dat mensen zich realiseren dat dit ook een symptoom kan zijn van een besmetting met het virus. Echter kunnen dergelijke klachten ook andere oorzaken hebben. Ons advies is om bij klachten tijdig contact op te nemen met de (huis)arts, zodat geen patiënten gemist worden, en zo snel mogelijk de juiste zorg geleverd kan worden”.

'Bernique Tool: “Een gedeelte van de coronapatiënten ervaart ook spijsverteringsklachten. Daarom vinden wij het belangrijk dat mensen zich realiseren dat dit ook een symptoom kan zijn van een besmetting met het virus. Echter kunnen dergelijke klachten ook andere oorzaken hebben. Ons advies is om bij klachten tijdig contact op te nemen met de (huis)arts, zodat geen patiënten gemist worden, en zo snel mogelijk de juiste zorg geleverd kan worden”.'

Bron: Science, Journals, Biorxiv

Gerelateerd nieuws

Het coronavirus en spijsverteringsziekten

We weten inmiddels dat corona niet alleen (de zorg voor) coronapatiënten raakt. Het heeft ook grote gevolgen voor de reguliere zorg en dus ook de zorg voor mensen met spijsverteringziekten of -klachten.

31 mei 2022

Coronapas en horecatoiletten

Via de Toiletalliantie strijdt MLDS voor voldoende openbare en opengestelde toiletten in Nederland voor de 2 miljoen mensen met een spijsverteringsziekte, de 1,5 miljoen blaaspatiënten, ouderen, vrouwen, dagjesmensen en iedereen die onderweg af en toe een toilet nodig heeft.

29 september 2021

Verbeterde kansen dankzij vroege opsporing darmkanker

Half maart vorig jaar werd als gevolg van de coronamaatregelen het bevolkingsonderzoek darmkanker stopgezet om pas half mei weer op gang te komen. Bovendien daalde het aantal verwijzingen door huisartsen. Dit heeft tot een forse afname in het aantal diagnoses geleid. Maag-, Darm- en Leverarts Marcel Spanier (Rijnstate Ziekenhuis) en Leon Moons (UMC Utrecht) leggen uit wat de impact is.

19 maart 2021

Doneer